Завод је акредитовао методе за лабораторијско испитивање у складу за SRPS ISO/IEC 17025.. Учешћем у ПТ активностима (међународним шемама провере стручности и компетентности и међулабораторијским поређењима на националном нивоу), употребом сертификованих референтних материјала и интерном контролом квалитета, лабораторија обезбеђује поверење у квалитет резултата испитивања.

ХРАНА:

Завод пружа следеће услуге из области анализе узорака хране:
Узорковање и испитивање хране у погледу сензорних, физичко-хемијских и микробиолошких показатеља квалитета и здравствене безбедности хране и формирање стручног мишљења у оквиру оцене здравствене безбедности хране и усклађености хигијене процеса производње хране са принципима добре хигијенске праксе.
У складу са важећом законском регулативом и релевантном литературом лабораторије испитују поједине врсте/групе узорака хране (нпр: жита, млински, пекарски производи, тестенине, брзо смрзнута теста, фини пекарски производи (колачи, кекси), снек производи, производи од меса, освежавајућа пића, млеко и млечни производи и друго).
Лабораторија врши специфичне анализе:
  • одређивање количине хранљивих материја и енергетске вредности неопходних за израду нутритивне декларације на производу,
  • калоријско-броматолошко испитивање готових оброка у установама јавне исхране (предшколским, школским, ресторанима и др.) и
  • садржај заслађивача (цикламата, аспартама, сахарина и ацесулфама), кофеина и кинина,
  • конзерванаса (сорбата и бензоата) ,
  • нитрита и укупних фосфата производима од меса,
  • синтетских боја,
  • садржај метала и металоида: арсена, кадмијума, олова, бакра, живе, цинка, никла, хрома, натријума
  • микробиолошка испитивања хране за животиње и
  • појединачни параметри по захтеву корисника услуга у погледу микробиолошких или физичко-хемијских показатеља квалитета.

Сви потенцијални корисници наших услуга за испитивање треба да доставе поштом, факсом, електронском поштом, или лично:
-захтев за узорковање / захтев за понуду и анализу с називом и седиштем фирме, матичним бројем и жиро рачуном, ПИБ, начин контактирања и наведеним предметом испитивања/производом и потребним анализама;
-спецификацију произвођача, по потреби;
-такође, захтеве могу поднети и физичка лица са довољно података за идентификацију (име, презиме, број личне карте, ЈМБГ и начин контактирања) и наведеним предметом испитивања/производом и потребним анализама.

Захтев можете послати електронском поштом на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , факсом 022/636-509, или донети лично у Завод.

Све додатне информације могу се добити на телефоне:
022/610-511 локал 115, или 064/809-2909 Одсек за пријем и узорковање;
022/610-511 локал 107, или 064/809-2905, начелник Центра за хигијену и хуману екологију др Татјана Рогулја-Орељ, специјалиста хигијене This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Наша установа склапа уговоре са свим пословним субјектима који су заинтересовани за редовну контролу.