У Заводу за јавно здравље Сремска Митровица могуће је заказати антигенско тестирање на SARS-Cov-2 на лични захтев грађана, применом брзих антигенских тестова (назофарингеални брис).
Термин за тестирање грађани могу заказати радним данима (понедељак - петак) од 08-15 часова, позивањем броја телефона 064 8092911.

Пре доласка на тестирање треба обавити уплату од 3500,00 динара, иста цена од 3500,00 динара важи и за стране држављане без пријаве боравка.