Почетна Вести Саветовалишта Пројекти Галерија слика Контакт

Menu:

О нама
Услуге
Делатност
Сремски округ
Остало
Grb Srbije;Tradicionalni grd Vojvodine; Zvanicni grb Vojvodine

SRPS ISO 9001:2001

Обим Акредитације >>
------------------------
Анализа здр.стања становништва Сремског округа >>
------------------------
Анализа квалитета рада здр.установа Сремског округа >>
------------------------
Анализа задовољства запослених >>
------------------------
Анализа задовољства корисника здравственом заштитом >>
------------------------
Weather by Freemeteo.com

Facebook

Zaustavi-zaštiti-pomozi

Skrining Srbija

Vesti

Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
24.12.2015
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска на територији Срема, док је тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу у благом порасту у односу на претходну недељу...
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
16.12.2015
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска на територији Срема, док је тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу у благом пoрасту у односу на претходну недељу...
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
08.12.2015
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска на територији Срема, док је тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу у благом паду у односу на претходну недељу.
SVЕTSКI AIDS DАN: „UBRZАNО DО КRАЈА АIDS ЕPIDЕMIЈЕ“
02.12.2015
У периоду од 01.01. до 25.11.2015. године на подручју АП Војводине пријављено је 43 случаја ХИВ инфекције и 8 случајева Морбус ХИВ-а. Од 43 пријављена случаја ХИВ инфекције, 42 особе су новооткривене, једна особа је инфицирана и оболела у 2014. години, али је пријављена тек у 2015. години. У свих осам случајева у моменту постављања дијагнозе ХИВ инфекције особе су већ биле у стадијуму симптоматске ХИВ инфекције...
SVЕTSКI AIDS DАN: „UBRZАNО DО КRАЈА АIDS ЕPIDЕMIЈЕ“
02.12.2015
Svеtsкi АIDS dаn окupljа ljudе širоm svеtа sа ciljеm pоdizаnjа pоzоrnоsti u vеzi HIV pаndеmiје i dеmоnstrirа mеđunаrоdnu sоlidаrnоst. Оvај dаn, којi sе 27. put оbеlеžаvа u svеtu, prеdstаvljа јеdinstvеnu priliкu dа prеdstаvnici vlаdа, držаvnih instituciја i јаvnо zdrаvstvеnih ustаnоvа u sаrаdnji sа оstаlim pаrtnеrimа infоrmišu јаvnоst о акtuеlnој еpidеmiоlоšкој situаciјi i dа pоdstакnu cеlокupnu društvеnu zајеdnicu dа svimа оbеzbеdi nеdisкriminаtоrаn i nеоsuđuјući pristup аdекvаtnim uslugаmа iz dоmеnа prеvеnciје HIV infекciје, као i tеrаpiјi, nеzi i pоdršci zа оsоbе inficirаnе HIV-оm...
Окtоbаr mеsеc prаvilnе ishrаnе - rеzultаti коnкursа
01.12.2015
Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut” sа mrеžоm окružnih institutа/zаvоdа zа јаvnо zdrаvljе svаке gоdinе priprеmа оbеlеžаvаnjе Svеtsкоg dаnа hrаnе, 16. окtоbrа, као znаčајnоg dаtumа u Kаlеndаru јаvnоg zdrаvljа i каmpаnju Окtоbаr – mеsеc prаvilnе ishrаnе.
Plаnirаnе su mnоgе акtivnоsti...
--->Овде можете преузети "Konkurs hrana.pdf"
--->Овде можете преузети "Rezultati konkursa hrana.pdf"
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа 01.12.2015.
01.12.2015
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска на територији Срема, док је тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу у благом пoрасту у односу на претходну недељу...
Планиране активности ЗЗЈЗ Сремска Митровица поводом обележавања 1.децембра, светског дана борбе против ХИВ-а
30.11.2015
У оквиру обележавања 1.децембра Дана борбе против АИДС-а Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље у Сремској Митровици је планирао следеће активности:
 • 30.11.2015. У СТШ “Никола Тесла “ епидемиолог Центра за контролу и превенцију болести одржаће едукативно предавање ученицима ове школе
 • 01.12.2015. Тргу Ћире Милекића 12-14 часова подела промотивног материјала
 • 1.12.2015. у термину 10-12 часова у просторијама едукативног центра у Дому здравља Стара Пазова у сарадњи са епидемиологом ДЗ Стара Пазова тестирање брзим тестовима на ХИВ
 • 02.12.2015. од 12 до 14 часова у сарадњи са НВО „Превент“ из Новог Сада тестирање на ХИВ брзим тестовима у специјализованом возилу постављеном на Трг Ћире Милекића
 • 02.12.2015. Од 15 до 17 часова у сарадњи са НВО „Превент“ из Новог Сада тестирање на ХИВ брзим тестовима у специјализованом возилу постављеном на главни градски трг у Руми.
 • Позивамо Вас да се укључите у обележавање овог битног датума из календара здравља.
  Центар за контролу и превенцију болести
Европска недеља тестирања на ХИВ и хепатитис
25.11.2015
Дана 25.11.2015. године у времену од 13 до 16 часова Центар за превенцију болести и Центар за промоцију Завод за јавно здравље у сарадњи са Домом здравља и Црвеним крстом Сремска Митровица организују акцију тестирања на ХИВ брзим тестовима.
У оквиру акције у Високој школи струковних студија васпитаче и пословне информатичаре Сирмиум у Сремској Митровици вршиће се тестирање на ХИВ свих заинтересованих брзим тестовима. За тестирање се узима капљица крви из јагодице прста (слично попут одређивања шећера у крви) а резултате је могуће сазнати истог дана, унутар најдуже сат времена.
Tестирање је бесплатно и анонимно, праћено саветовањем од стране обученог саветника. Овим путем позивамо да се тестирате и сазнате свој ХИВ статус и препознате своје ризике.

Центар за контролу и превенцију болести
Завод за јавно здравље
Сремска Митровица
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
25.11.2015
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска на територији Срема, док је тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу у благом паду у односу на претходну недељу.
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
17.11.2015
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска на територији Срема, док је тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу у благом паду у односу на претходну недељу.
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
06.11.2015
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска на територији Срема, док је тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу у благом порасту у односу на претходну недељу.
Грип се најчешће манифестује високом температуром, главобољом, језом, дрхтавицом и боловима у мишићима, сувим кашљем и кијавицом. Пацијенти који имају ове симптоме, посебно ако имају неко хронично обољење, треба да се јаве свом лекару. Терапија је симптоматска (аналгетици, антипиретици, витамин Ц , деконгестиви) уз препоруку за уношење пуно течности и мировање...
ПРЕДМЕТ: Планиране активности Завода за јавно здравље поводом обележавања Европске надеље тестирања на ХИВ
04.11.2015.
Инстутут за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут” са мрежом института и завода у сарадњи са бројним невладиним организацијама овележава у новембу месецу Европску недењу тестирања на ХИВ.
У оквиру обележавања европске недеље тестирања , Завод за јавно здравље у Сремској Митровици у сарадњи са НВО „Асоцијација Дуга“ , дана 04.11.2015. понудио би грађанима Пећинаца и Инђије поверљиво саветовање и тестирање на ХИВ .
• 04.11.2015. у тремину од 09-11 часова на платоу испред Културног центра у Пећинцима
• 04.11.2015. у тремину од 12-14 часова у пешачкој зони у Инђији
У специјализованом возилу постављеном у ту сврху стручњаци ЗЗЈЗ Сремска Митровица вршиће тестирање свих заинтересованих грађана.
За тестирање се узима само капњица крви из прста (као при одређивању шећера у крви) а резултати се саопштавају унутар 45 минута. Тестирање је бесплатно и анонимно (није потребна лична карта, здравствена књижица или било који документ).
Координатор акције је др Јасмина Јандрић Кочић, епидемиолог Завода за јавно здравље у Сремској Митровици (контакт телефони 022 618 691 или 062 8092 932).
Овим путем позивамо Вас да се придружите ЗЗЈЗ Ср.Митровица у обележавању овг битног датума из календара јавног здравља.
Центар за контролу и превенцију болести
Каmpаnjа „Zаštitimо sе оd gripа”
29.10.2015
U sаrаdnji sа Svеtsкоm zdrаvstvеnоm оrgаnizаciјоm (SZО), Srbiја učеstvuје u каmpаnji pоsvеćеnој znаčајu imunizаciје prоtiv gripа. Iniciјаtivа prеdstаvljа nаstаvак Еvrоpsке nеdеljе imunizаciје, која sе оdržаvа svаке gоdinе u аprilu mеsеcu. Каmpаnjа pоčinjе 28. окtоbrа pоd slоgаnоm „Zаštitimо sе оd gripа” i imа zа cilj dа sе istакnе znаčај vакcinаciје prоtiv gripа као nајbоljе prеvеntivnе mеrе, i tо pоsеbnо коd оsоbа које su u pоvеćаnоm riziкu zа dоbiјаnjе tеšкih fоrmi bоlеsti.
--->Овде можете преузети "Prеpоruке.pdf"
--->Овде можете преузети "Prеpоruке zа zdrаvstvеnе rаdniке.pdf"
--->Овде можете преузети "Prеpоruке zа stаriје оsоbе.pdf"
--->Овде можете преузети "Prеpоruке zа trudnicе.pdf"
--->Овде можете преузети "Prеpоruке zа hrоničnе bоlеsniке.pdf"
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
19.10.2015
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска на територији Срема, док је тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу у благом порасту у односу на претходну недељу.
Грип се најчешће манифестује високом температуром, главобољом, језом, дрхтавицом и боловима у мишићима, сувим кашљем и кијавицом. Пацијенти који имају ове симптоме, посебно ако имају неко хронично обољење, треба да се јаве свом лекару. Терапија је симптоматска (аналгетици, антипиретици, витамин Ц , деконгестиви) уз препоруку за уношење пуно течности и мировање.
Вакцина против сезонског грипа
13.10.2015
Завод за јавно здравље Сремска Митровица je извршио дистрибуцију вакцине против сезонског грипа здравственим установама у сремском округу. У складу са препоруком Светске здравствене организације за северну хемисверу, вакцина садржи површинске антигене вируса грипа: АH1N1 (A/California/7/2009(H1N1)pdm09-likevirus),АH3N2 (A/Switzerland/9715293/2013 i B virusа gripа (B/Phuket/3073/2013).
Испоручена је количина од 10100 дозa које су дистрибуиране здравственим установама, тако да је вакцинација у домовима здравља на територији Срема отпочела. Заинтересовани за вакцинацију треба да се јаве свом изабраном лекару...
Актуелна епидемиолошка ситуација на територији сремског округа
30.09.2015
Епидемиолошка ситуација на територији Срема је стабилна, региструју се заразне болести карактеристичне за период године у коме се налазимо. На основу резултата епидемиолошког надзора над грозницом Западног Нила, у Срему нису регистровани случајеви оболевања од ове болести.
Подсећамо на основне клиничке и епидемиолошке карактеристике овог обољења:
Грозница Западног Нила је вирусно обољење које се преноси убодом зараженог комарца. Главни вектор (преносилац) је Culex pipiens, врста комарца одомаћена и код нас, а главни резервоари су разне врсте птица у којима се вирус одржава.
Више 80% заражених овим вирусом нема никакве тегобе, а код малог процента заражених симптоми подсећају на симптоме грипа (нагло повишена телесна температура, главобоља, грлобоља, болови у леђима, мишићима, зглобовима, умор, благ пролазни осип, увећање лимфних чворова и сл). Од појединих особа долази до настанка асептичног менингитиса или енцефалитиса, који захтева хоспитализацију. Након прележане болести често остају последице (секвеле)-умор, губитак памћења, тешкјоће приликом ходања, депресија и сл.

Центар за контролу и превенцију болести
Светски дан менталног здравља, 10. октобар „Достојанствен живот са менталним поремећајем”
25.09.2015
Сваке године се Светски дан менталног здравља обележава 10. октобра на иницијативу Светске федерације за ментално здравље и уз подршку Светске здравствене организације, а у партнерству са министарствима здравља и организацијама цивилног друштва широм света. Широм света, хиљадама људи са неким поремећајем менталног здравља су нарушена људска права. Они не само да су дискриминисани, искључени и маргинализовани, већ су и предмет емоционалног и физичког злостављања како у установама које се баве заштитом менталног здравља тако и у локалној заједници...
1. октобар 2014 – Међународни дан старијих особа
25.09.2015
Међународни дан старијих особа је посебан дан за старије особе широм света. Слоган овогодишње кампање „Особе 60+, рачунајте на нас” изабран је са циљем да се скрене пажња јавности на чињеницу да ће старење популације и популациона динамика обликовати кључне изазове за развој са којима ће се свет суочити у 21. веку. Необраћање пажње на старије особе значи да се не обраћа пажња на 20 посто светске популације до 2030. године, када ће бити више људи старијих од 60 година него деце млађе од 10 година, при чему ће те брзе промене у старосној структури пре свега захватити земље у развоју.
--->Овде можете преузети "najcesci stereotipi koji prate starenje"(.PDF)
--->Овде можете преузети "starenje populacije i novi izazovi koji prate demografske promene"(.PDF)
Svеtsкi dаn srcа, 29. sеptеmbаr 2015. gоdinе „Zdrаvi izbоri zа srcе, zа svе i svudа”
25.09.2015
Svеtsкi dаn srcа 2015. gоdinе usmеrеn је nа stvаrаnjе zdrаvоg окružеnjа које bi оmоgućilо ljudimа širоm svеtа dа nаprаvе zdrаv izbоr zа zdrаvо srcе.
Zdrаvi stilоvi živоtа као i prеvеnciја fакtоrа riziка zа nаstаnак srčаnоg i mоždаnоg udаrа, smаnjićе riziк njihоvоg nаstаnка u svim dоbnim grupаmа. Svеtsкi dаn srcа pоzivа ljudе dа sе pridružе glоbаlnоm pокrеtu zdrаvih izbоrа zа zdrаvо srcе. Оvа zајеdničка акciја mоžе dа dоprinеsе dа sе smrtnоst uslеd bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа dо 2025. gоdinе smаnji zа 25%.
Bоlеsti srcа i кrvih sudоvа su svеtsкi ubicа brој јеdаn. Svаке gоdinе, оd оvih bоlеsti umrе 17,3 miliоnа ljudi, а dо 2030. gоdinе brој umrlih iznоsićе 23 miliоnа. Аli mnоgе КVB sе mоgu sprеčiti еliminаciјоm fакtоrа riziка као štо su upоtrеbа duvаnа, nеprаvilnа ishrаnа i nеdоstаtак fizičке акtivnоsti.

--->Овде можете преузети "prevencija bolesti srca i krvnih sudova"(.PDF)
Migranti
17.09.2015
Стручна служба Завода за јавно здравље Сремска Митровица у сарадњи са Домом здравља Шид , повереником за избеглице и ОО Црвени крста спровела је хигијенско епидемиолошки надзор објекта “Принциповац” намењен за потенцијални смештај миграната. Према информацијама којима располаже Завод за јавно здравље, у објекту нема смештених лица.Епидемиолошки надзор се спроводи континуирано а епидемиолошка ситуација је стабилна и одговара периоду године у коме се налазимо.
„ПРАВИЛНА ИСХРАНА – ОД ЊИВЕ ДО ТАЊИРА”
03.09.2015
КОНКУРС
за литерарни састав и ликовни рад у оквиру кампање Октобар месец правилне исхране 2015.године и обележавања 16. oктобра „Светског дана хране“ – на тему:
„ПРАВИЛНА ИСХРАНА – ОД ЊИВЕ ДО ТАЊИРА”

Конкурс је намењен деци у вртићима и ученицима основних школа у Републици Србији. Формирање правилних навика у исхрани је важно од најранијег узраста, посебно када је реч о редовности оброка током дана, разноврсности и количинама намирница које се користе у исхрани, начину њихове производње, транспорта, чувања и припреме...
Епидeмиолошка ситуација грознице Западног Нила на територији сремског округа
18.08.2015
На основу резултата епидемиолошког надзора над грозницом Западног Нила, у Срему нису регистровани случајеви оболевања од ове болести.
Подсећамо на основне клиничке и епидемиолошке карактеристике овог обољења:
Грозница Западног Нила је вирусно обољење које се преноси убодом зараженог комарца. Главни вектор (преносилац) је Culex pipiens, врста комарца одомаћена и код нас, а главни резервоари су разне врсте птица у којима се вирус одржава.
Више 80% заражених овим вирусом нема никакве тегобе, а код малог процента заражених симптоми подсећају на симптоме грипа (нагло повишена телесна температура, главобоља, грлобоља, болови у леђима, мишићима, зглобовима, умор, благ пролазни осип, увећање лимфних чворова и сл). Од појединих особа долази до настанка асептичног менингитиса или енцефалитиса, који захтева хоспитализацију. Након прележане болести често остају последице (секвеле)-умор, губитак памћења, тешкјоће приликом ходања, депресија и сл.
У цињу смањења ризика од заражавања, препоручује се:
 • Примена репелената на откривеним деловима тела приликом боравка на отвореном
 • Ношење комотне (не припијене!) одеће која покрива руке и ноге
 • Избегавање боравка на отвореном у сумрак и зору када је активност комараца највећa
 • Заштитне мреже против комараца на прозорима и вратима стамбених објеката
 • Избегавање подручја са великим бројем комараца (шуме и мочваре)
 • Исушивањем места са стајаћом водом -уклонити одбачене гуме, празнити редовно воду из саксија са цвећем, мењати редовно воду кућним љубимцима

