Поседујемо следеће сертификате:


Копију сертификата о акредитацији можете видети овде.
Копију решења о сертификату за SRPS ISO 9001:2015 можете видети овде.
Копију решења о сертификату за SRPS ISO 9001:2015 можете видети овде.
Копију решења за буку можете видети овде.
Копију решења за ваздух можете видети овде.
Копију решења за отпадне воде можете видети овде.