Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica
Почетна Вести Саветовалишта Пројекти Галерија слика Контакт

Menu:

О нама
Услуге
Делатност
Сремски округ
Остало
Grb Srbije;Tradicionalni grd Vojvodine; Zvanicni grb Vojvodine

SRPS ISO 9001:2001

Обим Акредитације >>
------------------------
Анализа здр.стања становништва Сремског округа >>
------------------------
Анализа квалитета рада здр.установа Сремског округа >>
------------------------
Анализа задовољства запослених >>
------------------------
Анализа задовољства корисника здравственом заштитом >>
------------------------
Weather by Freemeteo.com

Facebook

Zaustavi-zaštiti-pomozi

Skrining Srbija

Контакт

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Стари шор 47

Матични број 08039801
Регистарски број 8238022472
Шифра делатности 86-90
ПИБ 100791703
Жиро рачун 840-209667-75
тел: 022/610-511
фаx: 022/636-509
Директор завода
Прим. др Нада Зец Петковић, спец. соц.мед.
Помоћници директора
др Бранка Малбашић, спец.соц.медицине, помоћник директора за медицинска питања
Костић Јадранка, магистар пољопривредних наука, помоћник директора за квалитет
Жаклина Љубичић, спец.токсиколошке хемије, менаџер за послове на тржишту
Руководилац лабораторије за квалитет
Костић Јадранка, магистар пољопривредних наука
Представник руководства за квалитет
Тамара Петаковић, дипл. инг. техн., технички руководилац лабораторије за квалитет
Начелници Центара
Прим.др Нада Зец Петковић, спец.соц.мед., Начелник Центра за промоцију здравља
др Бранка Малбашић, спец.соц.мед.,в.д.начелник Центра за анализу, планирање и орг.здр. заштите и информатику са биостатистиком
др Марија Гаџурић, спец.епид., начелник Центра за контролу и превенцију болести
др Зинаида Сретеновић, спец.хигијене, начелник Центра за хигијену и хуману екологију
др Ружица Трифуновић, спец.микроб., начелник Центра за микробиологију
Шефови медицинских одељења:
др Маја Голубовић, спец.микроб., шеф Одељења клиничке микробиологије
др Татјана Рогуља-Орељ, спец.хигијене, шеф Одељења за хигијену и медицинску екологију
Весна Мартиновић, дипл. пх, спец.санит.хемије, шеф Одељења санитарне хемије и екотоксикологије
др Гордана Ивановић, спец.микроб., шеф Одељења санитарне микробиологије
др Марија Лазаревић, спец.епид., шеф Одељења епидемиологије
Технички руководиоци:
Тамара Петаковић, дипл. инг. техн. у Одељењу санитарне хемије и екотоксикологије
Костић Јадранка, магистар пољопривредних наука у Центру за микробиологију
Шеф Одељења правно техничких послова:
Антонић Тамара, дипл.правник
Шеф Одељејна за информатику са биостатистиком:
Никола Сапун, дипл.инф.
Главни техничар Завода:
Весна Нешић, медицинска сестра-техничар, технички секретар и главни техничар Завода
Главни техничари:
Благојевић Светлана, медицинска сестра-техничар, главни техничар у Центру за микробиологију
Банош Александра, хемијско-технолошки техничар, главни техничар у Одељењу санитарне хемије и екотоксикологије
Лазић Мира, виши санитарни техничар, главни техничар у Одељењу за хигијену и медицинску екологију
Белушевић Снежана, медицинска сестра-техничар, главни техничар у Центру за анализу, планирање и орг.здр. заштите и информатику са биостатистиком и Центра за промоцију здравља
Достанић Зорица, санитарни техничар, главни техничар у Центру за контролу и превенцију болести