Higijena
Higijena

Higijena (9)

Wednesday, 25 July 2018 08:34

САОПШТЕЊЕ

Written by
Вода за пиће која се дистрибуира грађанима Сремске Митровице је хигијенски исправна и здравствено безбедна на основу бактериолошких и физичко-хемијских испитивања извршених у Заводу за јавно здравље Сремска Митровица у априлу, мају и јуну, 2018. године. Контрола квалитета воде за пиће обавља се редовно, по основу уговора између ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица и Завода за јавно здравље Сремска Митровица, а у складу са законском регулативом.

Начелник Центра за хигијену и хуману екологију
Сретеновић др Зинаида
Спец.хигијене и субспецијалиста за
исхрану здравих и болесних људи
Friday, 15 March 2019 13:18

ВОДА ЗА ПИЋЕ

Written by

Снабдевање становника хигијенски исправном водом за пиће један је од основних предуслова доброг здравља, а право на воду за пиће једно је од основних људских права. Квалитет услуге водоснабдевања од виталног је значаја, не само што се на овај начин грађанима обезбеђује вода неопходна за живот, већ и што се одстрањује могућност дистрибуције штетних материја и микроорганизама.
Присутност хемијски загађујућих супстанци и микробиолошких агенаса у води за пиће одређује њен квалитет, како са хемијског и микробиолошког аспекта, тако и у погледу органолептичких својстава. Болести повезане са загађеном водом за пиће чине већи део проблема јавног здравља, па је стога главна сврха стандарда о квалитету воде за пиће заштита јавног здравља. Добра вода за пиће дефинисана је стандардима, а оквирни прописи дати су у Смерницама Светске здравствене организације (WHO), које дају опсег информација са аспекта микробиологије, хемије, радиологије и органолептичких особина.
Контрола микробиолошког и хемијског квалитета воде за пиће захтева стално ангажовање на систему заштите и контроле водоснабдевања. Тиме се спречава присуство патогена и хемикалија у води за пиће који су ризик по здравље грађана. Код нас се контрола воде врши на основу важећег Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. Лист СРЈ 42/98 и 44/99), којим су дефинисани услови обављања контроле у погледу врста анализа, броја узорака, места и времена узорковања.
у Заводу за јавно здравље Сремска Митровица, на основу десетина хиљада анализираних параметара доноси се оцена о квалитету воде пореклом из водовода са територије округа Срем. Градови Сремска Митровица и Рума поседују у оквиру ЈКП Водовод фабрике воде где се врши пречишћавање и дезинфекција сирове воде. То обезбеђује високи квалитет воде за пиће која доспева до потрошача.
После ваздуха, вода је најважнији елемент неопходан за живот. У просеку, вода чини око 60% људског организма и од ње зависи функционисање свих виталних органа у нашем телу. Без воде нема живота! Толико пута смо чули ову неоспорну чињеницу, а да ли смо заиста свесни колико је значајно редовно пити воду? Да ли уопште пијемо воду у току дана онолико колко је неопходно?
Приликом утврђивања дневних потреба за водом треба обратити пажњу на старосну доб, телесну тежину, пол, опште здравствено стање, климатске прилике, посао који радимо и у којим условима, физичку активност. Вода треба да буде ваш верни пријатељ када шетате, возите бицикл, идете на фитнес... Већа физичка активност просто тражи више воде. Важно је да се пије „дозирано“ у одређеним временским размацима (на пример 10 до 20 минута), никако се не препоручује „наливање“ великом количином воде одједном, чиме обезбеђујемо правилну хидратацију нашег организма. потребно је да се „окружите“ водом, да вам увек буде при руци, шта год да радите и где год да се налазите. У кући, вода треба да вам буде надохват руке ујутру када се пробудите, приликом припреме оброка, када излазите из куће, кувате кафу, обављате кућне послове, гледате вашу омиљену серију... И наравно, када се спремате на спавање.
