• Артешке_Чесме_2024
  Written on Wednesday, 15 May 2024 11:13 in Квалитет воде Read 51 times
 • Квалитет воде за пиће у периоду од јула до децембра 2023.године
  Вода за пиће која се дистрибуира грађанима Сремске Митровице је здравствено исправна, на основу бактериолошких и физичко-хемијских испитивања извршених у Заводу за јавно здравље Сремска Митровица од јануара до јуна месеца 2023. године. Контрола квалитета воде за пиће обавља се редовно, према уговору који је склопљен између ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица и Завода за јавно здравље Сремска Митровица, а у складу са законском регулативом. Евентуално уочена микробиолошка или хемијска одступања од прописаних граничних вредности, а која су опасна по здравље људи одмах се јављају ЈКП „Водовод“ -у као и санитарној инспекцији, при чему се предузимају одговарајуће корективне мере како би се обезбедила здравствено исправна вода за пиће у што краћем временском року. Не постоје пријаве цревно-заразних болести у овом временском периоду, чији узрок је здравствено неисправна вода за пиће. Што се тиче водоснабдевања у преосталим општинама Сремског округа ситуација је идентична.
  У посматраном периоду није било ванредних мера у смислу обуставе водоснабдевања грађана услед сумње на квалитет воде и пријаве заразних болести. Редовно испитивање здравствене исправности воде за пиће се наставља по динамици која је дефинисана уговорима са ЈКП Водоводима за све општине у округу Срема.

  Др Ивана Матијашевић
  специјалиста хигијене
  Центар за хигијену и хуману екологију
  Written on Tuesday, 19 March 2024 12:11 in Квалитет воде Read 55 times
 • Квалитет воде за пиће у периоду од јула до септембра 2022.године
  Вода за пиће која се дистрибуира грађанима Сремске Митровице је хигијенски исправна и здравствено безбедна, на основу бактериолошких и физичко-хемијских испитивања извршених у Заводу за јавно здравље Сремска Митровица од јула до септембра месеца 2022. године. Контрола квалитета воде за пиће обавља се редовно, по основу уговора између ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица и Завода за јавно здравље Сремска Митровица, а у складу са законском регулативом. Евентуално уочена одступања од прописаних вредности одмах се јављају ЈКП „Водовод“ као и санитарној инспекцији, како би се предузеле одговарајуће мере за довођење квалитета воде у прописно стање.за пиће. Не постоје пријаве цревно-заразних болести у овом временском периоду, чији узрок је неисправна вода за пиће. Што се тиче водоснабдевања у преосталим општинама Сремског округа ситуација је идентична. У посматраном периоду није било ванредних мера у смислу обуставе водоснабдевања грађана услед сумње на квалитет воде и пријаве заразних болести у вези са неисправном водом. Редовно испитивање квалитета воде се наставља по устаљеној динамици дефинисаној уговорима са ЈК предузећима Водоводима за све општине у округу Срема.

  Начелник Центра за хигијену и хуману екологију
  Сретеновић др Зинаида
  Спец. хигијене и субспецијалиста за исхрану здравих и болесних људи
  Written on Wednesday, 19 October 2022 06:41 in Квалитет воде Read 323 times
 • Aртешке чесме 2022
  Written on Wednesday, 07 September 2022 05:22 in Квалитет воде Read 506 times
 • Квалитет воде за пиће од јануара до јуна 2022.године
  Вода за пиће која се дистрибуира грађанима Сремске Митровице је хигијенски исправна и здравствено безбедна,на основу бактериолошких и физичко-хемијских испитивања извршених у Заводу за јавно здравље Сремска Митровица од јануара до краја јуна месеца 2022. године. Контрола квалитета воде за пиће обавља се редовно, по основу уговора између ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица и Завода за јавно здравље Сремска Митровица, а у складу са законском регулативом. Евентуално уочена одступања од прописаних вредности одмах се јављају ЈКП „Водовод“ као и санитарној инспекцији, како би се предузеле одговарајуће мере за довођење квалитета воде у прописно стање.за пиће. Не постоје пријаве цревно-заразних болести у овом временском периоду, чији узрок је неисправна вода за пиће. Што се тиче водоснабдевања у преосталим општинама Сремског округа ситуација је идентична.
  У посматраном периоду није било ванредних мера у смислу обуставе водоснабдевања грађана услед сумње на квалитет воде и пријаве заразних болести у вези са неисправном водом.
  Редовно испитивање квалитета воде се наставља по устаљеној динамици дефинисаној уговорима са ЈК предузећима Водоводима за све општине у округу Срема.

  Начелник Центра за хигијену и хуману екологију
  Сретеновић др Зинаида
  Спец.хигијене и субспецијалиста за исхрану здравих и болесних људи
  Written on Friday, 12 August 2022 08:14 in Квалитет воде Read 412 times