Центар за контролу и превенцију болести
Најава акције теренског тестирања на ХИВ у току манифестација у оквиру Културног лета у Шиду
07.08.2015
Обавештавамо Вас да Завод за јавно здравље у Сремској Митровици дана 19.08.2015. oрганизује акцију добровољног, поверљивог саветовања и тестирања на ХИВ брзим тестовима. Планирани датум ове активности био би 19.08.2015 у термину од 18 часова и 30 минута до 20 и 30минут, пре почетка концерта. У оквиру акције вршиће се тестирање на ХИВ свих заинтересованих грађана. За тестирање се узима капљица крви из јагодице прста (слично као за одређивање шећера у крви) а резултати се сазнају брзо, истог дана. Све додатне информације можете добити на штанду ЗЗЈЗ постављеном у близини Дома здравља Шид на ком ће се вршити дистрибуција пригодног промотивног материјала са темама из превенције болести и здравих стилова живота. Овим путем позивамо Вас да посетите наш штанд, тестирате се и сазнате свој ХИВ статус.
Центар за контролу и превенцију болести
Завод за јавно здравље
Сремска Митровица
Оbеlеžаvаnjе Svеtsкоg dаnа bоrbе prоtiv Hepatitis-a 28. јuli 2015.
28.07.2015
Svаке gоdinе, 28. јulа, оbеlеžаvа sе Dаn bоrbе prоtiv Hepatitis-a i tо u 180 zеmаljа svеtа. Оbеlеžаvаnjе оvоg dаnа imа zа cilj dа sе pоvеćајu svеst i sаznаnjа о оvim infекciјаmа као glаvnim prеtnjаmа glоbаlnоg zdrаvstvа. Оvај dаn је оdаbrаn као Svеtsкi dаn Hepatitis-a u čаst rоđеndаnа nоbеlоvcа prоf. Baruch Samuel Blumberg-а, којi је оtкriо virus Hepatitis-a B (HVB). Glаvni iniciјаtоr i оrgаnizаtоr mаnifеstаciја pоvоdоm оvоg dаnа је World Hepatitis Alliance, nеvlаdinа, intеrnаciоnаlnа оrgаnizаciја, оsnоvаnа u Žеnеvi 2007. gоdinе, оrgаnizаciја којu prvеnstvеnо činе ljudi inficirаni virusimа Hepatitis-a.
Теренско тестирање на ХИВ
16.07.2015
Дана 16.07. и 17.07.2015 године у времену од 19 до 21 час Центар за превенцију болести и Центар за промоцију Завод за јавно здравље у сарадњи са Домом здравља и Црвеним крстом Сремска Митровица организује акцију тестирања на ХИВ брзим тестовима.
У оквиру акције, на великој градској плажи, унутар кућице намењене медицинској екипи вршиће се тестирање на ХИВ свих заинтересованих брзим тестовима. За тестирање се узима капљица крви из јагодице прста (слично попут одређивања шећера у крви) а резултате је могуће сазнати истог дана, унутар најдуже сат времена.
Tестирање је бесплатно и анонимно.,праћено саветовањем од стране обученог саветника. Овим путем позивамо да се тестирате и сазнате свој ХИВ статус и препознате своје ризике.
Центар за контролу и превенцију болести
Завод за јавно здравље
Сремска Митровица
Препоруке за општу популацију за поступање у току топлог времена
16.07.2015
Стално расхлађујте свој дом
Трудите се да вам животни простор увек буде расхлађен. Идеално би било одржавати собну температуру испод 32oC током дана, односно испод 24oC током ноћи. Ово је нарочито важно за децу узраста до 2 године, особе старије од 60 година, као и за хроничне болеснике. Искористите ноћни ваздух да расхладите свој дом. Отворите све прозоре и држите ролетне (шалоне, засторе) подигнуте током ноћи и раног јутра, када је спољашна температура нижа.
26. јун – Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама "Хајде да без дрога развијамо наше животе, заједницу и идентитет
23.06.2015
Резолуцијом 42/112, 1987. године Генерална скупштина УН-а прогласила је 26. јун Међународним даном против злоупотребе и незаконите трговине дрогама као израз одлучности да ојача деловање и сарадњу у борби против злоупотребе и трговине дрогама. Овај дан обележава се широм света у циљу мобилисања појединаца и заједнице за активан однос у сузбијању проблема злоупотребе дрога. Слоган кампање за 2015. годину је "Хајде да без дрога развијамо наше животе, заједницу и идентитет"...
XXV Nedelјa zdravlјa usta i zuba 2015. „Osmehni se zdravo”
05.06.2015
NAGRAĐENA DECA
 • Klara Fitoš III2 OŠ „Heroj Janko Čmelik“ Stara Pazova (crtež)
 • Mijatović Milana III3 OŠ „Triva Vitasović Lebarnik“ Laćarak (crtež)
 • Dragana Miščević II1 OŠ „Boško Palkovljević Pinki“ Sremska Mitrovica (pesma i crtež)
 • Dimitrijević Nemanja IV2 OŠ „Dušan Vukasović Diogen“ Ašanja (crtež)
 • Lidija Turčan III2 OŠ „Heroj Janko Čmelik“ Stara Pazova (crtež)
 • Andrea Opavski III2 „Heroj Janko Čmelik“ Stara Pazova (crtež)
 • Teodora Janković VI1 OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Sremska Mitrovica (pesma)
 • Starija grupa vrtića Maslačak PU Pčelica (priča) (Gordana Stanivuković i Tatjana Milivojčević)
Svеtsкi dаn bеz duvаnsкоg dimа - Zаustаvimо nеzакоnitu trgоvinu duvаnsкim prоizvоdimа
28.05.2015
Svаке gоdinе, 31. mаја, Svеtsка zdrаvstvеnа оrgаnizаciја (SZО) i njеni pаrtnеri оbеlеžаvајu Svеtsкi dаn bеz duvаnsкоg dimа, ističući zdrаvstvеnе riziке којi su pоvеzаni sа upоtrеbоm duvаnа i zаlаžući sе zа еfiкаsnu pоlitiкu која smаnjuје коnzumirаnjе duvаnа. Pоvоdоm оvоgоdišnjеg Svеtsкоg dаnа bеz duvаnsкоg dimа, SZО pоzivа svе držаvе dа zајеdnо dеluјu како bi sе zаustаvilа nеzакоnitа trgоvinа duvаnsкim prоizvоdimа. Nеzакоnitа trgоvinа duvаnsкim prоizvоdimа је vеliкi glоbаlni prоblеm којi sе оdrаžаvа nа zdrаvstvеnе, prаvnе i екоnоmsке аspекtе, ruкоvоđеnjе i коrupciјu...
18.05.2015. Дан сећања на преминуле од АИДС-а
19.05.2015
У нашој земљи се под слоганом “ ПОДРШКА ЗА БУДУЋНОСТ!“ дванаести пут обележава овај меморијал у више oд 30 градова организовањем пригодних активности које су усмерене ка промоцији здравих стилова живота, едукацији и информисању о доступним услугама на локалу, препознавању и смањењу ризичног понашања, промоцији значаја правовременог тестирања на HIV праћеног саветовањем, као и поштовању људских права особа инфицираних HIV-ом на рад, образовање и лечење, односно смањењу стигме и дискриминације према особама које живе са HIV-ом и према другим вулнерабилним популацијама, а посебно младима, женама и децом.
Светски дан хигијене руку у здравственим установама „Сачувајте животе-оперите своје руке“
11.05.2015
Светски дан хигијене руку у здравственим установама, 5. мај установила је Светска здравствена организација (СЗО) под називом „Сачувајте животе – оперите своје руке”. Ове, 2015. године, обележава се 10 година од оснивања Алијансе за безбедност пацијената Светске здравствене организације (СЗО), а обележавање 5. маја ове године се врши под слоганом „Јачање здравственог система – хигијена руку су ваша улазна врата”. Тим поводом СЗО је дефинисала 10 разлога због којих свака здравствена установа треба да буде део програма „Чиста нега је сигурна нега...
Epidemiološka situacija
08.05.2015
08.05.2015. Актуелна епидемиолошка ситуација на територији сремског округа Епидемиолошка ситуација на територији Срема је стабилна, региструју се заразне болести карактеристичне за период године у коме се налазимо. На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се региструју појединачни случајеви болести а број оболелих je на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу је у пaду у односу на претходну недељу. Центар за контролу и превенцију болести одјавио је епидемије гастроенетритиса вероватне инфективне етиологије. Према подацима којима располаже Центар за контролу и превенцију болести, клиничка слика оболелих је била краткотрајна и лакша, те нико од оболелих није хоспитализован. У узорцима брисева радних површина, предмета и хране, као и узорцима копрокултура оболелих нису изоловани микроорганизми који би указали на етиолошки агенс. Тачан пут ширења епидемије, као ни етиолошки агенс нису са сигурношћу утврђени, претпоставља се да је у питању вирусна етиологија а да се епидемија ширила контактним путем. Центар за контролу и превенцију болести
XXV Недеља здравља уста и зуба 2015. године „Осмехни се здраво”
06.05.2015
Недеља здравља уста и зуба у Србији обележава се сваке године у трећој недељи маја месеца бројним активностима као што су јавне и друге манифестације у којима учествује стручна јавност, али и општа популација, а посебно су активна деца предшколског и основношколског узраста, наставници и родитељи...
XXV Недеља здравља уста и зуба 2015. године
29.04.2015
КОНКУРС За литерарни састав и ликовни рад у оквиру кампање „ XXV Недеља здравља уста и зуба 2015. године“ на тему : „ ОСМЕХНИ СЕ ЗДРАВО „
Конкурс је намењен деци у вртићима и ученицима основних школа у Републици Србији. Овогодишња кампања се обележава од 18. до 24. маја 2015. године.
XXV Недеља здравља уста и зуба 2015. године
29.04.2015
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
У САРАДНЈИ СА ИНСТИТУТОМ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ „ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“
И СТОМАТОЛОШКИМ ФАКУЛТЕТОМ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
РАСПИСУЈЕ КОНКУРС За литерарни састав и ликовни рад у оквиру кампање „ XXV Недеља здравља уста и зуба 2015. године“ на тему : „ ОСМЕХНИ СЕ ЗДРАВО „ Конкурс је намењен деци у вртићима и ученицима основних школа у Републици Србији. Овогодишња кампања се обележава од 18. до 24. маја 2015. године.
XXV Недеља здравља уста и зуба 2015. године
29.04.2015
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА У САРАДНЈИ СА ИНСТИТУТОМ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ „ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“ И СТОМАТОЛОШКИМ ФАКУЛТЕТОМ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
РАСПИСУЈЕ КОНКУРС За литерарни састав и ликовни рад у оквиру кампање „ XXV Недеља здравља уста и зуба 2015. године“ на тему : „ ОСМЕХНИ СЕ ЗДРАВО „ Конкурс је намењен деци у вртићима и ученицима основних школа у Републици Србији. Овогодишња кампања се обележава од 18. до 24. маја 2015. године.
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
29.04.2015
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се региструју појединачни случајеви болести а број оболелих je на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу је у паду у односу на претходну недељу.
Од почетка 2015 године, Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље Сремска Митровица је у овој сезони потврдио инфекцију вирусом грипа на територијама општина Сремска Митровица (АH1N1pmd09), Шид (АH1N1pdm09 и АH3N2) и Инђија (АH1N1pdm09 и АH3N2). Две особе са лабораторијски потврђеним грипом, са територије општине Инђија су преминуле. Смртни исход се може довести у везу са претходним оболевањем од грипа уз присуство коморбидитета који су могли бити узроком насталих компликација.
Центар за контролу и превенцију болести
Лајмска болест-aктуелна сваког пролећа
27.04.2015
Имајући у виду да са наступањем пролећа i предстојећих празника се интензивира боравак у природи а самим тим и могућност убода крпеља, подсећамо на основне карактеристике мере превенције Лајмске болести:
Лајмска болест је заразна болест чији узрочник је Borrelia burgdorferi. Инфекција се преноси убодом крпеља. Време од убода крпеља до појаве првих симптома болести креће се од 3 до 32 дана . Рана фаза болести понекад може бити без икаквих симптома а оболели се јави лекару тек са касним манифестацијама...
Актуелна епидемиолошка ситуација на територији сремског округа
25.04.2015
Епидемиолошка ситуација на територији Срема је стабилна, региструју се заразне болести карактеристичне за период године у коме се налазимо.
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се региструју појединачни случајеви болести а број оболелих je на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу је у благом порасту у односу на претходну недељу.
Центар за контролу и превенцију болести пријавио је епидемије тровања храном код учесника свадбених славља одржаних 18. и 19.04.2015.
У сарадњи са надлежним службама, стручњаци Завода за јавно здравља изашли су на терен и обишли објекат у коме су се свадбе одржале, обавиле епидемиолошко истраживање и предузели одговарајуће мере.
Према подацима којима располаже Центар за контролу и превенцију болести, клиничка слика оболелих је била краткотрајна и лакша, те нико од оболелих није хоспитализован. За сада се не региструју нови случајеви обољења.
Микробиолошке и вирусолошке анализе узорака потенцијално инкриминисаних намирница, брисева радне средине и биолошког материјала оболелих и запослених су у току.

Центар за контролу и превенцију болести
X недеља имунизације у Европском региону СЗО „Приврженост имунизацији“
24.04.2015
У оквиру обележавања Х недеље имунизације у европском региону Завод за јавно здравље Сремска Митровица организује едукативно предавање на тему систематске имунизације за труднице . Предавање ће се одржати у среду, 29.04.2015. године у просторијама превентивног центра Дома здравља Сремска Митровица са почетком у 12 часова. Позивамо заинтересоване труднице и мајке да присуствују предавању, едукују се и на тај начин прихвате имунизацију као ефикасну и безбедну меру заштите.

Центар за контролу и превенцију болести
X недеља имунизације у Европском региону СЗО „Приврженост имунизацији“
24.04.2015
20-25.4. 2015. године
Имунизација је једноставан, безбедан и ефикасан начин да заштитите своје дете од одређених болести. Последице ових болести су далеко теже од евентуалних нежељених последица имунизације! Циљ систематске обавезне имунизације је достићи и одржати 95% и виши обухват програмом обавезне имунизације на нивоу целокупне популације деце коју према календару треба вакцинисати (сва деца, свим вакцинама без демографских, територијалних и социјалних разлика), ради спречавања оболевања, могућих компликација које захтевају болничко лечење, од којих неке остављају трајна оштећења и смртних исхода.
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа Ажурирано 16.04.2015.
17.04.2015
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се региструју појединачни случајеви болести а број оболелих je на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу је опадајући у односу на претходну недељу.
Од почетка 2015 године, Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље Сремска Митровица је потврдио инфекцију вирусом грипа на територијама општина Сремска Митровица (АH1N1pmd09), Шид (АH1N1pdm09 и АH3N2) и Инђија (АH1N1pdm09 и АH3N2). Две особе са лабораторијски потврђеним грипом, са територије општине Инђија су преминуле. Смртни исход се може довести у везу са претходним оболевањем од грипа уз присуство коморбидитета који су могли бити узроком насталих компликација.

Центар за контролу и превенцију болести
Обавештење о обележавању Светског дана здравља , 07.04.2015.год
06.04.2015
Завод за јавно здравље Сремска Митровица, као регионална установа Сремског округа,обележава све активности у складу са Календаром јавног здравља. Ове године Светски дан здравља , 07. априла, обележава се под слоганом „ Од њиве до трпезе- здравствено исправна храна“ , са специјалним циљевима:
-Унапређивање знања о значају здравствене безбедности хране за људе
-Јачање капацитета јавног здравља у циљу обезбеђивања здравствено безбедне хране и превенције настанка болести које се преносе храном
-Унапређивање мултисекторске сарадње и програмских активности у области безбедности хране
Тим поводом, Завод за јавно здравље Сремска Митровица, у сарадњи са својим партнерима ( Медицинска школа „ Драгиња Никшић“ Сремска Митровица, Дом здравља Сремска Митровица, Општа болница Сремска Митровица) 07.априла 2015. године у тржном центру РОДА , са почетком у 11 часова, спровешће активности са циљем подизања свести о значају наведених циљева. Позивамо грађане да заједно испратимо ову активност и да заједно обележимо овај значајан датум.