Дана 24.09.2019. године, стручна служба Завода за јавно здравље Сремска Митровица узорковала је воду за пиће са артешке чесме код хале СЦ Пинки у Сремској Митровици. Резултати лабораторијских испитивања су показали да је вода микробиолшки и физичко-хемијски исправна и одговара захтевима дефинисаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће Сл.лист СРЈ бр. 42/98 и 44/99., те је сходно томе ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА за пиће.
На основу Извештаја о испитивању надлежна служба ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица је уклонила таблу са натписом да вода није за пиће.
До краја текуће године извршиће се још једно узорковање и анализа воде са напред поменуте артешке чесме, и резултати ће се објавити на веб страници Завода.
Начелник Центра за хигијену и хуману екологију
Сретеновић др Зинаида, спец.хигијене и суб.спец. исхране
У Сремској Митровици, 29.10.2019.
Завод за јавно здравље Сремска Митровица према уговору са Градском Управом за опште и заједничке послове и имовину врши испитивање воде за купање на реци Сави на 3 пункта: Стари Мост „Мала Плажа“, Диспанзер на Сави и на почетку плаже, код кајакашког клуба „Вал“ у периоду од 01.06.2024 до 10.09.2024.године. Испитивање се врши једном недељно. Последње анализе воде за купање су урађене 19.06.2024. године и задовољавају класу III (површинска вода класа III може се користи за купање и рекреацију) према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање "Службени гласник РС", број 50/2012.
Препоруке за здравствено безбедно купање:
  • Избегавати роњење, гњурње, прскање, скакање, гледање у води
  • Надзор над купањеммале деце (у плићаку је вода најзагађенија)
  • Не седети на влажном песку него на простиркама
  • Забранити приступ домаћим животињама
  • Приликом уласка у воду постепено се расхладити, не улазити нагло загрејан
  • После јаке кише не купати се 2-3 дана
  • После купања ОБАВЕЗНО СЕ ИСТУШИРАТИ ЧИСТОМ ВОДОМ СА ТУШЕВА
Завод за јавно здравље Сремска Митровица према уговору са Градском Управом за опште и заједничке послове и имовину врши испитивање воде за купање на реци Сави на 3 тачке: Стари Мост „Мала Плажа“, Диспанзер на Сави и на почетку плаже, код кајакашког клуба „Вал“ у периоду од 01.06.2024. до 10.09.2024.године. Испитивање се врши једном недељно. Последње узорковање воде за купање је урађено 19.06.2024. године и резултати физичко-хемијских и микробиолошких анализа задовољавају класу III (површинска вода класа III може се користи за купање и рекреацију) према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање "Службени гласник РС", број 50/2012.
Препоруке за здравствено безбедно купање:
1. Избегавати роњење, гњурање, прскање, скакање, гледање у води
2. Надзор над купањем мале деце (у плићаку је вода најзагађенија)
3. Не седети на влажном песку него на простиркама
4. Забранити приступ домаћим животињама
5. Приликом уласка у воду постепено се расхладити, не улазити нагло загрејан
6. После јаке кише не купати се 2-3 дана
7. После купања ОБАВЕЗНО СЕ ИСТУШИРАТИ ЧИСТОМ ВОДОМ СА ТУШЕВА
Завод за јавно здравље Сремска Митровица према уговору са Градском Управом за опште и заједничке послове и имовину врши испитивање воде за купање на реци Сави на 3 тачке: Стари Мост „Мала Плажа“, Диспанзер на Сави и на почетку плаже, код кајакашког клуба „Вал“ у периоду од 01.06.2024. до 10.09.2024.године. Испитивање се врши једном недељно. Последње узорковање воде за купање је урађено 26.06.2024. године и резултати физичко-хемијских и микробиолошких анализа задовољавају класу III (површинска вода класа III може се користи за купање и рекреацију) према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање "Службени гласник РС", број 50/2012.
Препоруке за здравствено безбедно купање:
1. Избегавати роњење, гњурање, прскање, скакање, гледање у води
2. Надзор над купањем мале деце (у плићаку је вода најзагађенија)
3. Не седети на влажном песку него на простиркама
4. Забранити приступ домаћим животињама
5. Приликом уласка у воду постепено се расхладити, не улазити нагло загрејан
6. После јаке кише не купати се 2-3 дана
7. После купања ОБАВЕЗНО СЕ ИСТУШИРАТИ ЧИСТОМ ВОДОМ СА ТУШЕВА
Завод за јавно здравље Сремска Митровица према уговору са Градском Управом за опште и заједничке послове и имовину врши испитивање воде за купање на реци Сави на 3 тачке: Стари Мост „Мала Плажа“, Диспанзер на Сави и на почетку плаже, код кајакашког клуба „Вал“ у периоду од 01.06.2024. до 10.09.2024.године. Испитивање се врши једном недељно. Последње узорковање воде за купање је урађено 03.07.2024. године и резултати физичко-хемијских и микробиолошких анализа задовољавају класу III (површинска вода класа III може се користи за купање и рекреацију) према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање "Службени гласник РС", број 50/2012.
Препоруке за здравствено безбедно купање:
1. Избегавати роњење, гњурање, прскање, скакање, гледање у води
2. Надзор над купањем мале деце (у плићаку је вода најзагађенија)
3. Не седети на влажном песку него на простиркама
4. Забранити приступ домаћим животињама
5. Приликом уласка у воду постепено се расхладити, не улазити нагло загрејан
6. После јаке кише не купати се 2-3 дана
7. После купања ОБАВЕЗНО СЕ ИСТУШИРАТИ ЧИСТОМ ВОДОМ СА ТУШЕВА
Завод за јавно здравље Сремска Митровица према уговору са Градском Управом за опште и заједничке послове и имовину врши испитивање воде за купање на реци Сави на 3 тачке: Стари Мост „Мала Плажа“, Диспанзер на Сави и на почетку плаже, код кајакашког клуба „Вал“ у периоду од 01.06.2024. до 10.09.2024.године. Испитивање се врши једном недељно. Последње узорковање воде за купање је урађено 10.07.2024. године и резултати физичко-хемијских и микробиолошких анализа задовољавају класу III (површинска вода класа III може се користи за купање и рекреацију) према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање "Службени гласник РС", број 50/2012.
Препоруке за здравствено безбедно купање:
1. Избегавати роњење, гњурање, прскање, скакање, гледање у води
2. Надзор над купањем мале деце (у плићаку је вода најзагађенија)
3. Не седети на влажном песку него на простиркама
4. Забранити приступ домаћим животињама
5. Приликом уласка у воду постепено се расхладити, не улазити нагло загрејан
6. После јаке кише не купати се 2-3 дана
7. После купања ОБАВЕЗНО СЕ ИСТУШИРАТИ ЧИСТОМ ВОДОМ СА ТУШЕВА
Завод за јавно здравље Сремска Митровица према уговору са Градском Управом за опште и заједничке послове и имовину врши испитивање воде за купање на реци Сави на 3 тачке: Стари Мост „Мала Плажа“, Диспанзер на Сави и на почетку плаже, код кајакашког клуба „Вал“ у периоду од 01.06.2024. до 10.09.2024.године. Испитивање се врши једном недељно. Последње узорковање воде за купање је урађено 17.07.2024. године и резултати физичко-хемијских и микробиолошких анализа задовољавају класу III (површинска вода класа III може се користи за купање и рекреацију) према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање "Службени гласник РС", број 50/2012.
Препоруке за здравствено безбедно купање:
1. Избегавати роњење, гњурање, прскање, скакање, гледање у води
2. Надзор над купањем мале деце (у плићаку је вода најзагађенија)
3. Не седети на влажном песку него на простиркама
4. Забранити приступ домаћим животињама
5. Приликом уласка у воду постепено се расхладити, не улазити нагло загрејан
6. После јаке кише не купати се 2-3 дана
7. После купања ОБАВЕЗНО СЕ ИСТУШИРАТИ ЧИСТОМ ВОДОМ СА ТУШЕВА