Организација:

ЦЕНТАР ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ИНФОРМАТИКЕ СА БИОСТАТИСТИКОМ

 • План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Сремском округу
 • Анализа планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица у области примарне здравствене заштите на подручју филијале РФЗО Сремска Митровица
 • Анализа планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица у области стационарне здравствене заштите на подручју филијале РФЗО Сремска Митровица
 • Мишљење о усаглашености планова рада здравствених установа са подручја филијале РФЗО Сремска Митровица
 • Мишљење о извршењу планова рада здравствених установа са подручја Сремског округа – РФЗО филијала Сремска Митровица
 • Развој здравственог информационог система (ресурсне базе података)
 • Праћење и анализа здравственог стања становништва и рада и ефеката здравствене службе
 • Праћење квалитета рада здравствених установа и организација и спровођење провере квалитета стручног рада
 • Стручно-методолошка помоћ здравственим установама – Сремски округ

ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА

 • Организација и спровођење активности промоције здравља, кроз сарадњу са Институтом за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”, као и кроз сарадњу са здравственим установама Сремског округа. Активности се спроводе у оквиру 10 обавезних националних кампања за промоцију здравља (Национални дан без дуванског дима, Национални месец борбе против рака, Светски дан вода, Светски дан здравља, Недеља здравља уста и зуба, Светски дан без дуванског дима, Светска недеља подршке дојењу, Светски дан срца, Октобар месец правилне исхране, Светски дан борбе против ХИВ/АИДС-а). Поред наведених обавезних, обележава се и низ других значајних датума ван Календара здравља.
 • Координација у организовању здравствено промотивних активности здравствених установа на територији округа (стручно-методолошка помоћ здравственим установама у планирању, имплементацији и евалуацији активности)
 • Припремање и дистрибуција здравствено-васпитних средстава
 • Покретање свих видова мултисекторске сарадње у области васпитања за здравље (партнерство са локалном самоуправом, невладиним организацијама, Црвеним крстом, предшколским установама, основним и средњим школама...)
 • Едукација едукатора и становништва за промоцију здравих стилова живота
 • Континуирани рад са мас медијима
 • Израда извештаја о реализацији програма промоције здравља

врх