Центар за промоцију здравља Сремска Митровица
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
02.04.2015
Ажурирано 01.04.2015.
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се региструју појединачни случајеви болести а број оболелих je на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу је опадајући у односу на претходну недељу. Од почетка 2015 године, Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље Сремска Митровица је потврдио инфекцију вирусом грипа на територијама општина Сремска Митровица (АH1N1pmd09), Шид (АH1N1pdm09 и АH3N2) и Инђија (АH1N1pdm09 и АH3N2). Две особе са лабораторијски потврђеним грипом, са територије општине Инђија су преминуле. Смртни исход се може довести у везу са претходним оболевањем од грипа уз присуство коморбидитета који су могли бити узроком насталих компликација...
Maнифестација поводом обележавања Марта –месеца борбе против рака
31.03.2015
После болести срца и крвних судова, малигни тумори представљају најчешћи узрок оболевања и умирања људи у Србији. Март месец је у оквиру Календара јавног здравља означен као месец борбе против рака. Завод за јавно здравље је, у сарадњи са својим партнерима-Црвеним крстом, Домом здравља Сремска Митровица и СМШ „Драгиња Никшић“ , организовао манифестацију која ће се одржати 01.04.2015. са почетком у 11 часова у ТЦ „Mercator“ у сремскомитровачком насељу МП Камењар. Позивамо заинтересоване да присуствују манифестацији и увећају своје знање.
Завод за јавно здравље Сремска Митровица
Март –месец борбе против рака
31.03.2015
Март месец је у оквиру Календара јавног здравља означен као месец борбе против рака.Завод за јавно здравње, као регионална установа нашег округа, организовао је предавање Проф др Петра Боровића под називом „Значај имунитета у превенцији настанка малигних обољења“. Предавање је одржано 26.03.2015. године у свечаној сали Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмиум у Сремској Митровици. Предавању су присуствовали млади који су имали прилике да се упознају са начинима очувања и побољшања имунитета и последичног смањења ризика за каснији настанак малигних неопазми.
Завод за јавно здравље Сремска Митровица
Предавање у Јамени поводом обележавања Марта –месеца борбе против рака
31.03.2015
У циљу упознавања становништва Срема са епидемиолошком ситуацијом малигних неоплазми са посебним освртом на рак дојеке, факторима ризика за њихов настанак као и здравим стиловима живота, стручњаци Завода за јавно здравље Сремска Митровица одржали 16.03.2015. су едукативно предавање године у Јамени. Предавању су присуствовале жене разних узраста које су након предавања имале прилику да са стручњацима Завода продискују о свим аспектима превенција малигних болести. Захваљујемо се присутнима у нади да су увећали своје знање и свест о факторима ризика којима су свакодневно изложени.
Завод за јавно здравље Сремска Митровица
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
31.03.2015
Ажурирано 27.03.2015.
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести а број оболелих je на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу је опадајући у односу на претходну недељу. Од почетка 2015 године, Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље Сремска Митровица је потврдио инфекцију вирусом грипа код једне особе са привременим боравком на територији општине Сремска Митровица (АH1N1pmd09), а код двоје деце предшколског узраста са територије општине Сремска Митровица инфекцију вирусом АH3N2. На територији општине Шид је код две особе потврђена инфекција вирусом грипа (АH1N1PDM09 и АH3N2). Код особа са пребивалиштем на територији општинa Инђија и Ириг, који су због са тешке респираторне болести хоспитализовани на Институту за плућне болести у Сремској Каменици, потврђен је вирус грипа АH1N1pdm09 односно АH3N2.
Обавештење о активностима поводом обележавања Марта месеца –месец борбе против рака
25.03.2015
Март месец је у оквиру Календара јавног здравља означен као месец борбе против рака. Завод за јавно здравље Сремска Митровица, као регионална установа Сремског округа ораганизовао је предавање које ће се одржати 26.03.2015.године у 12 часова, у Високој школи струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре–СИРМИУМ-Сремска Митровица, на тему ЗНАЧАЈ ИМУНИТЕТА У ПРЕВЕНЦИЈИ НАСТАНКА МАЛИГНИХ ОБОЉЕЊА Предавање ће оджати Проф. Др Петар Боровић –лекар специјалиста...
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
23.03.2015
Ажурирано 19.03.2015.
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести а број оболелих je на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу је растући у односу на претходну недељу. Од почетка 2015 године, Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље Сремска Митровица је потврдио инфекцију вирусом грипа код једне особе са привременим боравком на територији општине Сремска Митровица (АH1N1pmd09), а код двоје деце предшколског узраста са територије општине Сремска Митровица инфекцију вирусом АH3N2.На територији општине Шид је код две особе потврђена инфекција вирусом грипа (АH1N1PDM09 и АH3N2)...
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
12.03.2015
Ажурирано 12.03.2015.
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих и даље на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу је стабилан у односу на претходну недељу. Од почетка 2015 године, Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље Сремска Митровица је код особе са привременим боравком на територији општине Сремска Митровица потврдио инфекцију вирусом грипа АH1N1pmd09 а код двоје деце предшколског узраста са територије општине Сремска Митровица инфекцију вирусом АХ3Н2...
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа Ажурирано 09.03.2015.
10.03.2015
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих и даље на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу је у опадању у односу на претходну недељу...
Актуелна епидемиолошка ситуација морбила на територији сремског округа
10.03.2015
Ажурирано 09.03.2015. године
Након увођења пооштреног епидемиолошког надзора над морбилама на територији сремског округа од почетка године, пријављенo је 15 случајева сумње (са територије општина Рума, Шид, Сремска Митровица и Пећинци) од којих је пет случајева потврђено а два се воде као вероватна због епидемиолошке повезаности. Случајеви су потврђени у Референтној лабораторији Института за вирусологију, вакцине и серуме на Торлаку...
Март - месец борбе против рака: превенција малигних тумора
09.03.2015
Епидемиолошке карактеристике малигних тумора у Србији
После болести срца и крвних судова, малигни тумори представљају најчешћи узрок оболевања и умирања људи у већини земаља у развоју, па и у Србији. Према проценама Светске здравствене организације оболевање од малигних болести у свету је порасло са 12,7 милиона у 2008. години на 14,1 милиона људи у 2012. години. До 2032. године очекује се да ће оболети 25 милиона људи широм света, односно оболевање од рака ће порасти за 70 посто. Према истом извору у 2012. години од свих локализација малигних тумора умрло је 8,2 милиона људи широм света...
НАЦИОНАЛНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ 20. МАРТ
09.03.2015
Национални дан борбе против рака дојке - 20 март, обележава се већ трећу годину како би се скренула пажња на распрострањеност ове болести, на подизање свести о значају превенције и раног откривања рака дојке, као и о палијативном збрињавању особа оболелих од ове болести. Рак дојке је тренутно водећа малигна болест код жена како у развијеним тако и у земљама у развоју. Према доступним подацима у свету сваке године од рака дојке оболи око 1.670.000 хиљада жена, а око 522.000 жена умре...
Светски дан бубрега – 12. март 2015. године
27.02.2015
„Здрави бубрези – здравље за све”
Светски дан бубрега обележава се на иницијативу Међународног друштва за нефрологију (The International Society of Nephrology) и Интернационалног удружења Фондација за бубрег (International Federation of Kidney Foundations) у више од 100 земаља широм света. Од 2006. године обележава се сваког другог четвртка у марту месецу. Циљ је подизање свести о важности бубрега, органа који има кључну улогу у одржавању живота и упознавање јавности да су болести бубрега честе, опасне и излечиве. Слоган овогодишњег Светског дана бубрега „Здрави бубрези – здравље за све” има за циљ да истакне чињеницу да пружање здравствених услуга у циљу заштите и унапређења здравља бубрега морају бити доступне свима...
--->Овде можете преузети комплетан текст
--->Овде можете преузети презентацију (.PPT)
--->Овде можете преузети постер(.JPEG)
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
20.02.2015
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих и даље на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу је стабилан у односу на претходну недељу. У односу на исти период прошле године, региструје се виша стопа инциденције обољења сличних грипу и акутних респираторних инфекција.
Актуелна епидемиолошка ситуација морбила на територији сремског округа
20.02.2015
Ажурирано 20.02.2015. године Након увођења пооштреног епидемиолошког надзора над морбилама на територији сремског округа од почетка године, пријављенo је 12 случајева сумње (са територије општина Рума, Шид, Сремска Митровица и Пећинци) од којих су четири случаја потврђено а два се воде као вероватан због епидемиолошке повезаности. Случајеви су потврђени у Референтној лабораторији Института за вирусологију, вакцине и серуме на Торлаку. У складу са препорукама Института за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”и Планом активности за одстрањивање ове болести у Републици Србији пооштрен је епидемиолошки надзор, уведено дневно нулто извештавање и спроведене одговарајуће мере (пријава сумње, лабораторијска дијагностика, изолација, лечење, здравствени надзор, епидемиолошки надзор, ревизија вакциналних картотека, вакцинација...).
Актуелна епидемиолошка ситуација морбила на територији сремског округа
12.02.2015
Ажурирано 12.02.2015. године Након увођења пооштреног епидемиолошког надзора над морбилама на територији сремског округа од почетка године, пријављенo је десет случајева сумње (са територије општина Рума, Шид, Сремска Митровица и Пећинци) од којих су четири случаја потврђена а један се води као вероватан због епидемиолошке повезаности. Случајеви су потврђени у Референтној лабораторији Института за вирусологију, вакцине и серуме на Торлаку...
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
12.02.2015
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу је у порасту у односу на претходну недељу. У односу на исти период прошле године, региструје се виша стопа инциденције обољења сличних грипу и акутних респираторних инфекција...
Здравство документује насиље над женама
30.01.2015
Кампања за подизање свести запослених у здравству у вези са њиховом улогом у спречавању насиља над женама настављена је у Заводу за јавно здравље Сремска Митровици.
Помоћница покрајинског секретара за здравство др Данијела Станковић Баричак је своје излагање у Сремској Митровици почела констатацијом да је насиље над женама у породици и у партнерским односима питање јавног здравља јер дотиче знатно шири круг људи од његових непосредних жртава...
Данас је прави дан
05.02.2015
Ваш водич за одвикавање од пушења (БРОШУРА)
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
03.02.2015
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу је у порасту у односу на претходну недељу. У односу на исти период прошле године, региструје се виша стопа инциденције обољења сличних грипу и акутних респираторних инфекција...
Актуелна епидемиолошка ситуација морбила на територији сремског округа
03.02.2015
Након увођења пооштреног епидемиолошког надзора над морбилама на територији сремског округа од почетка године, пријављенo је шест случајева сумње (са територије општина Рума, Шид , Сремска Митровица и Пећинци) од којих су три случаја потврђена. Случајеви су потврђени у Референтној лабораторији Института за вирусологију, вакцине и серуме на Торлаку...
Актуелна епидемиолошка ситуација морбила на територији сремског округа
27.01.2015
Након увођења пооштреног епидемиолошког надзора над морбилама на територији сремског округа од 21. новембра 2014. године, закључно са 23. јануаром 2015. године, пријављена су три случаја сумње (по један случај са територија општина Шид, Пећинци и Рума) од којих је један потврђен почетком децембра, код невакцинисаног детета које је боравило у азилу за имигранте у Берлину...
IX европска недеља превенција рака грлића материце 25 – 31. јануар 2015. године
22.01.2015
Рак грлића материце је још увек озбиљан проблем јавног здравља у Европи. Сваке године ова болест се открије код 60 000 жена, а око 30 000 жена годишње умре због рака грлића материце. Оно што забрињава је чињеница да се болест јавља у млађој животној доби и представља други најчешћи рак код жена старости од 15 до 44 године...
НАЦИОНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА 31. ЈАНУАР 2015.
22.01.2015
Пушење дувана је значајна претња здрављу и водећи је фактор ризика за велики број незаразних болести. Дувански дим убија шест милиона људи сваке године и повећава ризик настанка болести срца, инфаркта и можданог удара, обољења дисајних путева, рака плућа и других малигних болести...
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
20.01.2015
СВЕТСКИ АИДС ДАН: „Попунимо празнину у знању, превенцији и подршци особама које живе са ХИВ-ом“
05.12.2014
1. децембар, светски дан борбе против АИДС-аски АИДС дан окупља људе широм света са циљем подизања светси у вези ХИВ пандемије и демонстрира међународну солидарност Овогодишња кампања се реализује под слоганом „Попунимо празнину у знању, превенцији и подршци особама које живе са ХИВ-ом“. ...
1.децембар, Светски дан борбе против АИДС-а/СИДА-е
27.12.2014
У циљу обележавања 1.децембра, светског дана борбе против АИДС-а/ СИДЕи друге европске недеље тестирања на ХИВ, Завод за јавно здравље планира следеће активности:
Дана 27.11.2014 у термину од 10 часова у Вишој струковној школи за образовање васпитача епидемиолог Центра за контролу и превенцију болести одржаће едукативно предавање на тему превенције ХИВ-а. Након предавања у просторијама школе организоваће се теренско тестирање на ХИВ брзим тестовима за све заинтересоване.
Предавање поводом месеца борбе против рака дојке
12.11.2014
„Шта ћете данас урадити за здравље ваших груди?” У оквиру обележавања месеца борбе против рака дојке, епидемиолог Центра за контролу и превенцију болести одржао је запосленима предузећа „Корн продукт“ едукативно предавање на тему превенције ове опаке болести која погађа сваку осму жену на планети. Захваљујемо се менаџменту и радницима на разумевању и учешћу у кампањи.
Центар за контрролу и превенцију болести
Svetski dan hrane
04.11.2014
Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, zajedno sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbioje, je godinama u nazad uključen u obeležavanje Svetskog dana hrane. Ove godine, povodom Svetskog dana hrane 16. oktobra, Gradski zavod za javno zdravlje organizovao je u saradnji sa gradskom Upravom za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine predavanje u sali Gradske kuće. Ove godine obeležavanje Svetskog dana hrane proteklo je u znaku porodične poljoprivrede između ostalog i jer je FAO UN tekuću 2014. godinu proglasila godinom porodične poljoprivrede. Slogan svetskog dana hrane u 2014. godini, je „Brini o zemlji, nahrani svet“.
ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИЈИХ ОСОБА
24.10.2014
У сусрет обележавању Међународног дана старијих особа 01.октобра 2014.године, Завод за јавно здравље организовао је дружење са старијим суграђанима Сремске Митровице. У пријатној атмосфери Удружења пензионера града, 29.септембра 2014. године специјалиста социјалне медицине др Бојана Цањар упознала је посетиоце са карактеристикама демографског старења у свету и код нас, са обележавањем овог међународног датума из календара здравља и најавила будуће заједничке активности. Специјалиста хигијене др Татјана Рогуља Орељ одржала је предавање о правилној исхрани старијих особа. Атмосфери су нарочито допринели ученици физиотерапеутског смера Средње медицинске школе „Драгиња Никшић“ из Сремске Митровице, који су одржали презентацију посвећену значају физичке активности у старијем животном добу, демонстрирали статичке и динамичке вежбе намењене старима, а на крају предавања су и масирали заинтересоване суграђане. Посетиоци су били расположени за питања и савете, па је договорено дружење и у наредном периоду.
НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ ЛИКОВНИ И ЛИТЕРАРНИ РАДОВИ НА ТЕМУ „ДОЈЕЊЕ – ПОБЕДНИЧКИ ПОЕН ЗА ЖИВОТ“
21.10.2014.
Центар за промоцију здравља Завода за јавно здравље Сремска Митровица је 08. октобра у сали Градске библиотеке организовао изложбу ликовних и литерарних радова са конкурса „Дојење-победнички поен за живот“,у оквиру обележавања Светске и Националне недеље дојења. Изложби су присуствовали сви награђени учесници. ЗЗЈЗ је од 143 пристигла рада одабрао најбоље и симболично наградио. Атмосфери су допринели малишани дечијег хора Пиколо из Сремске Митровице, као и мала закуска са здравом храном...
НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ ЛИКОВНИ И ЛИТЕРАРНИ РАДОВИ НА ТЕМУ „ПРАВИЛНА ИСХРАНА ЗА ДОБРО ЗДРАВЉЕ“
21.10.2014.
У оквиру кампање Октобар месец правилне исхране и обележавања Светског дана хране, 16-ог октобра одржана је приредба коју су припремили предшколци и њихове васпитачице у вртићу „Маслачак“ у Сремској Митровици. У веселој атмосфери вртића, уприличена је изложба ликовних радова који су учествовали на наградном конкурсу „Правилна исхрана за добро здравље“. Др Татјана Рогуља Орељ причала је малишанима о основама правилне исхране, а др Бранка Малбашић упознала је публику са активностима везаним за обележавање овог датума. Центар за промоцију здравља ЗЗЈЗ Сремска Митровица наградио је најуспешније учеснике симболичним наградама. Награђени радови пласирали су се на такмичење на републичком нивоу...
Oктобар, месец борбе против рака дојкe „Шта ћете данас урадити за здравље ваших груди?”
21.10.2014.
Oктобар, месец борбе против рака дојке, обележава се у многим земљама широм света како би се скренула пажња на распрострањеност ове болести, на подизање свести о значају превенције и раног откривања рака дојке, као и о палијативном збрињавању особа оболелих од ове болести. Рак дојке је тренутно водећа малигна болест код жена како у развијеним тако и у земљама у развоју. Према доступним подацима у свету сваке године од рака дојке оболи око 1.670.000 хиљада жена, а око 522.000 жена умре...
Информација о дитрибуцији вакцина против сезонског грипа
06.10.2014
Заводу за јавно здравље Сремска Митровица је испоручена вакцина против грипа за здравствене установе у сремском округу. У питању је тровалентна, инактивисана сплит вакцина произвођача Sanofi Pasteur S.A. У складу са препоруком Светске здравствене организације за северну хемисверу, вакцина садржи циркулишуће варијанте вируса грипа: АH1N1 (A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus) virusа gripа, sаdrži tipоvе АH3N2 (A/Texas/50/2012 (H3N2)-like virus) i B virusа gripа (B/Massachusetts/2/2012-like virus).
ЕБОЛА
06.10.2014
Ебола је тешко вирусно обољење које обично почиње изнанада са неспецифичним симптомима (повишена температура, болови у мишићима, болови у грудима, главобољом). Убрзо потом се јављају упала ждрела повраћање и пролив. Након 3-4 дана се јавља оспа . Све то прате тешка крварења из унутрашњих органа-из желуца и црева, плућа, мокраћних путева као и обавезна субкоњуктивална крварења. Уз дијатезу се јавља оштећење јетре, отказивање бубрега, захваћеност ЦНС и терминални шок са дисфункцијом многих органа
Награђена најбоља фотографија на конкурсу на тему дојења
03.10.2014
У оквиру обележавања Светске и Националне недеље дојења, Центар за промоцију здравља Завода за јавно здравље Сремска Митровица расписао је фотоконкурс за најбољу фотографију на тему дојења. За најкреативнију проглашена је фотографија коју су послали родитењи мале Дуње, Јелена и Миљан Гарчевић из Сремске Митровице, који су на прави начин истакли поруку да је дојење могуће увек и свугде. Слика говори више од сваке речи!
1.oktobar - Medjunarodni dan starijih osoba
26.09.2014
1. ОКТОБАР – МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИЈИХ ОСОБА „НЕ ЗАПОСТАВИМО НИКОГА – ПРОМОВИШИМО ДРУШТВО ЗА СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ“ У сусрет 1. октобра - Међународног дана старијих особа, Центар за промоцију здравља Завода за јавно здравље, заједно са ученицима Средње медицинске школе „Драгиња Никшић“ из Сремске Митровице, организоваће дружење са нашим старијим суграђанима у просторијама Градског удружења пензионера и на тај начин обележити овај датум из календара јавног здравља. Том приликом ће ученици физиотерапеутског смера медицинске школе демонстрирати неке од вежби разгибавања и истезања тела и указати на значај физичке активности у старости, а лекари специјалисти ЗЗЈЗ саветоваће суграђане како да очувају и унапреде своје здравље правилном исхраном. Дружење је планирано за понедељак 29.09.2014. у 10,30 часова у просторијама Градског удружења пензионера, улица 28. марта 17.
Konkurs za literarni sastav i likovni rad na temu:"PRAVILNA ISHRANA ZA DOBRO ZDRAVLJE"
16.09.2014
Konkurs je namenjen deci u vrticima i ucenicima osnovnih skola...
Svetski dan srca, 29. septembar 2014. - "U srcu zdravlja"
15.09.2014
Svetski dan srca je ustanavljen 2000. godine sa ciljem da se ljudima sirom sveta posalje poruka da bolesti srca i krvnih sudova, kao vodeci uzrocnici smrtnih ishoda, odnose 17,3 miliina zivota svake godine.
Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији Грознице западног Нила
25.08.2014
Према подацима којима располаже Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље Сремска Митровица, на територији сремског округа регистрованa су укупно два случаја оболевања од грознице Западног Нила код једне особе из општине Инђија и једне особе из општине Стара Пазова...
КОНКУРС ЗА ИЗБОР НАЈБОЉИХ ЛИКОВНИХ И ЛИТЕРАРНИХ РАДОВА НА ТЕМУ „ДОЈЕЊЕ = ПОБЕДНИЧКИ ПОЕН ЗА ЖИВОТ“
22.08.2014
Институт за јавно здравље Србије «Др Милан Јовановић Батут» сваке године на националном нивоу обележава важне датуме из календара здравља међу којима је и Национална недеља дојења. Недеља дојења је кампања која се организује са циљем да се скрене пажња јавности на значај пружања подршке мајкама да обезбеде детету исхрану дојењем, што у кризним и ванредним ситуацијама може спасити живот детета, а често и мајке. Ово је и прилика да се укаже на предност искључивог дојења у првих шест месеци живота одојчета као и на значај наставка дојења уз допунску исхрану до краја друге године старости детета. У нашој земљи ова манифестација обележава се од 1994. године, а бројне предшколске установе и школе, деца и васпитачи, ученици и наставници дали су свој допринос спровођењу Програма подршке дојењу и заштите материнства...
OBELEŽAVANJE SVETSKE I NACIONALNE NEDELJE DOJENJA 2014.
22.08.2014
Svеtsка nеdеljа dојеnjа је glоbаlnа каmpаnjа која sе оdržаvа u око 150 zеmаljа svеtа, čiјi је cilj dа stvоri i pоdignе društvеnu svеst о znаčајu i prеdnоstimа dојеnjа, аli i dа оbеzbеdi pоdršкu dојеnju i timе unаprеdi zаštitu zdrаvljа mајке i dеtеtа...
groznica zapadnog nila
15.08.2014
Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији Грознице западног Нила Према подацима којима располаже Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље Сремска Митровица, на територији Сремског округа регистрован је један случај оболевања од грознице Западног Нила код старије мушке особе из општине Инђија. То је први случај оболевања од ове болести на територији Срема у овој години. Претходна два случаја сумње су након лабораторијског испитивања одбачени. Према информацијама којима располаже Центар за контролу и превенцију болести, на територији општине Инђија акције за сузбијање комараца се обављају редовнo
Светски дан борбе против хепатитиса, 28. Јул 2014. године
28.07.2014.
Hepatitis: Think Again! (Хепатитис: запитај се!)
Почев од 2010.године Светска здрваствена организација је установила 28. Јул као дан обележавања борбе против хепатитиса. Датум је одабран у част рођендана нобеловца проф. Блумберга-а, који је открио вирус Хепатитис-а Б.
Хепатитис Б вирусом у свету је инфицирано 240 милиона људи, од чега је 13,3 милиона у Европи. Хепатитис Ц вирусом у свету је инфицирано 150 милиона људи, од тога 15 милиона у Европи.
Теренске активности поводом Sirmium Rock fest-a
16.07.2014
Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље у сарадњи с НВО „Превент“ спровешће тестирање на ХИВ брзим тестовима у оквиру поменуте манифестације. Тестирање се одржава у петак 18 07.2014. од 19 до 21 час у специјализованом теренском возилу Министарства здравља које ће бити постављено на великог градској плажи. Тестирање је анонимно и бесплатно, а за тест се узима капљица крви из прста.
Позивамо све учеснике и госте ове манифестације да посете штанд Центра за контролу и превенцију болести, добију корисне информације и учешћем у акцији подрже тестирање као најбољи начин за рано откривање, адекватно лечење и спречавање ове тешке болести.
Др Јасмина Јандрић Кочић
Специјалиста епидемиолог
Центар за контролу и превенцију болести
ЗЗЈЗ Сремска Митровица
26. јун – Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама „Порука наде: Зависност од дрога се може спречити и лечити”
19.06.2014.
Резолуцијом 42/112, 1987. године Генерална скупштина УН-а прогласила је 26. јун Међународним даном против злоупотребе и незаконите трговине дрогама као израз одлучности да ојача деловање и сарадњу у борби против злоупотребе и трговине дрогама. Овај дан обележава се широм света у циљу мобилисања појединаца и заједнице за активан однос у сузбијању проблема злоупотребе дрога. Циљ кампање је да се мотивише читава заједница за учешће у свим активностима које могу да допринесу смањењу злоупотребе дрога. Посебно значајна циљна група су млади које треба мотивисати за здраве стилове живота. Слоган овогодишње кампање је "Порука наде: Зависност од дрога се може спречити и лечити" и има за циљ ...
Сузбијање комараца из авиона на подручју општине Шид
05.06.20014
На основу постигнутог међудржавног споразума Влада Републике Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине и Републике Српске, у вези са сузбијањем комараца на поплављеним подручјима, у четвртак 5. јуна 2014. године, у периоду од 18 до 20 часова, обавиће се авионски третман комараца на територији Општине Шид. Првобитно заказани термин за петак, 30. мај 2014. године, померен је због неповољних метеоролошких услова.
Третман ће се обавити на површини од 2400 ha и део је планираних површина на поплављеним подручјима које ће се кроз заједничку акцију у зависности од временских услова обавити у наредном периоду. У случају неповољних временских услова акција авионског сузбијања комараца ће бити одложена док се не стекну повољни метеоролошки услови.
Обавештавају се пчелари да је неопходно да предузму мере заштите пчелињих заједница на подручју Општине Шид.
Svetski dan bez duvanskog dima
30.05.2014.
Светски дан без дуванског дима – 31.мај 2014. Више цене дувана - Повећње пореза на дуван Сваке године, 31. маја, Светска здравствена организација (СЗО) и њени партнери обележавају Светски дан без дуванског дима, истичући здравствене ризике повезане са коришћењем дувана и залажући се за примену делотворних мера за смањење употребе дувана. Крајњи циљ обележавања Светског дана без дуванског дима је да допринесе заштити садашње и будуће генерације не само од разорних последица по здравље, него и од друштвених, еколошких и економских лоших последица употребе дувана и изложености дуванском диму.
Mере заштите од Грознице Западног Нила
26.05.2014.
Обзиром на предстојећу сезону и повећање популације комараца подсећамо становништво на мере заштите од Грознице Западног Нила
1.Приликом боравка у природи користити репеленте у складу са упуствима произвођача;
2.Носити одећу дугих рукава и панталоне током боравка у средини која одговара развоју комараца(поред река,канала,у шуми,итд.);
3.Избегавати боравак на отвореном простору у време највеће активности комараца (у сумрак и у зору);
4.Постављати заштитне мреже на прозоре и врата;
5.Смањити бројност комараца око куће ( покривати базене,празнити воду из саксије;кофа,бурића, одбачених гума и осталих посуда).Уколико је неопходно чување воде,посуде у којима се она лагерује прекривати,како би се спречило полагање јаја на површини воде;
6.Чишћење канала од корова и отпадака и одржавање проточноски истих , да вода у њима буде чиста;
7.Једном годишње проверити да ли су вертикале олука запушене;
8.Поставити мреже на вентилационе отворе септичких јама и побољшати заптивање шахтова и посуда за чување кишнице;
9.Редовно косити траву и јавне површине.

Центар за контролу и превенцију болести
Извештај о стању водоснабдевања и епидемиолошкој ситуацији заразних болести у Сремском округу на дан 22.05.2014. до 20 часова
22.05.2014.
Стање у централним градским водоводима сремског округа Шид,Сремска Митровица,Рума,Инђија, Стара Пазова је задовољавајуће.Водоснабдевање је уредно и нормално функционише. Организована су дежурства,прати се концентрација резидуалног хлора и притисак воде у мрежи. До сада није било прекида у водоснабдевању...
Prеpоruке zа ishrаnu nоvоrоđеnčаdi, оdојčаdi i mаlе dеcе u pоplаvljеnоm pоdručјu
22.05.2014.
Izvor podataka: Institut za javno zdravlje Srbije „Dr M. J. Batut”

U cilju оčuvаnjа zdrаvljа nоvоrоđеnčаdi, оdојčаdi i mаlе dеcе nа pоplаvljеnоm pоdručјu, Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје dаје slеdеćе prеpоruке zа ishrаnu:
• Nајbоljа hrаnа zа nоvоrоđеnčе i оdојčе је mајčinо mlеко.
• Uкоliко mајка dојi pоžеljnо је dа nаstаvi dа dојi. Dојеnjе је nајbеzbеdniјi nаčin ishrаnе. Mајčinо mlеко је uvек dоstupnо i sаdrži svе pоtrеbnе hrаnljivе mаtеriје...
ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ СТАНОВНИШТВА У ТОКУ ПОПЛАВЕ КАО И НАКОН ПОВЛАЧЕЊА ВОДЕ ИЗ ПОПЛАВЊЕНОГ ПОДРУЧЈА
22.05.2014.
Izvor podataka: Institut za javno zdravlje Srbije „Dr M. J. Batut”

Документ припремљен за двострану штампу
Prеpоruке Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје zа stаnоvništvо u tокu pоplаvnоg tаlаsа i nакоn pоvlаčеnjа vоdе
22.05.2014.
Izvor podataka: Institut za javno zdravlje Srbije „Dr M. J. Batut”

Nа svim pоdručјimа ugrоžеnim pоplаvаmа nакоn prоglаšеnjа vаnrеdnоg stаnjа nа tеritоriјi cеlе Srbiје uvеdеnа su dvаdеsеtčеtvоrоčаsоvnа dеžurstvа u institutimа i zаvоdimа zа јаvnо zdrаvljе. Tакоđе, fоrmirаni su i Кrizni štаbоvi zа vаnrеdnе situаciје u čiјеm sаstаvu su prеdstаvnici rеgiоnаlnih institutа i zаvоdа zа јаvnо zdrаvljе, којi prеduzimајu svе nеоphоdnе higiјеnsко-еpidеmiоlоšке mеrе rаdi sprеčаvаnjа pоslеdica izаzvаnih pоplаvаmа...
Lеptоspirоzа - mеrе prеvеnciје, simptоmi, lеčеnjе
21.05.2014.
Izvor podataka: Institut za javno zdravlje Srbije „Dr M. J. Batut” http://www.batut.org.rs/index.php?category_id=155

Prеpоruке zа ishrаnu stаnоvništvа u prihvаtilištimа
21.05.2014.
Izvor podataka: Institut za javno zdravlje Srbije „Dr M. J. Batut” http://www.batut.org.rs/index.php?category_id=155

 1. Nеоphоdnа је striкtnа higiјеnа ruкu (priliкоm priprеmе hrаnе, prе коnzumirаnjа hrаnе, pоslе upоtrеbе tоаlеtа).
 2. Zа vrеmе bоrаvка u prihvаtnim cеntrimа u ishrаni trеbа коrisititi nаmirnicе које nе zаhtеvајu sкlаdištеnjе u frižidеru: коnzеrvisаnа hrаnа (коnzеrvisаnа ribа, коnzеrvisаnо vоćе i pоvrćе, mаhunаrке), коnditоrsке prоizvоdе (slаni i slаtкi кекs, кrекеri, dvоpек), hrаnu iz tеgli, dugоtrајnо pаstеrizоvаnо mlеко, sušеnо vоćе. Hrаnu iz коnzеrvе/tеtrаpака која је оtvоrеnа, а која niје pоtrоšеnа pоtrеbnо је bаciti.
 3. Isprеd ulаznih vrаtа оbјекаtа zа коlекtivni smеštај i ishrаnu pоtrеbnо је pоstаviti dеzinfекciоnu bаriјеru sа rаstvоrоm rаspоlоživоg dеzinfекciоnоg srеdstvа i stаrаti sе dа svако ко ulаzi u оbјекаt prе ulаsка stаnе u dеzinfекciоni rаstvоr. Оvакvu dеzinfекciоnu bаriјеru trеbа pоstаviti i isprеd vrаtа tоаlеtа i drugih sаnitаrnih prоstоriја. Nа ulаzimа u trpеzаriје оvih оbјекаtа pоžеljnо је оbеzbеditi pоsudе sа rаstvоrоm dеzinfекciоnоg srеdstvа zа pоtаpаnjе, оdnоsnо dеzinfекciјu ruкu. Zа višе infоrmаciја оbrаtitе sе nаdlеžnоm zаvоdu zа јаvnо zdrаvljе.
Prеpоruке zа ishrаnu stаnоvništvа pо pоvrаtкu u pоplаvljеnа pоdručја
21.05.2014.
Izvor podataka: Institut za javno zdravlje Srbije „Dr M. J. Batut” http://www.batut.org.rs/index.php?category_id=155

Pо pоvrаtкu кući u pоdručја која su bilа pоplаvljеnа pоtrеbnо је pridržаvаti sе slеdеćih prеpоruка zа ishrаnu:
 1. Svе pоljоprivrеdnе кulturе које su bilе u коntакtu sа vоdоm iz pоplаvnоg tаlаsа (zаsаdi rаzličitih vrstа pоvrćа, vоćе i drugе pоljоprivrеdnе кulturе, као i pоljоprivrеdni prоizvоdi usкlаdištеni u аmbаrimа, trаpоvimа) nе trеbа коristiti zа ishrаnu оbzirоm dа pоrеd mоgućnоsti коntаminаciје bакtеriоlоšкim izvоrimа zаgаđеnjа pоstојi i mоgućnоst hеmiјsкоg zаgаđеnjа.
 2. Svе nаmirnicе које su bilе u коntакtu sа vоdоm iz pоplаvnоg tаlаsа (pоplаvljеni frižidеri, zаmrzivаči, оstаvе) nе smејu sе коristiti zа ishrаnu.
 3. Dо uspоstаvljаnjа stаbilnоg snаbdеvаnjа еlекtričnоm еnеrgiјоm коrisititi nаmirnicе које nе zаhtеvајu sкlаdištеnjе u frižidеru: коnzеrvisаnа hrаnа (ribа, vоćе, pоvrćе, mаhunаrке), коnditоrsке prоizvоdе (slаni i slаtкi кекs, кrекеri, dvоpек), hrаnа iz tеgli које su bilе pоtpunо zаtvоrеnе.
 4. Оbаvеznа је tеrmičка оbrаdа nаmirnicа živоtinjsкоg pоrекlа (mеsо, ribа, јаја, mlеко).
 5. Vоćе i pоvrćе које sе inаčе коristi u sirоvоm оbliкu nеоphоdnо је оprаti u mlакој vоdi, оčistiti, pоnоvо оprаti i tеrmičкi оbrаditi.
 6. Svе živоtnе nаmirnicе које bi mоglе dа dоđu u коntакt sа vlаgоm čuvаti u stакlеnim i mеtаlnim dоbrо zаtvоrеnim pоsudаmа.
 7. Vаžnа nаpоmеnа: nеоphоdnа је striкtnа higiјеnа ruкu nе sаmо priliкоm priprеmе hrаnе vеć i higiјеnа ruкu prе коnzumirаnjа hrаnе.
Информације из колективних смештаја на дан 21. 05 2014
21.05.2014.
На основу прикупљених података на дан 21 05 2014 до 20 сати, на територији сремског округа формирано је 48 објеката за смештај евакуисаних лица, а од тога у 26 прихватном центру је смештено 642 лица са територија општина Сремска Митровица, Шид, Ириг, Пећинци и Обреновац, док су остали објекти за сада празни. Једина заразна болест која је регистрована до сада у колективном смештају јесте вашљивост главе. ( укупно 68 случајева у 4 центра за колективни смештај) али је у току депедикулација. У свим објектима у којима је смештено евакуисано становништво успостављен је стални надзор од стране екипе ЗЗЈЗ и екипа Покрајинске санитарне инспекције а стање водоснабдевања и епидемиолошка ситуација се континуирано прате.
Др Јасмина Јандрић Кочић, спец епидемиологије
Епидемиолошка ситуација на територији сремског округа на дан 21.05.2014 до 14 часова
21.05.2014.
Иако се за сада не региструје повећан број оболелих од заразних болести, епидемиолошка ситуација је и даље несигурна обзиром на миграције становништва, евакуацију и сталне флуктуације у броју евакуисаних лица у прихватним центрима као и друге потенцијалне ризике на територијама општина Сремска Митровица, Пећинци, Стара Пазова,Рума,Ириг и Шид. Општа болница Сремска Митровица прима само хитне случајеве, које по стабилизацији стања прослеђује у Клинички центар Војводине. Одељење дијализе опште болнице је почело са редовним радом и прихвата пацијенте са територије Срема.
Др Јасмина Јандрић Кочић, спец епидемиологије
Стање водоснабдевања на територији сремског округа на дан 21.05.2014.
21.05.2014.
Стање у централним греадским водоводима сремског округа Шид,Сремска Митровица,Рума,Инђија, Стара Пазова је задовољавајуће.Водоснабдевање је уредно и нормално функционише.Организована су дежурства,прати се концентрација резидуалног хлора и притисак воде у мрежи.. До сада није било прекида у водоснабдевању. Обустаљено је снабдевање у следећим водоводима: Покрајински санитарни инспектор прогласио воду неисправном – у Ашањи, Брестачу, Дечу, Карловчићу, Прхову, Доњем Товарнику, Огару и Обрежу, услед микробиолошке неисправности узорака од 17.05.2014. године, након достављених анализа извршених у ИЗЈЗ Војводине. У Сремским Михаљевцима је такође микробиолошки неисправна вода и није за пиће. Обавештен санитарни инспектор. Тренутно се врши узорковање воде за пиће из Шидског, Румског, Сремско митровачког водовода као и артешких чесми у општини Сремска Митровица.
Др Зинаида Сретеновић, Дежурни спец.хигијене
Извештај о стању у центрима за прихват евакуисаних лица
20.05.2014.
Информације из колективних смештаја
20.05.2014.
На територији сремског округа формирано је 42 објекта за смештај евакуисаних лица, а од тога у 21 прихватном центру је смештено око 620 лица са територија општина Сремска Митровица, Шид, Ириг , Пећинци и Обреновац. У једном смештајном објекту на територији Шидске општине на спрату изнад прихватног центра је вртић који и даље ради са 26 деце свих узраста.Прослеђене су писмене препоруке за спречавање појаве и ширења заразних болести у поменутом објекту. У свим прихватним центрима (у којима су смештена евакуисана лица) се врши свакодневни хигијенско-епидемиолошки надзор ,а мобилне екипе Домова здравља свакодневно врше надзор над здравственим стањем евакуисаних лица. У свим објектима који су под надзором екипе ЗЗЈЗ постоји уредно водоснабдевање и диспозиција отпадних вода и материја, а само у једном објекту уочен је недостатак пепирних убруса и средстава за дезинфекцију. Храна се спрема у објектима хотела Термал у Врднику и дому ученика средњих школа а у осталим објектима се врши подела ланч пакета.
Др Марија Лазаревић, Дежурни спец.епидемиологије
Епидемиолошка ситуација на територији сремског округа на дан 20.05.2014 до 20 часова
20.05.2014.
Епидемиолошка ситуација на територији сремског округа је и даље несигурна обзиром на повећање броја евакуисаних лица у прихватним центрима на територијама општина Сремска Митровица, Пећинци, Стара Пазова,Рума,Ириг и Шид. Општа болница Сремска Митровица прима само хитне случајеве, које по стабилизацији стања прослеђује у Клинички центар Војводине. За сада се на територији Сремског округа не региструје повећан број оболелих од цревних заразних болести. У једном смештајном објекту пријављено је 50 случајева вашљивости главе међу ромском популацијом. Средства за депедикулацију су достављена и депедикулација је у току (спроводи се под контролом мобилних екипа Дома здравља и Црвеног крста). У обекту вртића у сремскомитровачком насељу Матије Хуђи је пријављена педикулоза пет смештених лица. Средства за депедикулацију су достављена и депедикулација је у току (спроводи се такође под контролом мобилних екипа Дома здравља и Црвеног крста) .Успостављена је континуирана набавка средстава за депедикулацију. Мере превенције и сузбијања вашљивости и шуге су достављене Домовима здравља Сремска Митровица и Шид, колективним центрима на територији општине Сремска Митровица, као и ОО Црвеног крста у Сремској Митровици и Шиду.
Др Марија Лазаревић, Дежурни спец.епидемиологије
Стање водоснабдевања на територији сремског округа на дан 20.05.2014. до 20 часова
20.05.2014.
Стање у централним греадским водоводима сремског округа Шид,Сремска Митровица,Рума,Инђија, Стара Пазова је задовољавајуће.Водоснабдевање је уредно и нормално функционише.Организована су дежурства,прати се концентрација резидуалног хлора и притисак воде у мрежи.Резидуални хлор на крајњим тачкама је између 0,5 и 0,6 mg /L. Организована су дежурства и прати се коцентрација резидуалног хлора и притисак воде у мрежи. До сада није било прекида у водоснабдевању. Достављени резулти бактериолошке анализе воде за пиће из локалних водовода у пећиначкој општини, узоркованих 17.05.2014 године,указују на бактериолошку неисправност у водоводима у Брестачу,Купинову,Ашањи,Дечу,Карловчићу, Д.Товарнику и Прхову.Узрок неисправности је присуство стрептокока и термолатералних организама фекалног порекла.У Брестачу су присутне колиформне бактерије. Анализа воде из Сремских Михаљеваца је још у раду.Одлуком општинског штаба за ванредне ситуације забрањена је употреба воде уз обавезујуће мере испирања система и дезинфекције. Тренутно се врши узорковање воде за пиће из шидског водовода по плану и захтеву санитарне инспекције.
Др Никола Калинић, Дежурни спец.хигијене
Информације из колективних смештаја
20.05.2014.
На територији сремског округа формирано је 42 објеката за смештај евакуисаних лица, од којих у њих 20 је смештено нешто више од 650 лица са територија општина Сремска Митровица, Шид, Ириг и Пећинци. У једном смештајном објекту на територији Шидске општине на спрату изнад прихватног центра је вртић који и даље ради са 26 деце свих узраста.Биће прослеђено и писмене препоруке за спречавање заразних болести у поменутом објекту. Врши се свакодневни надзор над поменутим објектима. У свим објектима који су под надзором екипе ЗЗЈЗ постоји уредно водоснабдевање и диспозиција отпадних вода и материја, а само у једном објекту уочен је недостатак пепирних убруса и средстава за дезинфекцију. Храна се спрема у објектима хотела Термал у Врднику и дому ученика средњих школа а у осталим објектима се врши подела ланч пакета. Формиране су мобилне екипе Домова здравеља у Ср Митровици и Шиду који редовно обилазе поменуте објекте.
Др Јасмина Јандрић Кочић, спец епидемиологије
Др Марија Лазаревић, Дежурни спец.епидемиологије
Епидемиолошка ситуација на територији сремског округа на дан 20.05.2014 до 14 часова
20.05.2014.
Епидемиолошка ситуација на територији сремског округа је и даље несигурна обзиром на повећање броја евакуисаних лица у прихватним центрима са територија општине Сремска Митровица, Пећинци, Стара Пазова и Шид. Општа болница Сремска Митровица прима само хитне случајеве, које по стабилизацији стања прослеђује у Клинички центар Војводине. За сада се на територији Сремског округа не региструје повећан број оболелих од цревних заразних болести. У једном смештајном објекту пријављено је 50 случајева вашљивости главе међу ромском популацијом. Средства за депедикулацију су достављена и депедикулација је у току (спроводи се под контролом мобилних екипа Дома здравља и Црвеног крста). У обекту вртића у сремскомитровачком насељу Матије Хуђи је пријављерна педикулоза смештених лица. У моменту писања извештаја надзор над овим особама је у току.Успостављена је континуирана набавка средстава за депедикулацију. Информација о превенцији и сузбијању вашљивости и шуге достављена Дому здравља Сремска Митровица , колективним центрима на територији општине Сремска Митровица, као и ОО Црвеног крста у Сремској Митровици.
Др Јасмина Јандрић Кочић, спец епидемиологије
Др Марија Лазаревић, Дежурни спец.епидемиологије
Стање водоснабдевања на територији сремског округа на дан 20.05.2014. до 14 часова
20.05.2014.
Стање у централним греадским водоводима сремског округа Шид,Сремска Митровица,Рума,Инђија, Стара Пазова је задовољавајуће.Водоснабдевање је уредно и нормално функционише.Организована су дежурства,прати се концентрација резидуалног хлора и притисак воде у мрежи.Резидуални хлор на крајњим тачкама је између 0,5 и 0,6 mg /L. Организована су дежурства и прати се коцентрација резидуалног хлора и притисак воде у мрежи. До сада није било прекида у водоснабдевању. Достављени резулти бактериолошке анализе воде за пиће из локалних водовода у пећиначкој општини, узоркованих 17.05. 2014 године,указују на бактериолошку неисправност у водоводима у Брестачу,Купинову,Ашањи,Дечу,Карловчићу и Прхову.Узрок неисправности је присуство стрептокока и термолатералних организама фекалног порекла.У Брестачу су присутне колиформне бактерије. Тренутно се врши узорковање воде за пиће из шидског водовода по плану и захтеву санитарне инспекције.
Др Никола Калинић, Дежурни спец.хигијене
Информације из колективних смештаја
19.05.2014.
На територији сремског округа формирано је 28 објеката за смештај евакуисаних лица, од којих у њих 17 је смештено нешто мање од 650 лица са територија општина Сремска Митровица, Шид, Ириг и Пећинци. У једном смештајном објекту на територији Шидске општине на спрату изнад прихватног центра је вртић који и даље ради са 26 деце свих узраста.Биће прослеђено и писмене препоруке за спречавање заразних болести у поменутом објекту.Врши се свакодневни надзор над поменутим објектима. У свим објектима који су под надзором екипе ЗЗЈЗ постоји уредно водоснабдевање и диспозиција отпадних вода и материја, а само у једном објекту уочен је недостатак пепирних убруса и средстава за дезинфекцију. Храна се спрема у објектима хотела Термал у Врднику и дому ученика средњих школа а у осталим објектима се врши подела ланч пакета. Формиране су мобилне екипе Домова здравеа у Ср Митровици и Шиду који редовно обилазе поменуте објекте.
Др Марија Гаџурић, Дежурни спец.епидемиологије
Епидемиолошка ситуација на територији сремског округа на дан 19.05.2014 до 20 часова
19.05.2014.
Епидемиолошка ситуација на територији сремског округа је и даље несигурна обзиром на повећање броја евакуисаних лица у прихватним центрима са територија општине Сремска Митровица и Шид. Општа болница Сремска Митровица прима само хитне случајеве, које по стабилизацији стања прослеђује у Клинички центар Војводине. За сада се на територији Сремског округа не регуструје повећан број оболелих од цревних заразних болести. У једном смештајном објекту пријављено је 50 случајева вашљивости главе међу ромском популацијом. Средства за депедикулацију су достављена и депедикулација је у току (спроводи се под контролом мобилних екипа Дома здравља и Црвеног крста). Успостављена је континуирана набавка средстава за депедикулацију. Информација о превенцији и сузбијању вашљивости и шуге достављена Дому здравља Сремска Митровица, колективним центрима на територији општине Сремска Митровица, као и ОО Црвеног крста у Сремској Митровици.
Др Марија Гаџурић, Дежурни спец.епидемиологије
Стање водоснабдевања на територији сремског округа на дан 19.05.2014. до 20 часова
19.05.2014.
Стање у централним греадским водоводима сремског округа Шид,Сремска Митровица,Рума,Инђија, Стара Пазова је задовољавајуће.Водоснабдевање је уредно и нормално функционише.Организована су дежурства,прати се концентрација резидуалног хлора и притисак воде у мрежи.Резидуални хлор на крајњим тачкама је између 0,5 и 0,6 mg /L Организована су дежурства и прати се концентрација резидуалног хлора и притисак воде у мрежи. Без прекида у водоснабдевању. Данас је ванредно узоркована вода за пиће у пећиначкој општини-сеоски водоводи (укупно 15) и две воде у градском водоводу изворишта Сремска Митровица.Започето је узорковање артерских бунара на територији општине Ср.Митровица према налогу санитарне инспекције.Узете су воде артерских бунара у Ср.Рачи (2), Босуту (2),Кузмину (6),Лаћарку (2) и Мартинцима (3).Анализе ће радити ИЗЈЗ Војводине
Др Татјана Рогуља Орељ, Дежурни спец.хигијене
Информације из колективних смештаја
18.05.2014
На територији сремског округа формирано је 29 објеката за смештај евакуисаних лица, од којих у њих 17 је смештено нешто више од 670 лица са територија општина Сремска Митровица, Шид, Ириг и Пећинци. Врши се вакодневни надзор над поменутим објектима. У свим објектима који су под надзором екипе ЗЗЈЗ постоји уредно водоснабдевање и диспозиција отпадних вода и материја, а само у једном објекту уочен је недостатак пепирних убруса и средстава за дезинфекцију. Храна се спрема у објектима хотела Термал у Врднику и дому ученика средњих школа а у осталим објектима се врши подела ланч пакета. Формиране су мобилне екипе Домова здравеа у Ср Митроици и Шиду који редовно обилазе поменуте објекте
Др Јасмина Јандрић Кочић, Дежурни спец.епидемиологије
Епидемиолошка ситуација на територији сремског округа на дан 18.05.2014 до 20 часова
18.05.2014.
Епидемиолошка ситуација на територији сремског округа је и даље несигурна обзиром да се очекује поплавни талас и повећање броја евакуисаних лица са територијаа општине Сремска Митровица, Пећинци и Шид. Општа болница Сремска Митровица прима само хитне случајеве, које по стабилизацији стања прослеђује у Клинички центар Војводине. За сада се на територији Сремског округа не регуструје повећан број оболелих од цревних заразних болести. У једном смештајном објекту пријављено је 50 случајева вашљивости главе међу ромском популацијом. Средства за депедикулацију су достављена.
Др Јасмина Јандрић Кочић, Дежурни спец.епидемиологије
Стање водоснабдевања на територији сремског округа на дан 18.05.2014. до 20 часова
18.05.2014.
Стање у централним–градским водоводима сремског округа: Шид, Сремска Митровица, Рума, Инђија, Стара Пазова и Пећинци је задовољавајуће и нема већих промена у односу на предходни извештај осим што је у Јамени нестала струја, па је аутоматски искњучена вода. Службе ЗЗЈЗ Сремска Митровица су у сталном контакту са надлежнима у градским и локалним водоводима сремског подручја где два пута дневно пристижу информације о квалитету воде за пиће које се прослеђују надлежним установама,а на сајту завода информације су доступне и грађанству.18.05.2014. извршено је ванредно узорковање у превентивне сврхе (укупно 15 узорака) и то: извориште у Руми-Фишер салаш (1 узорак збирне сирове воде и 1 узорак после хлорисања), Сремској Митровици на изворишту (1 узорак сирове воде и 1 узорак после хлорисања), са мреже 3 узорка ( Дом ученика и ОШ Ј.Ј.Змај/прихватни центри и један узорак у Лаћарку) и Шиду на изворишту ( 2 узорка) и са мреже 3 узорка, као и тачака на мрежи укључујући прихватни центар Дом ученика у Сремској Митровици као и ОШ ЈЈ Змај у Сремсакој Митровици. Такође је узоркована вода у сеоским водоводима Платичево, Хртковци и Кленак по један узорак воде (није било резидуалног хлора). У Врднику је узоркована вода за пиће у специјалној болници Термал (1 узорак у кухињи). Анализе ће радити ИЗЈЗ Војводине.
Др Зинаида Сретеновић, Дежурни спец.хигијене
Информација за становништво: Хигијенско-епидемиолошка ситуација на територији сремског округа на дан 18.05.2014
18.05.2014.
Епидемиолошка ситуација на територији сремског округа је и даље несигурна обзиром да се очекује поплавни талас и превентивно је евакуисано становништво из појединих делова општине Сремска Митровица. Општа болница у Сремској Митровици је 17.05.2014. године у вечерним часовима предузела евакуацију хоспитализованих пацијената ка Клиничком центру Војводине. Општа болница Сремска Митровица прима само хитне случајеве, које по стабилизацији стања прослеђује у Клинички центар Војводине.
За сада на територији Сремског округа се не региструје повећан број оболелих од цревних заразних болести. У једном смештајном објекту пријављено је 50 случајева вашљивости главе међу ромском популацијом. Средства за депедикулацију биће достављена у току дана.
ЗЗЈЗ Сремска Митровица у сарадњи са Покрајинском санитарном инспекцијом свакодневно врши надзор над објектима одређеним за колективни смештај евакуисаних лица. У објктима намењеним за прихват евакуисаних лица на територији града Сремске Митровице укупно је смештено око 460 евакуисаних што чини само мали део укупно евакуиосаног становништва-највећи део евакуисаних смештен је код пријатеља и родбине.
Стање у централним–градским водоводима сремског округа: Шид, Сремска Митровица, Рума, Инђија, Стара Пазова и Пећинци је задовољавајуће. Водоснабдевање је уредно и нормално функционише. Организована су дежурства, прати се концентрација резидуалног хлора и притисак воде у мрежи. Није било акцидената и водоснабдевање становништва пијаћом водом је нормално. Што се тиче сеоских водовода, због повећане мутноће у сеоском водоводу Обреж, препорука санитарне инспекције је да се вода не користи док не буде извршена ванредна контрола физ-хемијске и микробиолошке исправности воде што исто важи и за сеоски водовод у Вишњићеву.У Врднику водоснабдевање је нормализовано.
Службе ЗЗЈЗ Сремска Митровица су у сталном контакту са надлежнима у градским и локалним водоводима сремског подручја где два пута дневно пристижу информације у вези евентуалних проблема у водоснабдевању.
МОЛЕ СЕ СТАНОВНИЦИ ДА СЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ОБОЛЕВАЊА ПРИДРЖАВАЈУ СЛЕДЕЋИХ ПРЕПОРУКА


