УПУТСТВО ПРИВАТНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА О ДОСТАВЉАЊУ ЗДРАВСТВЕНО СТАТИСТИЧКИХ ИЗВЕШТАЈА

Према важећем Закону о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства („Службени гласник РС“ 92/23), а у циљу побољшања квалитета извештавања и испуњења обавеза приватних здравствених установа, здравствене установе, приватна пракса и друга правна лица дужни су, да на основу здравствене документације и евиденција које воде, сачине и доставе прописане здравствено статистичке извештаје надлежном Заводу за јавно здравље.
Према важећој законској регулативи, приватне здравствене установе са територије Сремског округа, дужне су да надлежном Заводу за јавно здравље Сремска Митровица достављају прописане збирне извештаје на кварталном нивоу и то за следеће периоде:
* I квартал (за период од 01.01.до 31.03.) шаље се до 15.04.
* II квартал (за период од 01.04. до 30.06.) шаље се до 15.07.
* III квартал ( за период 01.07. до 30.09.) шаље се до 15.10.
* IV квартал (за период 01.10. до 31.12.) шаље се до 15.01. наредне године и
* Годишњи (за период 01.01. до 31.12.) шаље се до 15.01. наредне године.

Наведени квартални извештаји достављају се у два примерка (може оверена копија извештаја), са потписом одговорног лица и печатом установе.
Уколико је власник тек отворио ординацију, у обавези је да достави копију пријаве Агенције за привредне регистре и податке, како би ушао у евиденцију за достављање извештаја. Уколико је дошло до затварања исте, власник треба да достави копију одјаве из Агенције за привредне регистре. У случају статусне промене или било које друге промене (назива, телефона, адресе, власника и сл) молимо Вас да обавестите Завод за јавно здравље Сремска Митровица.

Више информација у вези образаца и достављања здравствено статистичких извештаја Ваше установе можете добити у Заводу за јавно здравље Сремска Митровица, служба социјалне медицине, улица Стари Шор 47. или телефоном 022/610-511, локал 112.

Word dokumentПојашњење за пупоњавање збирних извештаја Preuzmite dokument
Word dokumentИзвештај о стањима и обољењима Preuzmite dokument
Excel dokumentИзвештај опште медицине Preuzmite dokument
Excel dokumentИзвештај ординације за кожно венеричне болести Preuzmite dokument
Excel dokumentИзвештај ординације за рехабилитацију Preuzmite dokument
Excel dokumentИзвештај ординације за здравствену заштиту деце Preuzmite dokument
Excel dokumentИзвештај ординације за здравствену заштиту жена Preuzmite dokument
Excel dokumentИзвештај специјалистичких ординација Preuzmite dokument
Excel dokumentИзвештај стоматолошке ординације Preuzmite dokument