Print
Завод је акредитовао методе за лабораторијско испитивање у складу за SRPS ISO/IEC 17025. Учешћем у ПТ активностима (међународним шемама провере стручности и компетентности и међулабораторијским поређењима на националном нивоу), употребом сертификованих референтних материјала и интерном контролом квалитета, лабораторија обезбеђује поверење у квалитет резултата испитивања.

Узорци са површине који долазе у контакт са храном:

Узимање узорака и испитивање узорака са површине који долазе у контакт са храном (руке и униформе запослених у производњи и дистрибуцији хране као и предмета опште употребе/прибор, амбалажа и радне површине)
Сви потенцијални корисници наших услуга за испитивање треба да доставе поштом, факсом, електронском поштом, или лично: Захтев можете послати електронском поштом на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , факсом 022/636-509, или донети лично у Завод.

Све додатне информације могу се добити на телефоне:
022/610-511 локал 115, или 064/809-2909 Одсек за пријем и узорковање;
022/610-511 локал 107, или 064/809-2905, начелник Центра за хигијену и хуману екологију Сретеновић др Зинаида, специјалиста хигијене и субспецијалиста за исхрану здравих и болесних људи This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Наша установа склапа уговоре са свим пословним субјектима који су заинтересовани за редовну контролу.