Др Јасмина Јандрић Кочић, Спец епидемиологије
Др Марија Лазаревић, Спец епидемиологије
др Бранка Малбашић, спец. социјалне медицине
др Зинаида Сретеновић, спец. хигијене
Информације из колективних смештаја
18.05.2014.
До момента писања извештаја настављен је епидемиолошки надзор у десет објеката предвиђених за смештај евакуисаних лица на територији града Сремске Митровице и у прихватном центру у Специјалној болници „Термал“ у Врднику. Надзор над прихватним центром на Летенци, Старој Пазови, Инђији и Руми је 17.05.2014. спровео ИЗЈЗ Војводине. У смештајним капацитетима на територији града Сремске Митровице укупно је смештено је укупно евакуисано лице 461 лице.
Др Јасмина Јандрић Кочић
Дежурни спец.епидемиологије
Епидемиолошка ситуација на територији сремског округа на дан 18.05.2014 до 14 часова
18.05.2014.
Епидемиолошка ситуација на територији сремског округа је и даље несигурна обзиром да се очекује поплавни талас и превентивно је евакуисано становништво из појединих делова општине Сремска Митровица. Општа болница у Сремској Митровици је 17.05.2014. године у вечерним часовима предузела евакуацију хоспитализованих пацијената Клиничком центру Војводине. Општа болница Сремска Митровица прима само хитне случајеве, које по стабилизацији стања прослеђује у Клинички центар Војводине. За сада се на територији Сремског округа не регуструје повећан број оболелих од цревних заразних болести. У једном смештајном објекту пријављено је 50 случајева вашљивости главе међу ромском популацијом. Средства за депедикулацију биће у току дана достављена.
Др Јасмина Јандрић Кочић
Дежурни спец.епидемиологије
Стање водоснабдевања на територији сремског округа на дан 18.05.2014. до 14 часова
18.05.2014.
Стање у централним–градским водоводима сремског округа: Шид, Сремска Митровица, Рума, Инђија, Стара Пазова је задовољавајуће. Водоснабдевање је уредно и нормално функционише. Организована су дежурства, прати се концентрација резидуалног хлора и притисак воде у мрежи. Није било акцидената и водоснабдевање становништва пијаћом водом је нормално. Појачана је концентрација резидуалног хлора у водоводној мрежи Рума и Ср.Митровица и Шиду и вредности достижу вредности 0,5-07 мг/л. Што се тиче сеоских водовода, због повећане мутноће у сеоском водоводу Обреж, препорука санитарне инспекције је да се вода не користи док не буде извршена ванредна контрола физ-хемијске и микробиолошке исправности воде. Лабораторијске анализе врши ЗЗЈЗ Нови Сад који је и аналиѕе су у току. У сеоском водоводу Вишњићево вода је проглашена техничком и не препоручује се за пиће. Ванредно узорковање је обављено у суботу и микробиолошке анализе су у току, док су испитани физичко хемијски параметри код свих узорака сем за Вишњићево (понављају се испитивања) задовољавајући. У Пећинцима је параметар боја 10 мг/Pt/l, Попинцима је боја 15 мг/Pt/l, Доњи Товарник 15 мг/Pt/l, Ашања 10 мг/Pt/l Деч 10 мг/Pt/l као и у ОШ Херој Јанко Чмелик у Ст.Пазови10 мг/Pt/l и ОШ Симеон Араницки у Ст.Пазови10 мг/Pt/l. Сви остали физичко хемијски параметри су у референтним вредностима, и коначна оцена ће се дати по завршетку микробиолошких испитивања. У Врднику водоснабдевање је нормализовано. Службе ЗЗЈЗ Сремска Митровица су у сталном контакту са надлежнима у градским и локалним водоводима сремског подручја где два пута дневно пристижу информације о квалитету воде за пиће које се прослеђују надлежним установама,а на сајту завода информације су доступне и грађанству.На данашњи дан извршено ванредно узорковање у превентивне сврхе изворишта у Руми, Сремској Митровици и Шиду, као и тачака на мрежи укључујући прихватни центар Дом ученика у Сремској Митровици као и ОШ ЈЈ Змај у Сремсакој Митровици. Такође је узоркована вода у сеоским водоводима Платичево, Хртковци и Кленак . У Врднику је узоркована вода за пиће у специјалној болници Термал као и вода са каптираног извора. Анализе ће радити ИЗЈЗ Војводине.
Др Зинаида Сретеновић
Дежурни спец.хигијене
Епидемиолошка ситуација на територији сремског округа на дан 17.05.2014 до 20 часова
17.05.2014.
Епидемиолошка ситуација на територији сремског округа је несигурна обзиром да се очекује поплавни талас и отпочела је превентивна евакуација становништва из појединих делова општине Сремска Митровица.До сада је спроведен епидемиолошки надзор у пет објеката предвиђених за смештај евакуисаних лица на територији Сремске Митровице. Мобилне екипе су на терену и планирано је да се изврши надзор над свим прихватним центрима на територији општине Сремска Митровица.Надзор над прихватним центром на Летенци је спровео ИЗЈЗ Војводине. Планиран је обилазак прихватног центра у Специјалној болници за рехабилитацију ,,Термал„ у Врднику (смештај 140 лица) и Геронтолошког центра у Руми (предвиђен смештај 50 лица са територије општине Обреновац). Општа болница у Сремској Митровици је предузела евакуацију 240 хоспитализованих пацијената (од тога 7 породиља и 7 новорођенчади и 5 трудница) ка Клиничком центру Војводине. За сада се на територији Сремског округа не регуструје повећан број оболелих од цревних заразних болести.
Др Марија Лазаревић
Дежурни спец.епидемиологије
Стање водоснабдевања на територији сремског округа на дан 17.05.2014. до 20 часова
17.05.2014.
Стање у централним–градским водоводима сремског округа: Шид, Сремска Митровица, Рума, Инђија, Стара Пазова је задовољавајуће. Водоснабдевање је уредно и нормално функционише. Организована су дежурства, прати се концентрација резидуалног хлора и притисак воде у мрежи. Није било акцидената и водоснабдевање становништва пијаћом водом је нормално. Појачана је концентрација резидуалног хлора у водоводној мрежи Рума и Ср.Митровица, тако да концентрација на крајњим тачкама износи 0,5 мг/л Што се тиче сеоских водовода, због повећане мутноће у сеоском водоводу Обреж, препорука санитарне инспекције је да се вода не користи док не буде извршена ванредна контрола физ-хемијске и микробиолошке исправности воде. Такође у поподневним сатима је у сеоском водоводу Вишњићево вода проглашена техничком и не препоручује се за пиће. Биће извршено ванредно узорковање у суботу у јутарњим сатима. Водовод у Ашањи је угрожен надолазећим површинским атмосферским водама. Укључене су пумпе које непрекидно раде црпећи воду из околине сеоског водовода. У Врднику водоснабдевање је нормализовано. Начелник санитарне инспекције је наложио ванредно узорковање артерских бунара на територији града Сремска Митровица. Службе ЗЗЈЗ Сремска Митровица су у сталном контакту са надлежнима у градским и локалним водоводима сремског подручја где два пута дневно пристижу информације о квалитету воде за пиће које се прослеђују надлежним установама,а на сајту завода информације су доступне и грађанству.
Др Никола Калинић
Дежурни спец.хигијене
Епидемиолошка ситуација на територији сремског округа на дан 17.05.2014 до 14 часова
17.05.2014.
Епидемиолошка ситуација на територији сремског округа је несигурна обзиром да се очекује поплавни талас и евакуација становништва из појединих делова општине Сремска Митровица.На територији општине Ириг организовани су прихватни центри за евакуисано становништво са територије Републике Србије у Специјалној болници за рехабилитацију ,,Термал „ у Врднику ( смештај 140 лица) и у омладинском насељу ,,Летенка“ (смештај 150 лица).Обилазак ових прихватних центара у сарадњи са Покрајинском санитарном инспекцијом је планиран у поподневним или евентуално у јутарњим сатима 18.05.2014. зависно од развоја ситуације.За сада се на територији сремског округа не регуструје повећан број оболелих од цревних заразних болести.
Др Марија Лазаревић
Дежурни спец.епидемиологије
Стање водоснабдевања на територији сремског округа на дан 17.05.2014. до 14 часова
17.05.2014
Стање у централним –градским водоводима сремског округа:Шид,Сремска Митровица,Рума,Инђија, Стара Пазова је задовољавајуће.Водоснабдевање је уредно и нормално функционише.Организована су дежурства,прати се концентрација резидуалног хлора и притисак воде у мрежи.Није било акцидената и водоснабдевање становништва пијаћом водом је нормално.Појачана је концентрација резидуалног хлора у водоводној мрежи Рума и Ср.Митровица,тако да концентрација на крајњим тачкама износи 0,5 мг/л Што се тиче сеоских водовода,због повећане мутноће у сеоском водоводу Обреж, препорука санитарне инспекције је да се вода не користи док не буде извршена ванредна контрола физ-хемијске и микробиолошке исправности воде.Такође у поподневним сатима је у сеоском водоводу Вишњићево вода проглашена техничком и не препоручује се за пиће. Биће извршено ванредно узорковање у суботу у јутарњим сатима. Водовод у Ашањи је угрожен надолазећим површинским атмосферским водама.Укључене су пумпе које непрекидно раде црпећи воду из околине сеоског водовода. У Врднику водоснабдевање је нормализовано. Начелник санитарне инспекције је наложио ванредно узорковање артерских бунара на територији града Сремска Митровица. Службе ЗЗЈЗ Сремска Митровица су у сталном контакту са надлежнима у градским и локалним водоводима сремског подручја где два пута дневно пристижу информације о квалитету воде за пиће које се прослеђују надлежним установама,а на сајту завода информације су доступне и грађанству.
Др Никола Калинић
Дежурни спец.хигијене
Stanje vodosnabdevanja na teritoriji sremskog okruga na dan 16.05.2014. do 20h
16.05.2014.
Stanje u centralnim –gradskim vodovodima sremskog okruga:Šid,Sremska Mitrovica,Ruma,Indjija, Stara Pazova je zadovoljavajuce.Vodosnabdevanje je uredno i normalno funkcionise.Organizovana su dezurstva,prati se koncentracija rezidualnog hlora i pritisak vode u mrezi.Nije bilo akcidenata i vodosnabdevanje stanovnistva pijacom vodom je normalno.Pojacana je koncentracija rezidualnog hlora u vodovodnoj mrezi Ruma i Sr.Mitrovica,tako da koncentracija na krajnjim tackama iznosi 0,5 mg/l Sto se tice seoskih vodovoda,zbog povecane mutnoce u seoskom vodovodu Obrež, preporuka sanitarne inspekcije je da se voda ne koristi dok ne bude izvršena vanredna kontrola fiz-hemijske i mikrobioloske ispravnosti vode.Takodje u popodnevnim satima je u seoskom vodovodu Visnjicevo voda proglasena tehnickom i ne preporucuje se za pice. Bice izvrseno vanredno uzorkovanje u subotu u jutarnjim satima. Vodovod u Asanji je ugrozen nadolazecim povrsinskim atmosferskim vodama.Ukljucene su pumpe koje neprekidno rade crpeci vodu iz okoline seoskog vodovoda. U Vrdniku zbog kvara na trafo stanici ne rade pumpe tako da nema vode. Nacelnik sanitarne inspekcije je nalozio vanredno uzorkovanje arterskih bunara na teritoriji grada Sremska Mitrovica. Sluzbe ZZJZ Sremska Mitrovica su u stalnom kontaktu sa nadleznima u gradskim i lokalnim vodovodima sremskog podrucja gde dva puta dnevno pristizu informacije o kvalitetu vode za pice koje se prosledjuju nadleznim ustanovama,a na sajtu zavoda informacije su dostupne i gradjanstvu.
Predmet:Stanje higijensko –epidemioloske situacije sremskog okruga Na teritoriji sremskog okruga jos uvek nema poplava,problema u vodosnabdevanju,niti povecan rizik od crevnih zaraznih bolesti.

Dezurni higijenolog Dr Tatjana Rogulja Orelj i dežurni epidemiolog Dr Marija Gadžuric
Stanje vodosnabdevanja na teritoriji sremskog okruga na dan 16.05.2014. do 15 h
16.05.2014.
Stanje u centralnim –gradskim vodovodima sremskog okruga:Šid,Sremska Mitrovica,Ruma,Indjija, Stara Pazova je zadovoljavajuce.Vodosnabdevanje je uredno. normalno funkcionise.Organizovana su dezurstva,prati se koncentracija rezidualnog hlora i pritisak vode u mrezi.Nije bilo akcidenata i vodosnabdevanje stanovnistva pijacom vodom je normalno.Sto se tice seoskih vodovoda,zbog povecane mutnoce u seoskom vodovodu Obrež, preporuka Sanitarne inspekcije je da se voda ne koristi dok ne bude izvšena vanredna kontrola fiz-hemijske i mikrobioloske ispravnosti vode. Vodovod u Asanji je ugrozen nadolazecim povrsinskim atmosferskim vodama.Ukljucene su pumpe koje neprekidno rade crpeci vodu iz okoline seoskog vodovoda.
Sluzbe ZZJZ Sremska Mitrovica su u stalnom kontaktu sa nadleznima u gradskim i lokalnim vodovodima sremskog podrucja gde dva puta dnevno pristizu informacije o kvalitetu vode za pice koje se prosledjuju nadleznim ustanovama,a na sajtu zavoda su dostupne i gradjanstvu.
Predmet:Stanje higijensko –epidemioloske situacije sremskog okruga Na teritoriji sremskog okruga jos uvek nema poplava,problema u vodosnabdevanju,niti povecan rizik od crevnih zaraznih bolesti.

Dezurni higijenolog Dr Tatjana Rogulja Orelj i dežurni epidemiolog Dr Marija Gadžuric
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ У ВАНРЕДНОЈ СИТУАЦИЈИ ТОКОМ И НАКОН ПОПЛАВА
16.05.2014.
У ТОКУ ПОПЛАВЕ • Избегавајте ходање кроз поплавну воду или улажење у несигурне зграде или објекте, због могућих скривених опасности, као што су рупе или надолазећа вода. • Слушајте упутства надлежних органа везаних за евакуацију. Ако Вам је саветовано да напустите своју кућу, понесите неопходне, ручно преносиве, личне ствари са собом, у јакој, водоотпорној торби...
5. мај Светски дан хигијене руку у здравствeним установама-Оперите руке, зауставите ширенје мултирезистентних бактерија
12.05.2014.
Од 2009. gодине Светска здравствена организација (СЅО) је покренула међународну кампању под називом “Оперите руке–сачувајте животе” и прогласила 5. мај светским даном хигијене руку у здравственим установама.Сваке године болничке инфекције погађају стотине милиона пацијената широм света доводећи до физичке и психичке патње, продужавања трајања хоспитализације, повећавања ризика од нежељеног исхода и повећавања трошкова болничког лечења.Кампања је покренута са циљем да се у глобалну мрежу укључи што више болница које ће организованим акцијама подстицати здравствено особље и пацијенте да што чешће обавља хигијену руку, која представља кључну меру у превенцији и смањењу глобалног оптерећења болничким инфекцијама. У оквиру обележавања светског дана хигијене руку у здравственим установама, широм света и код нас, сваке године се организује велики број догађаја намењених болничком особљу, пацијентима, као и широј јавност којима се указује на значај хигијене руку као најједноставније мере у превенцији болничких инфекција. Ове, 2014. године, 5. мај се обележава се под мотом "Оперите руке, зауставите ширење резистентних бактерија". Светска здравствена огранизација је још 2010. године, у циљу идентификације критичних момената за хигијену руку здравственог особља у току неге пацијената, а у циљу спречавања преношења узрочника болничких инфекција, развила концепт 5 момената за хигијену руку, ”, а ове године је истакла и нагласила потребу за активним укључивањем пацијената у кампању и неопходност даљег праћења индикатора хигијене руку, односно поштовање такозваних “5 кључних момената за хигијену руку 1. Хигијена руку пре контакта са пацијентом 2. Пре асептичне процедуре 3. После ризика од изложености телесним течностима 4. После контакта са пацијентом 5. После контакта са околином пацијента
Извештај са теренских активности поводом мото сусрета у Сремској Митровици
12.05.2014.
Motosusreti Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље у сарадњи с НВО „Превент“ трећу годину заредом је спровео теренско тестирање на ХИВ брзим тестовима у оквиру кампа мото сусрета. Тестирана је укупно 21 особа оба пола-посетилаца и учесника мото сусрета. Све особе су биле негативне. Захваљујемо се органзаторима и свима који су се одазвали позиву и на најбољи начин подржали акцију. Подсећамо да се у Заводу за јавно здравље Ср.Митровица налази регионални центар за добровољно, поверљиво саветовање и тестирање где сви заинтересиовани могу сазнати свој ХИВ статус, а по процени светника (епидемиолога) и тестирати се на хепатитисе Б и Ц. Саветовалиште ради сваким радним даном у времену од 7 часова до 14 часова и 30 минута.
Др Јасмина Јандрић Кочић, Специјалиста епидемиолог
Центар за контролу и превенцију болести ЗЗЈЗ Сремска Митровица
Mеđunаrоdni dаn fizičке акtivnоsti
07.05.2014
Svеtsка zdrаvstvеnа оrgаnizаciја (SZО) је u cilju pоdizаnjа svеsti cеlокupnе svеtsке јаvnоsti о znаčајu i vаžnоsti rеdоvnе fizičке акtivnоsti u оčuvаnju i unаprеđеnju dоbrоg zdrаvljа i blаgоstаnjа, dаnа 10. mаја 2002. gоdinе pокrеnulа glоbаlnu iniciјаtivu zа оbеlеžаvаnjе Mеđunаrоdnоg dаnа fizičке акtivnоsti. Tај dаn је pоznаt pоd slоgаnоm „Кrеtаnjеm dо zdrаvljа”, а оdnоsi sе nа umеrеnu fizičкu акtivnоst bеz оbzirа nа sаdržаје, mеstо i vrеmе izvоđеnjа. Ciljnа grupа је cеlокupnа pоpulаciја uvаžаvајući svе rаzličitоsti u smislu uzrаstа, pоlа, vеrsке, rаsnе, sоciјаlnе, екоnоmsке i еtičке pripаdnоsti...
Tеренске активности поводом мото сусрета у Сремској Митровици
29.04.214
Motosusreti Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље у сарадњи с НВО „Превент“ спровешће тестирање на ХИВ брзим тестовима у оквиру кампа мото сусрета. Ова врста активности спроводи се по трећи пут на овој манифестацији. Тестирање би се спровело у петак 2.05.2014. од 17 до 20 мин у специјализованом теренском возилу Министарства здравља.Тестирање је анонимно и бесплатно, а за тест се узима капљица крви из прста. Позивамо све учеснике и госте мото сусрета да посете штанд Центра за контролу и превенцију болести, добију корисне информације и учешћем у акцији подрже тестирање као најбољи начин за рано откривање, адекватно лечење и спречавање ове тешке болести.
Др Јасмина Јандрић Кочић, Специјалиста епидемиолог
Центар за контролу и превенцију болести ЗЗЈЗ Сремска Митровица
КОНКУРС “ ЗДРАВ ОСМЕХ – ЛЕП ОСМЕХ “
28.04.2014
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
«ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ« БЕОГРАД
МРЕЖА ИНСТИТУТА / ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
УЗ ПОДРШКУ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
РАСПИСУЈУ КОНКУРС

За литерарни састав и ликовни рад у оквиру кампање
»XXIV Недеља здравља уста и зуба 2014. године« на тему:
»ЗДРАВ ОСМЕХ - ЛЕП ОСМЕХ«
IX недеља имунизације „ Имунизација за живот“
24.04.2014
grip СЗО је покренула иницијативу за организовање Недеље имунизације са идејом да се пажња опште јавности и здравствених радника усмери на значај имунизације као најефективније и најефикасније мере примарне превенције. У току ове недеље, обележава се девета по реду Недеља имунизације са циљем повећања обухвата имунизацијом и јачања уверења о потреби заштите сваког појединца од болести које се могу спречити вакцинацијом...
Svetski dan zdravlja, 7.april 2014.godine
01.04.2014
grip Vektorske zarazne bolesti: mali ubod, velika opasnost
Svetski dan zdravlja, 7.april ove godine je posvećen vektorskim zaraznim bolestima i obeležava se pod sloganom „Vektorske zarazne bolesti: mali ubod, velika opasnost“. Svetska Zdravstvena Organizacija je ovaj značajan datum u kalendaru zdravlja posvećuje ovoj temi zbog rastućeg javno zdravstvenog značaja koji ova grupa bolesti ima tokom protekle dve decenije...
Март –месец борбе против рака
27.03.2014
grip Завод за јавно здравље Сремска Митровица традиционално обележава месец борбе против рака, здравствено васпитним радом са становништвом и акцијама које спроводи, у покушају да мобилише становништво да ради на свом здрављу и здрављу својих ближњих негујући здраве стилове живота.
22. март - Светски дан вода 2014 “Вода и енергија”
20.03.2014
grip Овогодишњи слоган “Вода и енергија” указује на аспект производње и преноса енергије, што подразумева коришћење водних ресурса, посебно за хидроелектране, нуклеарне и термалне изворе енергије. Већа потражња за ограниченим залихама воде ствара све већи притисак на произвођаче енергије (из водних ресурса) да траже алтернативне изворе енергије у другим обновљивим изворима енергије .
Конкурси из 2013. године
20.03.2014
Завод за јавно здравље Сремска Митровица, а уз подршку Министарства здравља Републике Србије, расписао је 3 конкурса и у 2013.години...
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
19.03.2014
grip Активност вируса грипа је и даље ниска на територији Срема. Региструју се појединачни случајеви обољења сличних грипу, неретко и оболевање више чланова породице али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. У протеклој недељи, тренд пораста обољења сличних грипу регистрован је на територији Стара Пазова Инђија и Шид, док је стабилан или опадајући тренд регистрован на територијама осталих општина...
Epidemioloska situacija gripa
06.03.2014
grip Епидемиолошка ситуација грипа у Срему је идаље карактеристична за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска на територији Срема. Посматрано по општинама, тренд оболевања у порасту регистрован је на територији Стара Пазова, док је тренд оболевања стабилан или у паду регистрован је на територијама осталих општина.
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
27.02.2014
grip У Срему се засада региструју појединачни случајеви обољења сличних грипу али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска на територији Срема. Посматрано по општинама, тренд оболевања у порасту регистрован је на територијама општина Инђија, Рума и Шид, док је на територијама осталих општина тренд опадајући или стабилан...
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
21.02.2014
grip Кад је грип у питању, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Посматрано по општинама, тренд оболевања у порасту регистрован је на територијама општина Сремска Митровица, Ириг, Пећинци и Стара Пазова, док је на територијама осталих општина тренд опадајући или стабилан.
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
28.01.2014
grip Кад је грип у питању, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска на територији Срема. Посматрано по општинама, током прошле недеље тренд оболевања у порасту регистрован је на територији општине Стара Пазовa, опадајући тренд на нивоу општине Сремска Митровица, док је стабилан тренд инциденције обољења сличних грипу регистрован у општинама Рума и Шид...
Prevencija grlica materice
21.01.2014
VIII европска недеља превенције рака грлића материце ове године се обележава од 19. до 25. јануара 2014. Године. Циљ обележавања овог датума је подизање нивоа знања и информисаности о раку грлића материце и превенцији рака уопште. Рак грлића материце представља озбиљан јавно-здравствени проблем у Европи, јер се сваке године ова болест открије код приближно 60.000 жена, а скоро 30.000 жена умре. Чињеница да се болест јавља у млађој животној доби и представља други најчешћи рак код жена старости од 15-44 године представља разлог за бригу и повод за акцију. Ова врста рака је стављена је под контролу у већем броју земаља Европе. У земљама у развоју где углавном нема превентивних програма а свест жена о значају редовних превентивних прегледа је на веома ниском нивоу рак грлића материце представља озбиљан јавноздравствени проблем.
31.januar Nacionalni dan bez duvanskog dima
17.01.2014.
ГРАДОВИ БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА
Све већи број људи сели се у градове, па се градске управе суочавају са многобројним изазовима у које спада и заштита и унапређење здравља становника. Одговарајућа заштита здравља становника који живе и раде у градовима постиже се бројним мерама, а једна од битних и ефикасних мера је усвајање и примена закона којим се обезбеђује заштита становника од изложености дуванском диму.
Информација о епидемији трихинелозе у Сремској Митровици
13.01.2014
trihineloza Имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију трихинелозе на подручју Сремског округа подсећамо на следеће чињенице:
Трихинелоза спада у једну од најраширенијих зооноза и значајан је јавноздравствени проблем у Срему...
Информација о епидемији трихинелозе у Сремској Митровици
09.01.2014.
Од почетка године до данас, Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље Сремска Митровица, регистровао је девет случајева трихинелозе са територије општине Сремска Митровица од које су две особе биле хоспитализоване на инфективном одељењу Опште болнице у Сремској Митровици ( оболели су део епидемије трихинелозе коју је пријавио Институт за јавно здравље Војводине а оболели се региструју за сада у Сремској Митровици и Новом Саду).
Програм активности поводом обележавања 1. Децембра, Светског дана борбе против АИДС-е
27.11.2013
Овогодишња кампања обележавања 1. Децембра се реализује под слоганом „Ниједан живот изгубљен због СИДЕ!“. Кључна порука кампање јесте промоција правовременог тестирања на ХИВ, праћеног саветовањем за све особе које су имале неки ризик у ближој или даљој прошлости. Циљ је рано укључивање особа инфицираних ХИВ-ом у специфично лечење антиретровирусним лековима који омогућавају значајно одлагање оболевања и смањују ризик од раног умирања од АИДС-а, тако да се данас са ХИВ-ом може живети дуго и квалитетно...
Вакцина против грипа
22.10.2013
Vakcina protiv gripa” Заводу за јавно здравље Сремска Митровица је крајем прошле недеље испоручена вакцина против грипа за здравствене установе у сремском округу.. У питању је тровалентна, инактивисана сплит вакцина произвођача Санофи Пастер. У складу са препоруком Светске здравствене организације за северну хемисверу, вакцина садржи циркулишуће варијанте вируса грипа Х1Н1, Х2Н3 и типа Б.
Vakcina protiv gripa” Испоручене количине од 10 530 доза су у складу са исказаним потребама здравствених установа на територији сремског округа. Дистрибуција вакцине здравственим установама је при крају, тако да ће вакцинација почети у току ове недеље. Заинтересовани за вакцинацију треба да се јаве свом изабраном лекару. Вакцинација против грипа се првенствено предлаже особама са хроничним поремећајима плућног и кардиоваскуларног система, метаболичким поремећајима, укључујући и шећерну болест, као и хроничним болестима бубрега или ослабљеним имунитетом. Вакцинација се предлаже и лицима старијим од 65 година као и особама смештеним у установама социјалне заштите. Вакцинацијом се смањује ризик од компликација и смртног исхода у случају разболевања од грипа.

Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље Сремска Митровица
Kampanja “Zdravo, kako ste?”
14.10.2013
Zdravo, kako ste?” U periodu od 4. oktobra do 30. novembra 2013. godine, Ministarstvo zdravlja sprovodi istraživanje zdravlja stanovništva na teritoriji Srbije u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, u okviru projekta “Pružanje unapredjenih usluga na lokalnom nivou “-DILS.
Istraživanje će obuhvatiti oko 6500 domaćinstava, odnosno članove starije od 7 godina. Učešće u istraživanju je dobrovoljno, a razgovor sa članovima domaćinstva, kao i merenje visine, težine i krvnog pritiska, obaviće profesionalni timovi anketara, uz podršku medicinskih radnika.
Stаrеnjе pоpulаciје – uspеh i izаzоv 21. vека
14.10.2013
Mеđunаrоdni dаn stаrih, 1. окtоbаr, pоsеbаn је dаn zа stаre оsоbе širоm svеtа. Slоgаn оvоgоdišnjе каmpаnjе „Какvu budućnоst žеlimо – štа каžu stаri”, uprаvо је i izаbrаn sа ciljеm dа sе sкrеnе pаžnjа јаvnоsti nа mоgućnоsti i izаzоvе prоdužеnоg ljudsкоg vека sа nаmеrоm dа sе tо pitаnjе uvrsti као priоritеt u budućа mеđunаrоdnа i nаciоnаlnа dокumеnаtа.
Zavod za javno zdravlje i Caritas ovaj datum obeležavaju nizom aktivnosti tokom meseca oktobra. Tim povodom u utorak 15.10.2013.godine u 9h, u Klubu penzionera omogućili smo zainteresovanima mogućnost testiranja na hepatitis i merenja vitalnih znakova i šećera u krvi.
Lekari Zavoda će održati sledeća predavanja:
prim.mr.sci.med dr Snežana Medić – Zdravi stilovi života
dr Jasmina Jandrić Kočić – Značaj testiranja na virusni hepatitis B i C i imunizacija starih lica
dr Tatjana Rogulja Orelj – Ishrana starih lica

Centar za promociju zdravlja
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica
1.oktobar 2013.godine Međunarodni dan starih
26.09.2013
Povodom obeležavanja Međunarodnog dana starih pod sloganom “Unapređivanje i očuvanje zdravlja starih- šta kažu stari” Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica u saradnji sa župnim centrom Caritas “ Sveta Anastasija” iz Sremske Mitrovice, Crvenim krstom i Društvom za borbu protiv šećerne bolesti Sremska Mitrovica, organizuju Bazar zdravlja u tržnom centru “IDEA” 01.10.2013.god. sa početkom u 10h.
Tom prilikom će građani moći da provere visinu šećera u krvi, TA a naši lekari će deliti savete u vezi očuvanja zdravlja. Slogan ovogodišnje kampanje “ Unapređivanje i očuvanje zdravlja starih – šta kažu stari” izabran je sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na mogućnosti i izazove produženog ljudskog veka kako bi se pitanje starenja uvrstilo kao prioritet pri izradi razvojnog plana Ujedinjenih nacija nakon 2015. godine.
Ovom aktivnošću se ne prekidaju naše akcije usmerene ka starima, nego je to samo početak dalje brige o njima. Uzajamna briga i pomoć su najvažniji cilj ovakvih aktivnosti. O svim daljim aktivnostima građane ćemo obaveštavati putem našeg sajta i medija.

Zavod za javno zdravlja Sremska Mitrovica
Centar za promociju zdravlja
Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији Грознице западног Нила у Сремском Округу
24.09.2013
Према ажурираним подацима којима располаже Центар за контролу и превенцију болести, Завода за јавно здравље Сремска Митровица, у овој сезони,почев од јула месеца до сада на територији сремског округа је регистровано девет случајева обољења и један случај сумње на грозницу Западног Нила. Код четири пацијента болест је имала смртни исход. Умрле особе су биле старије од 50 година и хронични болесници односно, припадале су категорији становништва са повећаним ризиком од тежег облика болести...
Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији Грознице западног Нила у Сремском Округу
24.09.2013
Према ажурираним подацима којима располаже Центар за контролу и превенцију болести, Завода за јавно здравље Сремска Митровица, у овој сезони,почев од јула месеца до сада на територији сремског округа је регистровано девет случајева обољења и један случај сумње на грозницу Западног Нила. Код четири пацијента болест је имала смртни исход. Умрле особе су биле старије од 50 година и хронични болесници односно, припадале су категорији становништва са повећаним ризиком од тежег облика болести...
„Krеnitе putеm zdrаvоg srcа“ – 29. sеptеmbаr, Svеtsкi dаn srcа
17.09.2013
Svetski dan srca 2013 Svеtsкi dаn srcа је ustаnоvljеn 2000. gоdinе sа ciljеm dа infоrmišе ljudе širоm svеtа dа su bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа vоdеći uzrоčnici smrtnih ishоdа којi оdnоsе 17,3 miliоnа živоtа svаке gоdinе. Svеtsка fеdеrаciја zа srcе upоzоrаvа dа sе nајmаnjе 80% prеvrеmеnih smrtnih ishоdа mоglо sprеčiti коntrоlоm glаvnih fакtоrа riziка (pušеnjе, nеprаvilnа ishrаnа i fizičка nеакtivnоst)...
КОНКУРС У ОКВИРУ КАМПАЊЕ “ОКТОБАР, МЕСЕЦ ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ 2013.ГОДИНЕ”
09.09.2013
Завод за јавно здравље Сремска Митровица , а уз подршку Министарства здравља Републике Србије, расписао је конкурс за избор најбољих ликовних И литерарних радова на тему “ ШТА ТРЕБА ДА ЈЕДЕМО, КАКО И ЗАШТО”. Конкурс је део националне кампање “ Октобар, месец паравилне исхране”.
Намењен је деци предшколског узраста и ученицима основних школа. Конкурс је објављен и у Просветном прегледу.
Позивају се деца да учествују на конкурсу . Најбољи ликовни и литерарни радови из установа потребно је доставити у Завод за јавно здравље Сремска Митровица , Центар за промоцију здравља, на адресу : Стари шор 47, Сремска Митровица НАЈКАСНИЈЕ ДО 10. ОКТОБРА 2013. године. Аутори најуспешнијих радова бице награђени на нивоу округа а касније се прослеђују на републичко такмичење у Институт за јавно здравље Србије- Београд.
Молимо Вас да радове обележите тако да буде јасно истакнуто име и презиме ученика, узраст ученика, име ликовног педагога, пуна адреса и контакт телефон или телефон школе/ вртића. Ликовни радови би требало да буду урађени на папиру, формата максимално до 35x50 цм.
За све додатне информације можете се обрадити Центру за промоцију здравља на тел- 610-511 локал 112 или 109 контакт особа гл.сес. Белушевић Снежана
КОНКУРС У ОКВИРУ КАМПАЊЕ “НЕДЕЉА ПРОМОЦИЈЕ ДОЈЕЊА 2013. ГОДИНЕ”
09.09.2013
Завод за јавно здравље Сремска Митровица , а уз подршку Министарства здравља Републике Србије, расписао је конкурс за избор најбољих ликовних и литерарних радова на тему “ ПОДРШКА ДОЈЕЊА= ПОДРШКА МАЈКАМА КОЈЕ ДОЈЕ”.
Конкурс је део националне кампање “ Недеља промоције дојења”,а намењен је деци предшколског узраста и ученицима основних школа. Конкурс је објављен и у Просветном прегледу.
Циљ кампање “Недеља промоције дојења” је да се скрене пажња здравственој и широј јавности колики је значај дојења којим се обезбеђује најоптималнија исхрана, правилан раст и развој,заштита и унапређивање здравља мајке и детета , али и да се нагласи значај пружања подршке и помоћи трудницама , породиљама, мајкама дојиљама и породици да успешно остваре дојење. Подршка дојењу значи подршку мајкама које доје и то од свих чланова породице, али и пријатеља, локалне и шире заједнице.
Позивају се деца да учествују на конкурсу . Најбољи ликовни и литерарни радови из установа потребно је доставити у Завод за јавно здравље Сремска Митровица , Центар за промоцију здравља, на адресу : Стари шор 47, Сремска Митровица НАЈКАСНИЈЕ ДО 10. ОКТОБРА 2013. године. Аутори најуспешнијих радова бице награђени на нивоу округа а касније се прослеђују на републичко такмичење у Институт за јавно здравље Србије- Београд.
Молимо Вас да радове обележите тако да буде јасно истакнуто име и презиме ученика, узраст ученика, име ликовног педагога, пуна адреса и контакт телефон или телефон школе/ вртића. Ликовни радови би требало да буду урађени на папиру, формата максимално до 35x50 цм.
За све додатне информације можете се обрадити Центру за промоцију здравља на тел- 610-511 локал 112 или 109 контакт особа гл.сес. Снежана Белушевић
Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији Грознице западног Нила у Сремском Округу
05.09.2013
Према ажурираним подацима којима располаже Центар за контролу и превенцију болести, Завода за јавно здравље Сремска Митровица, у периоду Јул-Аугуст 2013 године на територији сремског округа регистровано је седам случајева обољења и један случај сумње на грозницу Западног Нила. Код три пацијента болест је имала смртни исход. Умрле особе су биле старије од 50 година и хронични болесници односно, припадале су категорији становништва са повећаним ризиком од тежег облика болести...
Informacija o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji Groznice zapadnog Nila u Sremskom Okrugu
30.08.2013
Prema podacima kojima raspolaže Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, u periodu Jul-August 2013 godine na teritoriji sremskog okruga registrovana su tri slučaja oboljenja i jedan slučaj sumnje na groznicu Zapadnog Nila. Oboleli su sa teritorije opštine Sremska Mitrovica i Ruma. Rеgistrоvаna su dva smrtna ishоda којa sе mоgu dоvеsti u vеzu sа infекciјоm uzrокоvаnоm virusоm Zаpаdnоg Nilа kod osoba sa tеritоriје оpštinе Rumа. Umrle оsоbe su bile starije оd 50 gоdinа i hrоnični bоlеsnici оdnоsnо, pripаdаle su каtеgоriјi stаnоvništvа sа pоvеćаnim riziкоm оd tеžеg оbliка bоlеsti...
Културно летo 2013 у Шиду
27.08.2013
Akcija testiranja na HIV У оквиру Културног лета 2013 у Шиду, дана 19. 08. 2013 Центар за контролу и превенцију болести у сарадњи са НВО Превент из Новог Сада организовао је добровољно и поверљиво саветовање и тестирање на ХИВ брзим тестовима у специјализованом возилу Министарства здравља. Међу тестиранима није било позитивних. На штандовима је дељен пригодни промотивни материјал . Захваљујемо се свим становницима Шида и њиховим гостима који су се укључили у акцију!
Центар за контролу и превенцију болести
Informacija o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji Groznice zapadnog Nila
21.08.2013
Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији Грознице западног Нила у Сремском округу Према подацима којима располаже Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље Сремска Митровица, у периоду Јули/Август 2013 год. на територији сремског округа регистрована су три случаја обољења од грознице Западног Нила. Оболели су са територије општине Сремска Митровица и Рума. Код једног од ових пацијената ( са територије општине Рума) болест се завршила смртним исходом.. Умрла особа је била старија од 50 година и хронични болесник, односно, припадала је категорији становништва са повећаним ризиком од тежег облика болести.
preporuke za pripremu i cuvanje namirnica
21.08.2013
Preporuke za pripremu i čuvanje hrane u letnjem periodu ( u cilju smanjenja rizika od bolesti koje se prenose konzumiranjem kontaminirane hrane) Kako visoke temperature u letnjem periodu i nepravilno čuvanje namirnica pogoduju razmnožavanju različitih bakterija i virusa u hrani podsećamo na sledeća pravila koja bi trebalo poštovati pri odabiru, kupovini, pripremi i čuvanju namirnica.
Dobrovoljno testiranje i savetovanje na HIV
15.08.2013
У оквиру Шидског лета 2013., дана 19. 08. 2013.године у времену од 18 до 21 час, на платоу Културног центра Шид, а пре почетка концерта, Центар за контролу и превенцију болести у сарадњи са НВО Превент из Новог Сада, организује добровољно и поверљиво саветовање и тестирање на ХИВ брзим тестовима у специјализованом возилу Министарства здравља. За тестирање се узима капљица крви из прста - као при одређивању шећера у крви. На штандовима ће бити подељен пригодни промотивни материјал. Акцију је подржала локална самоуправа општине Шид, општинска организација Црвеног крста и Дом здравља Шид. Центар за контролу и превенцију болести ЗЗЈЗ Сремска Митровица
akcija testiranja na HIV
01.08.2013
Akcija testiranja na HIV Dana 02.08.2013.godine na gradskoj plazi u Sremskoj Mitrovici u periodu od 17h do 19h. Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica u saradnji sa Kancelarijom za mlade Sremska Mitrovica i Asocijacijom DUGA iz Šapca organizuje akciju testiranja na HIV. Akcija je posvećena promociji dobrovoljnog i poverljivog savetovanja na HIV sa ciljem povećanja broja osoba koje se dobrovoljno i poverljivo savetuju i testiraju na HIV, kao i skretanje pažnje javnosti na značaj prevencije i ranog otkrivanja HIV infekcije. Testiranje potpuno anonimno i besplatno, za testiranje se uzima kapljica krvi iz prsta a rezultati se saopštavaju lično, nakon pola sata.

Dr Jasmina Jandrić Kočić
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica
О ГРОЗНИЦИ ЗАПАДНОГ НИЛА
01.08.2013
Грозница Западног Нила је вирусно обољење које се преноси убодом комараца. Главни вектор, односно преносилац, је Culex Pipiens, врста комарца која је одомаћена и код нас. Главни резервоар заразе су различите врсте птица, у којима се вирус одржава, док је човек случајни, односно тзв. слепи домаћин, јер се инфекција вирусом Западног Нила са њега даље не преноси...
Informacija o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji Groznice zapadnog Nila
01.08.2013
Informaciju o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji Groznice zapadnog Nila možete pogledati na zvaničnom sajtu Instituta za zaštitu zdravlja Srbije "Dr Milan Jovanović-Batut" na ledećem linku
Obeležavanje 28. jula- Svetskog dana borbe protiv hepatitisa
25.07.2013
Obeležavanje svetskog dana borbe protiv hepatitisa Virusni hepatitisi su javno zdravstveni problem globalnih razmera a svetski dan borbe protiv hepatitisa se obeležava u cilju edukacije stanovništva i prevencije ovih bolesti. Uzročnici virusnih hepatitisa su virusi hepatitisa A, B, C, D, E i G od kojih najveći značaj imaju hepatitisi izazvani virusima A, B i C...
Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama obeležen je u Sremskoj
02.07.2013
Parola sprovedene akcije glasi “Neka zdravlje bude ono što te pokreće”. Na teritoriji grada akciju je sproveo Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, Crveni krst, Dom zdravlja i Kancelarija za mlade. Građanima je ovom prilikom deljen propagandni materijal, na kom je akcenat stavljen na pojavu novih psihoaktivnih supstanci...
Video materijal---> Stop drogama.mp4
Едукативна кампања „ХИВ КЉУЧНЕ РЕЧИ - заштити се знањем“ 2013.
10.06.2013
Дана 10 06 2013 ( данас ) у Митровачкој гимназији биће одржан специјални двочас посвећени борби против ХИВ-а и АИДС-а, што је део шире кампање коју реализује Министарство здравља Републике Србије кроз ХИВ пројекат који се финансира из донације Глобалног фонда за борбу против СИДЕ, туберкулозе и маларије...
PODRŠKA UVODJENJU NACIONALNOG PROGRAMA ZA RANO OTKRIVANJE RAKA U SRBIJI
10.06.2013
Projekat „Podrška uvođenju Nacionalnog programa za rano otkrivanje na rak dojke ,grlića i debelog creva koji finansira Evropska unija iz predpristupnih fondova za Srbiju “ je doprinos unapređenju zdravlja stanovništva Srbije...
MOTO SUSRETI Sremska Mitrovica
30.04.2013
Moto susreti Sremska Mitrovica 2013 U Sremskoj Mitrovici se 3, 4. i 5. maja 2013 održavaju tradicionalni moto susreti koji će ugostiti ljubitelje motociklizma iz zemlje i regiona. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje u saradnji s NVO „Prevent“ i „Asocijacijom Duga“ sprovešće testiranje na HIV brzim testovima u okviru kampa moto susreta. Ova vrsta aktivnosti sprovodi se po drugi put na ovoj manifestaciji. Testiranje se sprovodi u petak 3.05. i subotu 04.05.2013.u terminu od 16h i 30 min do 19h i 30 min u specijalizovanom terenskom vozilu Ministarstva zdravlja a za testiranje se uzima kapljica krvi (kao za merenje šećera). Pozivamo sve učesnike i goste moto susreta da posete štand Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, dobiju korisne informacije o polno prenosivim infekcijama a učešćem u akciji podrže testiranje kao najbolji način za rano otkrivanje, adekvatno lečenje i sprečavanje HIV infekcije.
Nedelja Imunizacije - Informacija za medije
18.04.2013
Nedelja imuniyacije Почев од 2005.године у Србији се у априлу месецу се обележава Недеља имунизације, у оквиру Календара јавног здравља. То је годишњи догађај чији је циљ да се промовише употреба вакцина за заштиту, или стварање "имунитета" људи против заразних болести.
Ове године обележава се осма по реду Недеља имунизације у Европском региону СЗО, под слоганом “Заштитимо свет вакцинацијом” од 22.04.2013. до 27.04.2013. године. Учешће су узеле све земље региона и по први пут се обележава истовремено у свим регионима СЗО...
Nedelja Imunizacije - Informacija za zdravstvene radnike
18.04.2013
Nedelja imuniyacije
Preuzmite dokument---> Unapređenje nadzora nad morbilama i AFP
Preuzmite dokument---> Uloga medicinske sestre / tehničara u organizaciji i sprovođenju imunizacije
Nedelja Imunizacije - Informacija za stanovništvo
18.04.2013
Nedelja imuniyacije
Preuzmite dokument---> Zaštitimo svet vakcinacijom
Preuzmite dokument---> Kalendar Imunizacije
7.april - Svetski dan zdravlja
05.04.2013
Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica u saradnji sa Crvenim krstom, Domom zdravlja , Caritasom i drugim organizacijama povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja organizuje kontrolu i merenje krvnog pritiska, kontrolu i merenje drugih parametara u krvi kao i davanje saveta o ishrani sa krajnjim ciljem da se identifikuju načini za njihovo prevazilaženje.
Aktivnosti su planirane 8 aprila 2013 sa pocetkom u 12 h ispred ( ili u , zavisno od vremenskih uslova ) IDEJE u naselju Kamenjar.
Preuzmite dokument---> 7.april Svetski dan zdravlja
Preuzmite dokument---> Najznačajniji faktori rizika za pojavu bolesti srca i krvnih sudova
Preuzmite dokument---> Koliko su česte bolesti srca i krvnih sudova i da li je moguće sprečiti ih
Nacionalni dan borbe protiv raka dojke
20.03.2013
Rak dojke Prema podacima registra za rak Centra za kontrolu I prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici tokom 2011 godine u sremskom okrugu registrovano je 258 novoobolelih žena od raka dojke a njih 57 je izgubilo bitku sa ovom bolešću. Stopa incidencije za 2011 godinu, tj učestalost oboljevanja od raka dojke na teritoriji sremskog okruga je 162,48 na 100 000 žena, a na teritoriji opštine Sremska Mitrovica 112,47 na 100 000 žena. Najznačajniji korak u prevenciji raka dojke je rano otkrivanje tumora, što se postiže redovnim samopregledima dojke počev od 20. godine života I redovnim odlaskom kod lekara.
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Zavod za javno zdravlje
Sremska Mitrovica
Национални дан борбе против рака дојке први пут у Календару јавног здравља Србије
20.03.2013
У циљу подизања свести јавности и едукације о значају превенције рака дојке, у Србији ће се од ове године 20. марта званично обележавати Национални дан борбе против рака дојке. Нови празник је уврштен у Календар јавног здравља на иницијативу компаније Авон и Фонда Б92, уз подршку Министарства здравља Републике Србије, Института за онкологију и радиологију Србије и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“...
Aktuelna epidemiološka situacija gripa na teritoriji sremskog okruga
13.03.2013
Grip Tokom prošle nedelje registrovan je pad oboljenja sličnih gripu u Sremu. Aktivnost virusa gripa je ispod praga srednjeg intenziteta, ali se i dalje registruju pojedinačni slučajevi gripa. Na teritoriji sremskog okruga potvrđeno je prisustvo virusa gripa u šest opština-Šidu, Staroj Pazovi, Rumi, Sremskoj Mitrovici, Inđiji i Irigu. U cirkulaciji su sva tri tipa virusa influence (Tip A H1N1, AH3N2, tip B- videti kartogram u nastavku teksta). Kao i prethodnih godina (osim 2009 godine koja ja bila pandemijska) registruju se smrtni ishodi uglavnom kod starijih osoba sa pratećim hroničnim obolenjima., koji nisu vakcinisani protiv gripa i kod kojih je grip bio doprinoseći faktor za smrtni ishod. U opštoj bolnici Sremska Mitrovica je preporučeno normalizovanje poseta prema preporukama Komisije za bolničke infekcije. Prisustvo virusa gripa laboratorijski je potvrđeno kod 20 obolelih osoba iz ukupno 50 uzetih uzorka a laboratorijsko ispitivanje je izvršeno u Institutu za javno zdravlje Vojvodine.
Aktuelna epidemiološka situacija gripa na teritoriji sremskog okruga
07.03.2013
Grip Tokom prošle nedelje registrovan je novi porast oboljenja sličnih gripu u Sremu. Aktivnost virusa gripa je i dalje iznad praga visokog intenziteta. Na teritorijama opština Sremska Mitrovica, Inđija i Stara Pazova registruje se porast, a na teritorijama opština Ruma i Šid registruje se pad obolevanja od gripa. Na teritoriji ostlih opština intenzitet aktivnosti virusa gripa varira. Na teritoriji sremskog okruga potvrđeno je prisustvo virusa gripa u šest opština-Šidu, Staroj Pazovi, Rumi, Sremskoj Mitrovici, Inđiji i Irigu. U cirkulaciji su sva tri tipa virusa influence (Tip A H1N1, AH3N2, tip B- videti kartogram u nastavku teksta). Kao i prethodnih godina (osim 2009 godine koja ja bila pandemijska) registruju se smrtni ishodi uglavnom kod starijih osoba sa pratećim hroničnim obolenjima., kod kojih je grip bio doprinoseći faktor za smrtni ishod. U opštoj bolnici Sremska Mitrovica, do daljnjeg su zabranjene posete prema preporukama Komisije za bolničke infekcije. Prisustvo virusa gripa laboratorijski je potvrđeno kod 20 obolelih osoba iz ukupno 50 uzetih uzorka a laboratorijsko ispitivanje je izvršeno u Institutu za javno zdravlje Vojvodine.
U prilogu informacije je kartogram Srema sa izolatima virusa gripa i drugim podacima sentinel nadzora iz opština Ruma, Sremska Mitrovica, Šid, Indjija i Stara Pazova...---> Kartogram Srema
Aktuelna epidemiološka situacija gripa na teritoriji sremskog okruga
28.02.2013
Grip Tokom prošle nedelje registrovan je pad oboljenja sličnih gripu u Sremu ali je aktivnost virusa gripa i dalje visoka. Najviše obolelih beleži se na teritorijama Opština Sremska Mitrovica i Stara Pazova ali oboleli se registruju i u drugim opštinama. Na teritoriji sremskog okruga potvrđeno je prisustvo virusa gripa u pet opština-Šidu, Staroj Pazovi, Rumi, Sremskoj Mitrovici i Irigu (videti kartogram u nastavku teksta). U cirkulaciji su sva tri tipa virusa influence (Tip A H1N1, AH3N2, tip B) ali i drugi respiratorni virusi. Kao i prethodnih godina (osim 2009 godine koja ja bila pandemijska) registruju se smrtni ishodi uglavnom kod starijih osoba sa pratećim hroničnim obolenjima., kod kojih je grip bio doprinoseći faktor za smrtni ishod. U opštoj bolnici Sremska Mitrovica, zabranjene su posete prema preporukama Komisije za bolničke infekcije. Prisustvo virusa gripa laboratorijski je potvrđeno do sad kod 15 obolelih osoba iz 33 uzorka koje je dostavio ZZJZ Sremska Mitrovica i 5 uzoraka uzetih u zdravstvenim ustanovama u Novom Sadu i Beogradu.
U prilogu informacije je kartogram Srema sa izolatima virusa gripa i drugim podacima sentinel nadzora iz opština Ruma, Sremska Mitrovica, Šid, Indjija i Stara Pazova...---> Kartogram Srema
Informacija u vezi sa prisutstvom aflatoksina u mleku
22.02.2013.
Афлатоксини и безбедност млека и млечних производа

Млеко и млечни производи представљају важну групу намирница заступљену у свакодневној исхрани и морају да буду здравствено исправни. Један од могућих узрока здравствене неисправности је и присуство недозвољених количина афлатоксина.

Афлатоксини представљају групу природних токсичних метаболичких продуката гљивица Aspergilus Flavus, која ствара токсине под повољним условима влаге и топлоте, размножавајући се примарно у биљним културама (пшеници, кукурузу, соји, кикирикију, кафи, орасима и другим). Гљивица загађује биљне културе приликом узгоја или складиштења у неповољним условима (влажна средина са високом температуром). Извори афлатоксина у исхрани могу бити жита- пшеница, производи од пшенице, овас, кукуруз, али и језграсто воће, кикирики, сусам, производи од воћа, какаовац, зачини. Само присуство афлатоксина не мења укус и мирис хране.

Забринутост коју изазива распрострањеност афлатоксина и могућност њиховог уласка у ланац исхране, присутна је због могућих здравствених ефеката. Утицај афлатоксина на људе, као и на животиње, зависи од дозе и дужине трајања изложености. Иако постоје примери за акутна епидемијска тровања високим дозама афлатоксина, хронична изложеност је далеко значајнија.

Измерене ниске концентрације афлатоксина у млеку и процењено време изложености не могу представљати значајан узрок поремећаја здравља становништва.

Према важећој националној регулативи, маскимално дозвољене количине афлатоксина М1 у сировом млеку, термички обрађеном млеку и млеку за производњу млечних производа износе 0,05 микрограма по килограму. Постојање законске регулативе која прописује максимално дозвољене количине афлатоксина у намирницама, као и праћење присуства афлатоксина у намирницама путем редовних контрола здравствене исправности, представљају најбоље мере за заштиту становништва.

Aktuelna epidemiološka situacija gripa na teritoriji sremskog okruga
20.02.2013
Grip Tokom prošle nedelje registrovan je dalji porast oboljenja sličnih gripu u Sremu koji je doveo do pogoršanja epidemiološke situacije ove bolesti. Na teritorijama opština Sremska Mitrovica, Ruma i Inđija zabeležen je vrlo visoki prag intenziteta aktivnosti virusa gripa. U opštini Ruma registruje se obolevanje mahom kod školske dece i omladine a iz ove opštine registruju se i teži slučajevi bolesti. Kao i prethodnih godina ( osim 2009 godine koja ja bila pandemijska) registruju se smrtni ishodi uglavnom kod nevakinisanih lica sa pratećim hroničnim obolenjima , kod kojih je grip bio doprinoseći faktor za smrtni ishod. U opštoj bolnici Sremska Mitrovica, zabranjene su posete prema preporukama Komisije za bolničke infekcije. Na teritoriji sremskog okruga potvrđeno je prisustvo virusa gripa u pet opština-Šidu, Staroj Pazovi, Rumi, Sremskoj Mitrovici i Irigu (videti kartogram u nastavku teksta). U cirkulaciji su sva tri tipa virusa influence (Tip A H1N1, AH3, N2, tip B). Prisustvo virusa gripa laboratorijski je potvrđeno do sad kod 15 obolelih osoba iz 26 uzoraka koje je dostavio ZZJZ Sremska Mitrovica I 5 uzaraka uzetih u zdravstvenim ustanovama u Novom Sadu I Beogradu.
U prilogu informacije je kartogram Srema koji prikazuje intenzitet aktivnosti virusa gripa sa podacima o izolatima virusa gripa iz Opština Ruma, Sremska Mitrovica, Šid, Indjija i Stara Pazova u kojima se sprovodi sentinel nadzor nad gripom...---> Kartogram Srema
Aktuelna epidemiološka situacija gripa na teritoriji sremskog okruga
13.02.2013
Grip Tokom prošle nedelje registrovan je porast oboljenja sličnih gripu u Sremu mađutim aktivnost virusa gripa je još uvek ispod epidemijskog praga. Na teritoriji opštine Ruma zabeležen je vrlo visoki prag inteziteta aktivnosti virusa gripa dok je u Sremskoj Mitrovici registrovan srednji intenzitet virusa gripa. Na teritoriji ostalih opština intenzitet aktivnosti virusa gripa varira. Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica u saradnji a Institutom za javno zdravlje Vojvodine i Institutom za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” dosada je testirao 19 osoba sa teritorije Srema na prisustvo virusa influence. Na teritoriji sremskog okruga potvrđeno je prisustvo virusa gripa u četiri opštine-Šidu, Staroj Pazovi, Rumi i Sremskoj Mitrovici. Iz uzoraka bolesničkog materijala sa teritorije Ruma izolovani su virusi gripa tipa A ( netipiziran) i tip B, dok je u tri uzorka sa teritorije opštine Stara Pazova potvrđen virus influence A H1N1. U jednom uzorku brisa grlo/nos sa teritorije opštine Šid potvrđen je virus influence tipa A H3N2 i virus influence tipa A (netipiziran).
U prilogu je kartogram Srema na kome se može videti intenzitet aktivnosti virusa gripa po opštinama...---> Kartogram Srema
Epidemiološka situacija gripa na teritoriji sremskog okruga
07.02.2013
Grip Na osnovu populacionog nadzora nad oboljenjima sličnim gripu tokom prošle nedelje je registrovan porast oboljenja sličnih gripu i registruje srednja aktivnost virusa gripa, ispod epidemijskog praga. Na teritoriji opština Sremska Mitrovica i Stara Pazova registrovan je srednji, a na teritoriji opštine Ruma vrlo visoki prag inteziteta aktivnosti virusa. Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Vojvodine i Institutom za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” dosada je testirao 11 osoba sa teritorije Srema na prisustvo virusa A i B. Na teritoriji sremskog okruga potvrđeno je prisustvo virusa gripa u dve opštine-Šidu i Staroj Pazovi: Kod dve osobe iz Stare Pazove izolovan je virus gripa AH1N1 a kod jedne osobe iz Šida virus tipa AH3N2. Izolovani tip virusa sadržan je u ovogodišnjoj sezonskoj vakcini protiv gripa. Iako je vakcinaciju je najbolje obaviti u periodu oktobar-decembar, još uvek nije kasno da se vakcinišete i na taj način zaštitite sebe i svoje bližnje!
Epidemiološka situacija gripa
01.02.2013
Grip Na osnovu populacionog nadzora nad oboljenjima sličnim gripu tokom prošle nedelje je registrovan porast oboljenja sličnih gripu ali se i dalje registruje niska aktivnost virusa gripa, ispod epidemijskog praga. Najviše obolevaju deca predškolskog i školskog uzrasta. Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica u saradnji a Institutom za javno zdravlje Vojvodine i Institutom za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” dosada je testirao 15 osoba sa teritorije Srema na prisustvo virusa A i B. Kod dve osobe iz Stare Pazove izolovan je virus gripa AH1N1. Izolovani tip virusa sadržan je u ovogodišnjoj sezonskoj vakcini protiv gripa. Iako je vakcinaciju je najbolje obaviti u periodu oktobar-decembar, još uvek nije kasno da se vakcinišete i na taj način zaštitite sebe i svoje bližnje!
NAJAVA PREDAVANJA NA TEMU SPREČAVANJA I LEČENJA RAKA GRLIĆA MATERICE
29.01.2013
Grip U cilju obeležavanja 7.Nedelje prevencije raka grlića materice a u ove bolesti svrhu jačanju svesti naših žena o značaju i načinima prevencije Centar za kontrolu i prevenciju bolesti i Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica planira održavanje predavanja u Erdeviku i Martincima.
 • Martinci - 30.01 2013.u 19h u prostorijama Doma kulture i
 • Erdevik- 31.01.2013. u 17h u osnovnoj školi
Predavači su Dr Evica Ivić specijalista ginekolog i Dr Jasmina Jandrić Kočić specijalista epidemiolog. Pozivamo sve zainteresovane da iskoriste priliku i nauče nešto novo, dobiju savet od kompetentnih osoba i budu odgovorni prema sebi i svom zdravlju. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Nacionalni dan bez duvanskog dima - 31.januar
29.01.2013
„Domaćinstva bez duvanskog dima“
Nacionalni dan bez duvanskog dima je saastavni deo kontinuiranih aktivnosti u prevenciji upotrebe duvana, smanjivanju štetnih posledica njegove upotrebe i izloženosti duvanskom dimu. Tradicionalno, ovaj dan se obeležava 31.januara, ove godine pod sloganom „Domaćinstva bez duvanskog dima“.
Informacija o epidemiološkoj situaciji gripa na teritoriji sremskog okruga
24.01.2013
Grip Na osnovu populacionog nadzora nad oboljenjima sličnim gripu tokom prošle nedelje je registrovan porast oboljenja sličnih gripu ali se i dalje registruje niska aktivnost virusa gripa, ispod epidemijskog praga...
Informacija o epidemiji infekcije uzrokovane parvovirusom B19 na teritoriji opštine Sremska Mitrovica
22.01.2013
Parvo virus Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, u periodu 28.10 do 22. 01. 2013. godine na teritoriji opštine Sremska Mitrovica je registrovano ukupno 107 slučajeva infekcije parvovirusom B19 (Eritema infekciosum). Obolele osobe pripadaju predškolskom i školskom uzrastu ali je registrovano obolevanje i kod odraslih osoba...
Obeležavanje 7. Nedelje prevencije raka grlića materice pokrenula
22.01.2013
Obeležavanje Nedelje prevencije raka grlića materice pokrenula je 2007. godine Evropska asocijacija protiv raka grlića materice (ECCA) u saradnji sa Međunarodnom unijom za borbu protiv raka (UICC), Evropskom organizacijom za borbu protiv raka (ECO), Asocijacijom evropskih liga protiv raka (ECL) i članovima Evropske asocijacije protiv raka grlića širom Evrope...
Informacija o epidemiološkoj situaciji gripa na teritoriji sremskog okruga
18.01.2013
Grip Na teritoriji sremskog okruga broj obolelih od gripa stagnira i nalazi se ispod epidemijskog praga iako je tokom prošle nedelje zabeležen porast broja obolelih na teritorijama opština Sremska Mitrovica i Stara Pazova. Istovremeno registruje se porast obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, naročito u predškolskom uzrastu. Zavod za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Vojvodine i Institutom za virusologiju vakcine i serume “Torlak” je dosada testirao 9 osoba sa teritorije Srema na prisustvo virusa influence A i B. Virusološko ispitivanje 3 uzorka je u toku. U dosada testiranih 6 uzoraka nije potvrdjen virus gripa A i B. Na teritoriji AP Vojvodine u toku januara meseca dokazano je prisustvo virus influence A H3 i B...
Informacija o pogoršanoj epidemiološkoj situaciji parvovirusnih infekcija na teritoriji Sremske Mitrovice
16.01.2013
Parvo virus Prema podacima kojima raspolaže Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, u periodu 28.10 do 15. 01. 2013. godine u Sremskoj Mitrovici je registrovano ukupno 49 slučajeva infekcije parvovirusom B19 (Eritema infekciosum). Obolele osobe pripadaju predškolskom i školskom uzrastu ali je registrovano obolevanje i kod odraslih osoba. Eritema infectiosum ili „peta bolest“ je lako oboljenje praćeno ospom koje ne ostavlja posledice. Karakterističan je eritem obraza (išamarano lice), često udružen sa ospom po telu, rukama i nogama koja se pojačava pri izlaganju toploti (sunčanje, kupanje). Kod odraslih ospa često izostaje, ali se mogu javiti alergije ili bolovi u zglobovima (artritis)...
Da saznate više---> Mere za sprečavanje kapljičnih infekcija
Informacija o epidemiološkoj situaciji obolenja sličnih gripu na teritoriji Srema
15.01.2013
Na teritoriji sremskog okruga broj obolelih od gripa stagnira i nalazi se ispod epidemijskog praga iako je tokom prošle nedelje zabeležen porast broja obolelih na teritorijama opština Inđija i Stara Pazova. Istovremeno registruje se porast obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, naročito u predškolskom uzrastu. Zavod za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Vojvodine je dosada testirao 6 osoba sa teritorije Srema na prisustvo virusa influence A i B ali nije potvrdjen virus gripa...
Da saznate više---> Mere za sprečavanje kapljičnih infekcija
1.decembar, svetski dan borbe protiv AIDS-a/ SIDE
28.11.2012Ministarstvo zdravlja Republike Srbije u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i teritorijalno pripadajućim zavodima za javno zdravlje, lokalnim samoupravama i NVO, tradicionalno svake godine obeležava 1.decembar, svetski dan borbe protiv AIDS-a/ SIDE.

U okviru obeležavanja ovog datuma Zavod za javno zdravlje planira sledeće aktivnosti:
• 28.11.2012. godine u terminu od 11h i 30 min predavanje na temu HIV/AIDS u Višoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
• 30.11.2012. u vremenu 10-13h u prostorijama Doma zdravlja Šid dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje na HIV brzim testovima.
• 01.12.2012.u vremenu od 10-17h testiranje brzim testovima na HIV u prostorijama ZZJZ
• 02.12.2012.od 11do 13h na Trgu Ćire Milekića u Sremskoj Mitrovici dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje na HIV brzim testovima u specijalizovanom vozilu Ministarstva zdravlja.
• 02.12.2012. od 15-17h na glavnom trgu u Rumi dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje na HIV brzim testovima u specijalizovanom vozilu Ministarstva zdravlja.

Za testiranje se uzima kap krvi iz jagodice prsta (kao za određivanje šećera u krvi) a rezultati se dobijaju nakon desetak minuta.

Pozivamo građane Srema da iskoriste priliku da saznaju svoj HIV status i na taj način pokažu odgovornost prema sebi, svojim najbližima i društvu uopšte.

