Home
И ове године у Србији се под слоганом: „СВАКА ЦИГАРЕТА СМЕТА” обележава 31. јануар, Национални дан без дувана. Поред указивања на штетне ефекте употребе дувана и дуванских производа и изложености дуванском диму, посебно се наглашава значај престанка пушења што је и тема овогодишње кампање. .
.Последице употребе дувана и изложености дуванском диму..
Употреба дувана и дуванских производа је други водећи фактор оболевања од кардиоваскуларних болести, одмах иза повишеног крвног притиска, а повећава ризик оболевања и од болести дисајних путева и од малигних обољења. .
.
Дувански дим садржи више од 7000 различитих супстанци, међу којима је преко 250 једињења опасних по здравље и око 70 материја за које је утврђено да изазивају малигна обољења.
И ове године у Србији се под слоганом: „СВАКА ЦИГАРЕТА СМЕТА” обележава 31. јануар, Национални дан без дувана. Поред указивања на штетне ефекте употребе дувана и дуванских производа и изложености дуванском диму, посебно се наглашава значај престанка пушења што је и тема овогодишње кампање. .
.Последице употребе дувана и изложености дуванском диму..
Употреба дувана и дуванских производа је други водећи фактор оболевања од кардиоваскуларних болести, одмах иза повишеног крвног притиска, а повећава ризик оболевања и од болести дисајних путева и од малигних обољења. .
.
Дувански дим садржи више од 7000 различитих супстанци, међу којима је преко 250 једињења опасних по здравље и око 70 материја за које је утврђено да изазивају малигна обољења.

Поводом обележавања Европске недеље превенције рака грлића материце под слоганом „РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ – РАК КОЈИ МОЖЕМО СПРЕЧИТИ“ а у циљу подизања свести жена о овој болести и начину превенције, Завод за јавно здравље Сремска Митровица и Дом здравља Сремска Митровица су одражали предавање женама запосленим у Градској кући у Сремској Митровици.
Предавање је одржала др Евица Лазић –гинеколог, која је говорила о начину откривања карцинома грлића материце, лечењу и значају скрининга тј. редовног гинеколошког прегледа.
Докторка Марија Лазаревић – епидемиолог је указала на значај вакцинисања деце ХПВ вакцином која је значајна у спречавању настанка ове болести.
Основна порука свим женама је да је рак грлића материце малигна болест која се може спречити редовним прегледом код гинеколога и вакцинисањем деце са ХПВ вакцином пре него што ступе у сексуалне односе.
Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе оbеlеžаvа sе оd 23. dо 29. јаnuаrа 2023. gоdinе u cilju pоdizаnjа svеsti žеnа о rакu grlićа mаtеricе i nаčinimа prеvеnciје.
Prvа Еvrоpsка nеdеljа оbеlеžеnа је 2007. gоdinе, каdа је Sаvеt Еvrоpе dоnео prеpоruке о zаpоčinjаnju каmpаnjе i оbеlеžavаnju Еvrоpsке nеdеljе prеvеnciје rака grlićа mаtеricе. Prеpоznајući znаčај оvе каmpаnjе, Srbiја акtivnо učеstvuје u njеnоm оbеlеžаvаnju. Оvоm nеdеljоm prеnоsimо pоruкu о znаčајu mеrа prеvеnciје u cilju sprеčаvаnjа оbоlеvаnjа i umirаnjа оd rака grlićа mаtеricе.
Оsnоvnа pоruка svim žеnаmа је dа је rак grlićа mаtеricе mаlignа bоlеst која sе mоžе sprеčiti: „RАК GRLIĆА MАTЕRICЕ – RАК КОЈI MОŽЕMО SPRЕČITI”. Tо је slоgаn 17. Еvrоpsке nеdеljе prеvеnciје rака grlićа mаtеricе којi pокrеćе žеnе dа rаzmišljајu о svоm rеprоduкtivnоm zdrаvlju i dа коristе dоstupnе mеrе primаrnе i sекundаrnе prеvеnciје.
Prеmа pоdаcimа Rеgistrа zа rак Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut”, tокоm 2020. gоdinе rеgistrоvаnо је 1087 nоvооbоlеlih žеnа, а 453 žеnе su umrlе оd оvе mаlignе lокаlizаciје.
Nа оsnоvu nајnоviјih prоcеnа Еvrоpsкоg infоrmаciоnоg sistеmа zа 2020. gоdinu, žеnе u Srbiјi sе sа stоpоm оbоlеvаnjа оd 26,3 nа 100.000, nаlаzi nа pеtоm mеstu u Еvrоpi pоslе Crnе Gоrе, Rumuniје, Еstоniје i Litvаniје. Stоpе umirаnjа оd rака grlićа mаtеricе su visоке. Mоrtаlitеt оd rака grlićа mаtеricе је 9,1 nа 100.000 žеnа.
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом број оболелих je на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. У овој недељи надзора над грипом, регистроване стопе обољења сличних грипу и акутних респираторних инфекција су нешто више од забележених вредности стопа током претходне недеље.
На територији сремског округа, PCR лабораторијским тестирањем три узорка пацијената са територије општина Сремска Митровица, Рума и Шид је потврђена инфекција вирусом грипа типа А Н3. Подсећамо на опште мере превенције грипа :

• Правилно одлагање употребљених марамица-након брисања носа не држати марамицу по џеповима, у рукама или у рукаву, већ је одложити у канту за смеће
• Хигијена руку топлом водом и сапуном, нарочито након брисања носа и кијања
• Исхрана богата витаминима и уношење довољно течности у организам
• Редовно проветравање и осунчавање просторија
• Редовно чишћење, усисавање и влажно пребрисавање подова
• Редовно чишћење предмета опште употребе-мобилних телефона, тастатуре компјутера, миша, дечијих играчака (крпене играчке прави у веш машини а пластичне у топлој сапуници)


Центар за контролу и превенцију болести
Monday, 05 December 2022 08:24

ГРИП

Written by
Центар за контролу и превенцију болести, по методологији која се примењује у целој Србији и Европи, врши епидемиолошки и вирусолошки надзор над појавом и кретањем акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу. На основу резултата тог надзора, број оболелих на територији нашег округа je на нивоу уобичајеном за период године у коме се налазимо. До сада, регистроване стопе обољења сличних грипу и акутних респираторних инфекција су у нивоу уобичајеним за ванепидемијски период и одговарају вишегодишњем просеку.
У Заводу за јавно здравље Сремска Митровица врши се вирусолошка дијагностика вируса грипа PCR методом. Вирусолошким испитивањем узорака болесничког материјала у Срему није лабораторијски потврђена инфекција вирусом грипа, док је на територији јужнобачког округа у брису ждрела и носа на Институту за јавно здравље Војводине изолован грип типа A(H1 pdm09).
Идеални период за спровођење вакцинације против грипа је друга половина октобра и почетак новембра, пре „захуктавања“ сезоне акутних респираторних инфекција.Вакцинација се може спровести и касније, али будући да је вероватноћа заражавања већа, већа је и вероватноћа да се неће на време створити заштитни имунитет након вакцинације.
Осим вакцинације, треба редовно спроводити и остале мере које помажу спречавању ширења вируса грипа- покривање носа и уста марамицом рпи кијању и кашљању, прање и/или дезинфекција руку, избегавати контакте са болесним особама, просторије редовно влажно пребрисавати и ветрити (како би се смањила концентрација вируса), прати дечије играчке и дезинфиковати све предмете који се често додирују.
Уз редовну вакцинацију коју је потребно спровести сваке године, и спровођењем горенаведених мера, грип може ове зиме да остане само сметња а не претња по здравље.

.
Центар за контролу и превенцију болести
Поводом Светског AIDS дана, 1. децембра, ЗЗЈЗ Сремска Митровица подсећа да је сваког радног дана у времену од 07-14 часова отворено Саветовалиште за добровољно поверљиво саветовање и тестирање у ком је могуће бесплатно и анонимно извршити тестирање на присуство ХИВ вируса и добити подршку и корисне савете у вези са мерама превенције ове болести.
Тестирање на ХИВ омогућава да, уколико је особа ХИВ позитивна, одмах по дијагностковању започне лечење HIV инфекције које даје одличне резултате, како у свету тако и у нашој земљи. Захваљујући терапији HIV инфекција је хронично стање са којим се може квалитетно и дуго живети, али само уколико се правовременим и адекватним лечењем контролише умножавање вируса HIV-а у организму.