Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica
Почетна Вести Саветовалишта Пројекти Галерија слика Контакт

Menu:

О нама
Услуге
Делатност
Сремски округ
Остало
Инђија
Стара Пазова
Шид
Рума
Пећинци
Доз здравља Сремска Митровица
Општа болница Сремска Митровица
Стари Сланкамен
Врдник
Апотека Сремска Митровица
Grb Srbije;Tradicionalni grd Vojvodine; Zvanicni grb Vojvodine

SRPS ISO 9001:2001

Политика квалитета >>
------------------------
Обим Акредитације >>
------------------------
Анализа здр.стања становништва Сремског округа >>
------------------------
Анализа квалитета рада здр.установа Сремског округа >>
------------------------
Анализа задовољства запослених >>
------------------------
Анализа задовољства корисника здравственом заштитом >>
------------------------
Weather by Freemeteo.com

Facebook

Zaustavi-zaštiti-pomozi

Skrining Srbija

Здравствене установе

Место: 22320 Инђија
Назив: Дом здравља "Милорад Мика Павловић"
Улица: Српскоцрквена бр.5
Телефон: 561-282
Факс: 560-507
е-маил: dzindjija@neobee.net
веб сајт: www.dzindjija.co.rs
Место: 22300 Стара Пазова
Назив: Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај"
Улица: Владимира Хурбана бр.2
Телефон: 310-520; 310-024
Факс: 310-143
е-маил: dzspazova@gmail.com
веб сајт:
Место: 22240 Шид
Назив: Дом здравља"Шид"
Улица: Алексе Шантића бр.1
Телефон: 712-522
Факс: 712-502
е-маил: domzdravlja@nadlanu.com
веб сајт: www.domzdravljasid.org.rs
Место: 22400 Рума
Назив: Дом здравља "Рума"
Улица: Орловићева б.б.
Телефон: 429-365
Факс: 421-764
е-маил: dzruma@nadlanu.com
веб сајт: www.dzruma.rs
Место: 22410 Пећинци
Назив: Дом здравља "Др Драган Фундук"
Улица: Јована Негушевића бр.5-7
Telefon: 86-266
Факс: 86-518
е-маил: sm.domzdravlja@neobee.net
веб сајт: www.dzpecinci.rs
Место: 22000 Сремска Митровица
Назив: Дом здравља Сремска Митровица
Улица: Стари шор бр.65
Телефон: 610-222
Факс: 211-779
е-маил: info@dzsm.rs;ustanova@dzsm.rs
веб сајт: www.dzsm.rs
Место: 22000 Сремска Митровица
Назив: Општа Болница Сремска Митровица
Улица: Стари шор бр.65
Телефон: 610-222
Факс: 211-779
е-маил:
веб сајт: www.obsm.rs
Место: 22329 Стари Сланкамен
Назив: Специјална болница за неуролошка обољења и посттрауматска стања "Др Боривоје Гњатић"
Улица: Боривоја Гњатића бр.50-52
Телефон: 591-626;591-398;591-426
Факс: 591-287
e-маил: bolnicaslankamen@neobee.net
веб сајт:
Место: 22408 Врдник
Назив: болница за специјалну посттрауматску рехабилитацију "ТЕРМАЛ"
Улица: Карађорђева б.б.
Телефон: 465-087
Факс: 465-484
е-маил: termal@ptt.rs
веб сајт: www.termal-vrdnik.com
Место: 22000 Сремска Митровица
Назив: Апотека Сремска Митровица
Улица: Трг Светог Димитрија бр.42 А
Телефон: 636-600
Факс: 636-601
е-маил: apofin@ptt.rs
веб сајт: