Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica
Početna Vesti Savetovališta Projekti Galerija slika Kontakt

Menu:

O nama
Usluge
Delatnost
Sremski okrug
Ostalo

SRPS ISO 9001:2001

Obim akreditacije >>
------------------------
Analiza zdr.stanja stanovištva Sremskog okruga >>
------------------------
Analiza kvaliteta rada zdr.ustanova Sremskog okruga >>
------------------------
Analiza zadovoljstva zaposlenih >>
------------------------
Analiza zadovoljstva korisnika zdravstvenom zaštitom >>
------------------------
SKRINING Srbija: Kancelarija za skrining raka Depresija FACEBOOK: Promocija zdravlja

Kontakt

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE
SREMSKA MITROVICA
Stari šor 47

Matični broj 08039801
Registarski broj 8238022472
Šifra delatnosti 86-90
PIB 100791703
Žiro račun 840-209667-75
tel: 022/610-511
fax: 022/636-509
v.d. Direktor zavoda
Prim. dr Nada Zec Petković, spec. soc.med.
nada.zec@zdravlje-sm.org.rs
Pomoćnici direktora
dr Gordana Ivanović, spec.mikrobiologije, pomoćnik direktora za medicinska pitanja
gordana.ivanovic@zdravlje-sm.org.rs
Rukovodilac laboratorije za kvalitet
Žaklina Ljubičić, spec.toksikološke hemije
zaklina.ljubicic@zdravlje-sm.org.rs
Predstavnik rukovodstva za kvalitet
Tamara Petaković, dipl. ing. tehn., tehnički rukovodilac laboratorije za kvalitet
tamara.petakovic@zdravlje-sm.org.rs
Načelnici Centara
Prim.dr Nada Zec Petković, spec.soc.med., Načelnik Centra za promociju zdravlja
nada.zec@zdravlje-sm.org.rs
dr Branka Malbašić, spec.soc.med.,v.d.načelnik Centra za analizu, planiranje i org.zdr. zaštite i informatiku sa biostatistikom
branka.malbasic@zdravlje-sm.org.rs
dr Marija Gadžurić, spec.epid., načelnik Centra za kontrolu i prevenciju bolesti
marija.gadzuric@zdravlje-sm.org.rs
dr Zinaida Sretenović, spec.higijene, načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju
zinaida.sretenovic@zdravlje-sm.org.rs
dr Ružica Trifunović, spec.mikrob., načelnik Centra za mikrobiologiju
ruzica.trifunovic@zdravlje-sm.org.rs
Šefovi medicinskih odeljenja:
dr Maja Golubović, spec.mikrob., šef Odeljenja kliničke mikrobiologije
maja.golubovic@zdravlje-sm.org.rs
dr Tatjana Rogulja-Orelj, spec.higijene, šef Odeljenja za higijenu i medicinsku ekologiju
tanja.orelj@zdravlje-sm.org.rs
Vesna Martinović, dipl. ph, spec.sanit.hemije, šef Odeljenja sanitarne hemije i ekotoksikologije
vesna.martinovic@zdravlje-sm.org.rs
dr Gordana Ivanović, spec.mikrob., šef Odeljenja sanitarne mikrobiologije
gordana.ivanovic@zdravlje-sm.org.rs
dr Marija Lazarević, spec.epid., šef Odeljenja epidemiologije
marija.lazarevic@zdravlje-sm.org.rs
Tehnički rukovodioci:
Tamara Petaković, dipl. ing. tehn. u Odeljenju sanitarne hemije i ekotoksikologije
tamara.petakovic@zdravlje-sm.org.rs
Kostić Jadranka, magistar poljoprivrednih nauka u Centru za mikrobiologiju
jadranka.kostic@zdravlje-sm.org.rs
Šef Odeljenja pravno tehničkih poslova:
Antonić Tamara, dipl.pravnik
tamara.antonic@zdravlje-sm.org.rs
Šef Odeljejna za informatiku sa biostatistikom:
Nikola Sapun, dipl.inf.
nikola.sapun@zdravlje-sm.org.rs
Glavni tehničar Zavoda:
Vesna Nešić, medicinska sestra-tehničar, tehnički sekretar i glavni tehničar Zavoda
vesna.nesic@zdravlje-sm.org.rs
Glavni tehničari:
Blagojević Svetlana, medicinska sestra-tehničar, glavni tehničar u Centru za mikrobiologiju
Banoš Aleksandra, hemijsko-tehnološki tehničar, glavni tehničar u Odeljenju sanitarne hemije i ekotoksikologije
Lazić Mira, viši sanitarni tehničar, glavni tehničar u Odeljenju za higijenu i medicinsku ekologiju
Belušević Snežana, medicinska sestra-tehničar, glavni tehničar u Centru za analizu, planiranje i org.zdr. zaštite i informatiku sa biostatistikom i Centra za promociju zdravlja
Dostanić Zorica, sanitarni tehničar, glavni tehničar u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti

Vaše ime i prezime:
Vaš e-mail:
Tema:
Primalac poruke:
Poruka: