Wednesday, 28 September 2022 10:37

1. октобар – Међународни дан старијих особа

Written by
Rate this item
(0 votes)
Међународни дан старијих особа се у свету и код нас обележава 1. октобра, у складу са Резолуцијом 45/106 коју је прогласила Генерална скупштина Уједињених нација 14. децембра 1990. године, са циљем да се нагласи важност прилагођавања животног окружења потребама и способностима становника трећег доба. Након ове иницијативе, Генерална скупштина Уједињених нација је 1991. године, у складу са Резолуцијом 46/91, усвојила принципе Уједињених нација који се односе на старије особе. На Светској скупштини о старењу 2002. године усвојен је Мадридски међународни акциони план за старење како би се одговорило на могућности и изазове старења становништва у 21. веку и промовисао развој друштва за све генерације.
Најновије пројекције Уједињених нација показују да се до 2050. године предвиђа да ће број особа старијих од 65 година широм света бити више него двоструко већи од броја деце млађе од пет година и приближно исти као и број деце млађе од 12 година. Како жене имају дужи очекивани животни век у односу на мушкарце, оне су бројније у старијој доби у свим старосним категоријама. У Србији жене чине 56% популације старости од 65 до 79 година и 62% популације старије од 80 година.
Ове године Међународни дан старијих особа је усмерен на старије жене и тема 2022. године је: „Отпорност и доприноси старијих жена”.
Пандемија COVID-19 повећала је постојеће неједнакости, при чему су у последње три године посебно интензивни социjално-економски, еколошки, здравствени и климатски утицаји на животе старијих особа, а пре свега старијих жена које чине већину старијих особа.
Док старије жене настављају да значајно доприносе свом политичком, грађанском, економском, друштвеном и културном животу, њихови доприноси и искуства остају углавном невидљиви и занемарени, ограничени родном неравноправношћу која се нагомилава током живота. Укрштање дискриминације на основу старости и пола ствара нове и повећава постојеће неједнакости, укључујући негативне стереотипе који комбинују ејџизам и сексизам.
Међународни дан старијих особа 2022. је позив на акцију и прилика да се гласови старијих жена чују, препознају и уваже и да се тиме покаже њихова отпорност и доприноси у друштву, да се промовише политички дијалог за унапређење заштите људских права старијих особа и препозна допринос старијих жена одрживом развоју.
Циљеви овогодишње кампање су:
1. Истицање отпорности старијих жена у суочавању са еколошким, друштвеним, економским и целоживотним неједнакостима.
2. Подизање свести о важности побољшаног прикупљања и анализе података према старости и полу, како би се обезбедили основни научни докази за ефикасне јавне политике.
3. Заговарање да државе чланице, специјализоване агенције Уједињених нација и други ентитети Уједињених нација, као и цивилно друштво укључе старије женe у све јавне политике, осигуравајући родну равноправност како је описано у извештају генералног секретара, „Наша заједничка агенда”.
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, заједно са мрежом института/завода за јавно здравље, обележиће Међународни дан старијих особа у циљу промовисања доприноса старијих жена пре свега у породици, у заједници и друштву, организовањем различитих едукативно-промотивних активности.
Read 346 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.