На основу члана 62. став 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. гласник РС'' број 107/05) приватна пракса дужна је да надлежном заводу за јавно здравље редовно доставља здравствено-статистичке извештаје и другу евиденцију у области здравства.
Како до сада нису објављени обрасци прилагођени приватним ординацијама, Завод за јавно здравље Ужице се потрудио да постојеће збирне здравствено-статистичке извештаје прилагоди приватној пракси и извештавању о њиховом раду. Одавде можете преузети здравствено-статистички извештај за Вашу делатност, у скраћеном обиму, али са прописаним садржајем обележја.
Извештаји се достављају у прописаним роковима, до 10. у месецу по истеку сваког тромесечја. У заглављу сваког извештаја мора да се наведе назив ординације и период за који је извештај сачињен. На крају сваког извештаја треба навести датум, печат и потпис овлашћеног лица.

Word dokumentИзвештај о стањима и обољењима Preuzmite dokument
Excel dokumentИзвештај опште медицине Preuzmite dokument
Excel dokumentИзвештај ординације за кожно венеричне болести Preuzmite dokument
Excel dokumentИзвештај ординације за рехабилитацију Preuzmite dokument
Excel dokumentИзвештај ординације за здравствену заштиту деце Preuzmite dokument
Excel dokumentИзвештај ординације за здравствену заштиту жена Preuzmite dokument
Excel dokumentИзвештај специјалистичких ординација Preuzmite dokument
Excel dokumentИзвештај стоматолошке ординације Preuzmite dokument