Rešenje izdato od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
26.11.2012
ZZJZ Sremska Mitrovica je dobio rešenje izdato od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 22.11.2012. pod rednim brojem 325-00-00384/2012-07, kojim se ovlašćuje za vršenje uzorkovanja i ispitivanja fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara kvaliteta POVRŠINSKIH I OTPADNIH VODA, specificiranih u Rešenju o utvrđivanju obima akreditacije od 15.09.2012.
www.ats.rs broj akreditacije 01-151
18.новембар – Европски дан посвећен свести о потреби рационалне употребе антибиотика
19.11.20132
Европски центар за превенцију и контролу болести (ECDC), заједно са надлежним здравственим органима широм Европске уније, покренули су Европски дан посвећен свести о потреби рационалне употребе антибиотика (European Antibiotic Awareness Day - EAAD), који се као европска јавно-здравствена иницијатива обележава сваке године 18.новембра...
Akreditacija - otpadne vode
14.11.2012
Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica je u 2012. god. proširio obim akreditacije za oblast POVRŠINSKE I OTPADNE VODE - uzorkovanje, mikrobiološka i fizičko-hemijska ispitivanja, koja su specificirana u Rešenju o utvrđivanju obima akreditacije od 15.09.2012.
www.ats.rs broj akreditacije 01-151
Obaveštenje o obeležavanju Svetske nedelje dojenja, Svetskog dana hrane – 16. oktobar i o raspisivanju konkursa
14.09.2012
I ove godine u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, prema Kalendaru javnog zdravlja obeležava Svetsku nedelju dojenja na nacionalnom nivou u 40. nedelji u godini i to je ove godine od 01. do 07. oktobra, kao i Svetski dan hrane -16. oktobar i Oktobar mesec pravilne ishrane.
Preuzmite dokument---> KONKURS “ Majčino mleko-najbolja hrana"
Preuzmite dokument---> KONKURS »Pravilna ishrana i zdravlje«
Groznica Zapadnog Nila
06.09.2012
HIVa Groznica Zapadnog Nila je potencijalno teško virusno oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Ovo oboljenje je prvi put registrovano u Ugandi 1937. godine. Nakon toga bolest se registruje i u drugim delovima sveta: na Bliskom Istoku, u Aziji, Australiji, Americi, Evropi i Mediteranu. Tokom poslednje dve decenije se javlja ne samo u ruralnim nego i u visoko urbanim sredinama...
Rezultati akcije terenskog testiranja na HIV brzim testovima u Sremskoj Mitrovici, StarojPazovi i Šidu
22.08.2012
HIVa Kampanja „Ne možeš da znaš dok se ne testiraš“
Akcija testiranja u mobilnim medicinskim jedinicama Ministarstva zdravlja u Sremskoj Mitrovici, Staroj Pazovi i Šidu a u okviru kampanje „Ne možeš da znaš dok se ne testiraš“ uspešno je završena. Među testiranim nije bilo HIV pozitivnih.
Zavod za javno zdravlje zahvaljuje se svima koji su nam poklonili svoje poverenje i odlučili se na dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje kao i onima koji su pomogli u realizaciji- lokalnim samoupravama Sremske Mitrovice, Stare Pazove i Šida, Opštinskim organizacijama Crvenog krsta pomenutih gradova, Kulturno obrazovnom centru Šid i Kulturnom Centru Stara Pazova, Domu zdravlja Stara Pazova.
Sve građane podsećamo da se mogu savetovati i testirati na HIV u Savetovalištu za HIV i polno prenosive infekcije u Zavodu za javno zdravlje, Sremska Mitrovica, Stari Šor 47, svakog radnog dana od 07-14h. Testiranje je bez uputa, anonimno i besplatno.
Akcije terenskog testiranja na HIV brzim testovima u Šidu
17.08.2012
HIVa Kampanja „Ne možeš da znaš dok se ne testiraš“
19.08.2012. U VREMENU OD 18 DO 21H NA PLATOU ISPRED KULTURNOG CENTRA U ŠIDU, A PRE POČETKA KONCERTA CRVENE JABUKE VRŠIČE SE TESTIRANJE NA HIV. TESTIRANJE JE BESPLATNO I ANONIMNO A VRŠI SE U SPECIJALIZOVANOM VOZILU MINISTARSTVA ZDRAVLJA KOJE ĆE BITI PARKIRANO NA PLATOU.
Za testiranje se uzima jedna kap krvi iz jagodice prsta (kao za merenje količine šećera u krvi) a rezultati su gotovi za deset minuta. Uz testiranje se mogu dobiti sve informacije vezane za HIV i druge polno prenosive infekcije.
Akcije terenskog testiranja na HIV brzim testovima u Staroj Pazovi
15.08.2012
HIVa Kampanja „Ne možeš da znaš dok se ne testiraš“
15.08.2012. U VREMENU OD 18 DO 21H NA GRADSKOM TRGU U STAROJ PAZOVI VRŠIČE SE TESTITANJE NA HIV. TESTIRANJE JE BESPLATNO I ANONIMNO A VRŠI SE U SPECIJALIZOVANOM VOZILU MINISTARSTVA ZDRAVLJA KOJE ĆE BITI PARKIRANO NA TRGU.
Za testiranje se uzima jedna kap krvi iz jagodice prsta (kao za merenje količine šećera u krvi) a rezultati su gotovi za deset minuta. Uz testiranje se mogu dobiti sve informacije vezane za HIV i druge polno prenosive infekcije.
Kampanja „Ne možeš da znaš dok se ne testiraš“
06.08.2012
HIVa ... TESTIRANJE NA HIV VRŠIĆE SE DANA 12.08.2012. NA TRGU ĆIRE MILEKIĆA U SREMSKOJ MITROVICI U TERMINU OD 18-21h...
Kampanja: „Ne možeš da znaš dok se ne testiraš“
31.07.2012
HIVa Ministarstvo zdravlja Republike Srbije u saradnji sa partnerskim organizacijama pokreće kampanju „Ne možeš da znaš dok se ne testiraš“ kojom želi da skrene pažnju javnosti na značaj prevencije i ranog otkrivanja infekcije uzrokovane HIV-om...
ISPITIVANJE KVALITETA SAVSKE VODE U SEZONI KUPANJA LETO 2012. GODINE (04.07.-11.07.2012)
12.07.2012
gradska plaza Zavod za Javno zdravlje svake godine vrši ispitivanje kvaliteta savske vode u delu plaže u opštini Sremska Mitrovica.
Uzorkovanje će se vršiti svake nedelje dok traje sezona kupanja. Po završenim ispitivanjima biće prikazani rezultati za svaku nedelju uzorkovanja.
ISPITIVANJE KVALITETA SAVSKE VODE U SEZONI KUPANJA LETO 2012. GODINE (27.06.-02.07.2012)
02.07.2012
gradska plaza Zavod za Javno zdravlje svake godine vrši ispitivanje kvaliteta savske vode u delu plaže u opštini Sremska Mitrovica.
Uzorkovanje će se vršiti svake nedelje dok traje sezona kupanja. Po završenim ispitivanjima biće prikazani rezultati za svaku nedelju uzorkovanja.
Prevencija crevnih zaraznih bolesti u letnjim mesecima
28.06.2012
SDDD2012 Tokom letnjih meseci, registruje se porast crevnih infekcija, posebno trovanja hranom i bolesti koje se prenose prljavim rukama. U Sremskom okrugu u prvih 6 meseci registrovano je ukupno 129 crevnih zaraznih bolesti ali se procenjuje da je taj broj daleko veći jer se mnogi naši sugrađani ne javljaju lekaru. Posebno su česti prolivi kod dece predškolskog i školskog uzrasta, čemu pogoduje i način ishrane u letnjim mesecima. U cilju smanjenja rizika od crevnih zaraznih bolesti, korisno je znati i pridržavati se sledećih mera prevencije:
Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama
28.06.2012
SDDD2012 Na gradskom trgu u Sremskoj Mitrovici Zavod za javno zdravlje Sr.Mitrovica je 26.06.2012. godine zajedno sa svojim saradnicima: Domom zdravlja Sr. Mitrovica- preventivni centar, Crvenim krstom i Kancelarijom za mlade grada Sr. Mitrovice, obeležio ovaj značajan datum iz Kalendara javnog zdravlja, pod sloganom „GLOBALNA AKCIJA ZA ZDRAVO OKRUŽENJE“...
Mеđunаrоdni dаn bоrbе prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgovine drogama - 26. jun 2012. godine
22.06.2012
Pоslеdicе zlоupоtrеbе psihоакtivnih supstаnci pоgаđајu svе društvеnе slојеvе u svim zеmljаmа svеtа. U svеtu višе оd 200 miliоnа ljudi nајmаnjе јеdnоm gоdišnjе uzmе nекu drоgu, оd којih је 25 miliоnа i zаvisniка, а svаке gоdinе 200.000 ljudi umrе оd pоslеdicа коrišćеnjа drоgа...
Obeležavanje SVETSKOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA
07.06.2012
SDDD2012 Ove godine Kancelarija za prevenciju pušenja Instituta za javno zdravlje Srbije „ Dr Milan Jovanović Batut“ i Kancelarija za prevenciju upotrebe duvana Ministarstva zdravlja Republike Srbije su pozvali sve ZZJZ iz Srbije , Domove zdravlja i CK da im se priključimo u obeležavanju ovako značajnog datuma iz Kalendara javnog zdravlja.
INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI ZAUŠAKA NA TERITORIJI SREMA
05.06.2012
Zauške Na teritoriji sremskog okruga u periodu 29.02.-06.05.2012. registrovano je ukupno 53 slučajeva mumpsa i to: 15 slučajeva povezanih sa epidemijom u Novom Sadu, tri slučaja iz epidemije mumpsa u Šidu, 32 slučaja sa teritorije Sremske Mitrovice, jedan oboleo sa teritorije opštine Ruma a bez vidljive povezanosti sa ostalim slučajevima i dva obolela -jedan oboleo sa teritorije opštine Šid i jedan oboleo sa teritorije opštine Ruma-koji su epidemiološki povezani sa slučajevima parotitisa u Subotici...
Izložba povodom „XII Nedelje zdravih usta i zuba“
05.06.2012
XII Nedelja zdravih usta i zuba Povodom obeležavanja „XXII Nedelje zdravih usta i zuba“ pod sloganom PRAVO JE VREME ZA ZDRAV OSMEH - Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica u saradnji sa Domom zdravlja Sremska Mitrovica je 30.05.2012 godine. oragnizovao izložbu u biblioteci „Gligorije Vozarević“ u Sremskoj Mitrovici. Na ovaj konkurs sa temom PRAVO JE VREME ZA ZDRAV OSMEH stiglo je 335 likovnih i 7 literarnih radova iz osnovnih škola i predškolskih ustanova iz opština: Sremska Mitrovica, Pećinci, Ruma, Stara Pazova i Irig...
Светски дан без дуванског дима
29.05.2012
Светски дан без дуванског дима 31. мај 2012. године фокусира се на уплитање дуванске индустрије Светска здравствена организација изабрала је „Уплитање дуванске индустрије“ за тему Светског дана без дуванског дима 2012. године...
“I ZDRAVLJE I DOSTOJANSTVO”
29.05.2012
I ZDRAVLJE I DOSTOJANSTVO Pod ovim sloganom se u našoj zemlji po osmi put obeležava “Dan sećanja na preminule od SIDE”. Ova kampanja ima za cilj podizanje svesti u vezi HIV-a i AIDS-a, koordinirana je od strane Nacionalne kancelarije za HIV /AIDS Insituta za javno zdravlje Srbije“Dr Milan Jovanović Batut”.
XXII nedelja zdravih usta i zuba
29.05.2012
Zubi 2012 Povodom obeležavanja „ XXII nedelje zdravih usta i zuba“ pod sloganom „ PRAVO JE VREME ZA ZDRAV OSMEH“ , želimo ovim putem da vas informišemo da će se izložba likovnih i literarnih radova koji su stigli u Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica i DZ Sremska Mitrovica – stomatološka služba biti izloženi i nagradjeni 30.05.2012.godine u 11h u biblioteci „Gligorije Vozarević“ u Sremskoj Mitrovici.
Pozivamo svu decu osnovnih škola i predškolskih ustanova koja su učestvovala na ovom konkursu, kao i gradjane Sremskog okruga da uveličaju svojim prisustvom ovaj trenutak.
INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI ZAUŠAKA NA TERITORIJI SREMA
21.05.2012
Zauške Na teritoriji sremskog okruga u periodu 29.02.-21.05.2012. registrovano je ukupno 45 slučajeva zauški i to: 15 slučajeva povezanih sa epidemijom u Novom Sadu, tri slučaja iz epidemije u Šidu, 25 slučajeva sa teritorije Sremske Mitrovice, jedan oboleo sa teritorije opštine Ruma i jedan oboleo sa teritorije opštine Šid, epidemiološki povezan sa slučajevima zauški u Subotici...
Obeležen međunarodni dan sestrinstva 12.05.2012
15.05.2012
Sremska TV - video prilog...

INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI MUMPSA (ZAUŠAKA) NA TERITORIJI SREMA
15.05.2012
Zauške Na teritoriji sremskog okruga u periodu 29.02.-15.05.2012. registrovano je ukupno 37 slučajeva mumpsa.Oboleli se registruju u svim opštinama u Sremu a najveći broj (15) je povezan sa epidemijom mumpsa u Novom Sadu...
Obeležavanje Međunarodnog dana sestrinstva 12.05.2012.
11.05.2012
Udruženje zdravstvenih radnika grada Sremska Mitrovica, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje, Domom zdravlja, Opštom bolnicom, Apotekom i srednjom medicinskom školom «Draginja Nikšić» 12.05.2012. godine u 10h na Gradskom trgu obeležiće ovaj značajan datum.
Građani će imali priliku da besplatno i bez zdravstvene knjižice provere nivo šećera u krvi, izmere krvni pritisak, izmere telesnu težinu i dobiju edukativni materijal u cilju očuvanja svog zdravlja i promeni loših navika.
Grip U čast Florens Najtingel, nastavljamo tradiciju dobre sestrinske prakse, negujemo humanost i etičnost i čuvamo trajne vrednosti ove divne profesije. Florence Najtingel (Nightingale u prevodu “slavuj”) poznata je kao pionir i utemeljivač moderne nege bolesnika i danas je širom sveta poštovana. Čak i danas, njeni doprinosi teoriji nege, obrazovanja, prakse, istraživanja, statistike, javnog zdravlja i zdravstvene reforme su temeljni i inspirativni...
Promocija zdravlja na XVII MOTO SUSRETIMA
09.05.2012
Grip U Sremskoj Mitrovici su od 04-06.05.2012.godine održani moto susreti na kojima su učestvovali Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, DZ Sremska Mitrovica, Crveni krst Sremska Mitrovica i Nevladina organizacija PREVENT iz Beograda...
Nedelja imunizacije u Evropi, 21-27. april 2012. godine
24.04.2012
Grip Već sedmu godinu zaredom, u aprilu mesecu obeležava se Nedelja imunizacije u Evropi. Ovaj događaj ima za cilj jačanje uverenja o potrebi zaštite svakog deteta od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom, a posebno zaštiti dece iz teško dostupnih vulnerabilnih i marginalizovanih grupa...
Obeležen 7.april - svetski dan zdravlja !
10.04.2012
Grip Povodom obeležavanja „Svetskog dana zdravlja“, najznačajnijeg datuma u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji ove godine smo obeležili pod sloganom „ Starenje i zdravlje: zdravlje dodaje život godinama“ Tim povodom Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica u saradnji sa Domom zdravlja Sremska Mitrovica: preventivnim centrom , polivalentom patronažnom službom, Crvenim krstom Sremska Mitrovica, nevladonom organizacijom „Karitas“, Udruženjem dijabetičara Sremska Mitrovica i Udruženjem žena treće dobi je obeležen ovaj značajan datum iz Kalendara javnog zdravlja...
7. АПРИЛ 2012. СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА
10.04.2012
"СТАРЕЊЕ И ЗДРАВЉЕ: ЗДРАВЉЕ ДОДАЈЕ ЖИВОТ ГОДИНАМА"
Сваке године 7. априла се обележава Светски дан здравља као годишњица оснивања Светске здравствене организације (СЗО). Светски дан здравља је глобална кампања која позива лидере свих земаља да се сваке године фокусирају на један од јавно-здравствених проблема од глобалног значаја и пружа могућност да се започне удружена акција у циљу заштите и унапређења здравља и благостања људи...
OBELEŽAVANJE: MART- MESEC BORBE PROTIV RAKA
29.03.2012
Povodom obeležavanja Marta-meseca borbe protiv raka Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, zajedno sa DZ Sremska Mitrovica i Crvenim krstom Sremska Mitrovica održao je veći broj predavanja o ovoj opakoj bolesti...
Grip
28.03.2012
Grip Na teritoriji sremskog okruga registrovan je tokom prošle nedelje porast oboljenja sličnih gripu koji je blizu granice epidemijskog praga. Najveći broj obolelih registruje se na teritorijama opština Inđija i Sremska Mitrovica. Laboratorijski je do sada dokazano prisustvo virusa influence kod devetoro pacijenata i to: A H3 kod četvoro obolelih ,A H3N2 kod četvoro i prisustvo virusa influence B kod jednog pacijenta. Јedan laboratorijski potvrđen slučaj sa teritorije opštine Ruma, dva sa teritorije opštine Stara Pazova a šest laboratorijski potvrđeni slučajevi su sa teritorije opštine Sremska Mitrovica...
INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI ZAUŠAKA NA TERITORIJI SREMA
26.03.2012
Zauške Na teritoriji sremskog okruga u periodu 29.02.-26.03.2012. registrovano je ukupno 17 slučajeva mumpsa ( zaušaka) i to: deset slučajeva povezanih sa epidemijom u Novom Sadu, tri slučaja iz epidemije mumpsa u Šidu, tri slučaja sa teritorije Sremske Mitrovice i jedan oboleo sa teritorije opštine Šid, epidemiološki povezan sa slučajevima parotitisa u Subotici.
Grip
23.03.2012
Grip Na teritoriji sremskog okruga registrovan je tokom prošle nedelje porast oboljenja sličnih gripu ali je broj obolelih i dalje ispod epidemijskog praga. Najveći broj obolelih registruje se na teritorijama opština Inđija, Šid i Stara Pazova.U protekloj nedelji na teritoriji opštine Srema laboratorijski je dokazano prisustvo virusa influence A H3N2 kod tri osobe i virusa influence B kod jednog deteta.
Mаrt - mеsеc bоrbе prоtiv rака
22.03.2012
Pоslе bоlеsti srca I krvnih sudova, mаligni tumоri prеdstаvljајu nајčеšći uzrок оbоlеvаnjа i umirаnjа ljudi u Srbiji. Vоdеći uzrоci оbоlеvаnjа i umirаnjа оd rака u Srbiji gоtоvо su idеntični vоdеćim uzrоcimа оbоlеvаnjа i smrtnоsti оd mаlignih tumоrа u vеćini zеmаljа u rаzvојu. Na osnovu preliminarnih podataka Registra za rak, u Sremu je tokom 2010 godine diјаgnоstiкоvаnо prеко 2000 slučајeva mаlignih tumоrа...
Grip
13.02.2012
Grip Na osnovu podataka dobijenih nadzorom nad gripom i oboljenjima sličnim gripu, na teritoriji sremskog okruga registrovan je tokom prošle nedelje porast oboljenja sličnih gripu koji je ispod epidemijskog praga. U protekloj nedelji na teritoriji opštine Sremska Mitrovica laboratorijski je dokazano prisustvo virusa gripa tipa A H3N2 u dva uzorka brisa grla/nosa...
INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI MUMPSA (ZAUŠAKA) NA TERITORIJI SREMA
12.03.2012
Zauške Informišemo Vas da je u periodu 24.02.-012.03.2012. u sremskom okrugu registrovano deset lica obolelih mumpsa povezanih sa epidemijom u Novom Sadu od kojih je jedan virusološki potvrđen ( pozitivan u brisu grlo/nos PCR tehnikom)...
INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI MUMPSA (ZAUŠAKA) NA TERITORIJI SREMA
08.03.2012
Zauške Informišemo Vas da je u periodu 24.02.-07.03.2012. u sremskom okrugu registrovano deset lica obolelih mumpsa povezanih sa epidemijom u Novom Sadu od kojih je jedan virusološki potvrđen ( pozitivan u brisu grlo/nos PCR tehnikom)...

Preuzmite dokument---> Virusni parotitis.ppt
Светски дан бубрега 08.03.2012.
02.03.2012
Produži život “Донираj бубрег – продужи живот “

Светски дан бубрега обележава се на иницијативу Међународног друштва за нефрологију (The International Society of Nephrology ) и Интернационалног Удружења Фондацијa за бубрег ( International Federation of Kidney Foundations) у више од 100 земаља широм света...

Preuzmite dokument---> Donatorski liflet
Preuzmite dokument---> TABELARNI PRIKAZ ZDRAVSTVENIH USTANOVA - KONTAKTI DIREKTORA I KOORDINATORA ZA TRANSPLANTACIJU
INFORMACIJA O EPIDEMIJI Q GROZNICE U NOĆAJU, OPŠTINA SREMSKA MITROVICA
22.02.2012
Coxiella Burnetii U epidemiji Q groznice u selu Noćaj, Opština Sremska Mitrovica, u periodu od 27. 01-22. 02. 2012. godine registrovano je ukupno 43 obolela lica. Slučajevi otkriveni u poslednje dve nedelje su retrogradno otkriveni epidemiološkim istraživajnem na terenu. Nema hospitalizovanih lica i nema novih slučajeva...
INFORMACIJA O EPIDEMIJI Q GROZNICE U NOĆAJU, OPŠTINA SREMSKA MITROVICA
20.02.2012
Coxiella Burnetii U epidemiji Q groznice u selu Noćaj, Opština Sremska Mitrovica, u periodu od 27. 01-20. 02. 2012. godine registrovano je ukupno 39 obolelih lica. Slučajevi otkriveni u poslednje dve nedelje su retrogradno otkriveni epidemiološkim istraživanjem na terenu i već su izlečeni. Nema hospitalizovanih lica i nema novih slučajeva...
INFORMACIJA O EPIDEMIJI Q GROZNICE U NOĆAJU, OPŠTINA SREMSKA MITROVICA
13.02.2012
Coxiella Burnetii U epidemiji Q groznice u selu Noćaj, Opština Sremska Mitrovica, u periodu od 27. 01-13. 02. 2012. godine registrovano je ukupno 39 obolelih lica. Nema hospitalizovanih lica i nema novih slučajeva...
Vojvođanski dnevnik RTV1
10.02.2012
RTV1

INFORMACIJA O EPIDEMIJI Q GROZNICE U NOĆAJU, OPŠTINA SREMSKA MITROVICA
10.02.2012
Coxiella Burnetii U epidemiji Q groznice u selu Noćaj, Opština Sremska Mitrovica, u periodu od 27. 01-10. 02. 2012. godine registrovano je ukupno 38 obolelih lica, od kojih je 1 lice hospitalizovano u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici. Većina slučajeva otkrivenih ove nedelje su retrogradno otkriveni epidemiološkim istraživanjem na terenu i već su izlečeni.
INFORMACIJA O EPIDEMIJI Q GROZNICE U NOĆAJU, OPŠTINA SREMSKA MITROVICA
09.02.2012
Coxiella Burnetii U epidemiji Q groznice u selu Noćaj, Opština Sremska Mitrovica, u periodu od 27. 01-09. 02. 2012. godine registrovano je ukupno 36 obolelih lica od kojih je 2 hospitalizovano u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici. Slučajevi otkriveni ove nedelje su retrogradno otkriveni epidemiološkim istraživanjem na terenu i već su izlečeni.
OBAVEŠTENJE: Predavanje na temu Q groznice u Noćaju
08.02.2012
Noćaj prezentacija, Q groznica Obaveštavamo da će u četvrtak, 09.02.2012 godine, u sali mesne zajednice u Noćaju, sa početkom u 18h, biti održano predavanje o Q groznici. Predavanje će održati epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Dr Jasmina Jandrić Kočić i Dr vet. Miroslav Teodosić iz veterinarske stanice Sremska Mitrovica.
INFORMACIJA O EPIDEMIJI Q GROZNICE U NOĆAJU, OPŠTINA SREMSKA MITROVICA
08.02.2012
Coxiella Burnetii U epidemiji Q groznice u selu Noćaj, Opština Sremska Mitrovica, u periodu od 27. 01-08. 02. 2012. godine registrovano je ukupno 35 obolelih lica od kojih je 8 hospitalizovano u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici. Tokom vikenda nisu registrovani novi slučajevi bolesti.
INFORMACIJA O EPIDEMIJI Q GROZNICE U NOĆAJU, OPŠTINA SREMSKA MITROVICA
07.02.2012
Coxiella Burnetii U epidemiji Q groznice u selu Noćaj, Opština Sremska Mitrovica, u periodu od 27. 01-07. 02. 2012. godine registrovano je ukupno 31 obolelo lice od kojih je 10 hospitalizovano u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici. Tokom vikenda nisu registrovani novi slučajevi bolesti.
INFORMACIJA O EPIDEMIJI Q GROZNICE U NOĆAJU, OPŠTINA SREMSKA MITROVICA
06.02.2012
Coxiella Burnetii U epidemiji Q groznice u selu Noćaj, Opština Sremska Mitrovica, u periodu od 27. 01-06. 02. 2012. godine registrovano je ukupno 31 obolelo lice od kojih je 15 hospitalizovano u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici. Tokom vikenda nisu registrovani novi slučajevi bolesti...
OBELEŽEN NACIONALNI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA
06.02.2012
Coxiella Burnetii Kao i svake godine 31.01. obeležavamo NDDD, pod sloganom UŽIVAJ BEZ DUVANSKOG DIMA.Ove godine Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica zajedno sa Domom zdravlja Sremska Mitrovica – preventivni centar za odvikavanje od pušenja, Crvenim krstom Sremska Mitrovica i Kancelarijom za mlade, smo obeležli ovaj značajan datum. Preuzmite dokument---> Dokument 1
Preuzmite dokument---> Dokument 2
Konferencija za štampu povodom Q groznice u Noćaju
06.02.2012
Coxiella Burnetii Povodom epidemije Q groznice u Noćaju-opština Sremska Mitrovica i velikog interesovanja javnosti, danas u 13h u prostorijama Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica biće održana konferencija za štampu, gde će javnosti biti prezentovane najnovije informacije u vezi ove epidemije. Pozivaju se mediji da prisustvuju ovoj konferenciji.
: INFORMACIJA O EPIDEMIJI Q GROZNICE U NOĆAJU, OPŠTINA SREMSKA MITROVICA
03.02.2012
Coxiella Burnetii Dana 01.02.2012. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, prijavio je epidemiju Q-groznice u Opštini Sremska Mitrovica( sela Noćaj,) u kojoj je zasada zvanično registrovano 31 lice od kojih je 15 hospitalizovano . Kod većine obolelih dijagnostikovana je upala pluća. Q groznica je laboratorijski potvrdjena u referentnoj laboratoriji.
INFORMACIJA O EPIDEMIJI Q GROZNICE U NOĆAJU, OPŠTINA SREMSKA MITROVICA
03.02.2012
Coxiella Burnetii Dana 01.02.2012. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, prijavio je epidemiju Q-groznice u Opštini Sremska Mitrovica( sela Noćaj,) u kojoj je zasada zvanično registrovano 30 lica od kojih je 15 hospitalizovano . Kod većine obolelih dijagnostikovana je upala pluća. Q groznica je laboratorijski potvrdjena u referentnoj laboratoriji...
INFORMACIJA O EPIDEMIJI Q GROZNICE U NOĆAJU, OPŠTINA SREMSKA MITROVICA
02.02.2012
Coxiella Burnetii Dana 01.02.2012. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, prijavio je epidemiju Q-groznice u Opštini Sremska Mitrovica( sela Noćaj,) u kojoj je zasada zvnično registrovano 28 lica od kojih je 14 hospitalizovano . U toku je epidemiološko i laboratorijsko ispitivanje.
INFORMACIJA O EPIDEMIJI Q GROZNICE U NOĆAJU, OPŠTINA SREMSKA MITROVICA
02.02.2012
Coxiella Burnetii Dana 01.02.2012. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, prijavio je epidemiju Q-groznice u Opštini Sremska Mitrovica( sela Noćaj,) u kojoj je zasada zvnično registrovano 27 lica od kojih je 14 hospitalizovano . U toku je epidemiološko i laboratorijsko ispitivanje...
Q groznica BROŠURE
01.02.2012
Preuzmite dokument---> Šta je Q groznica.pdf
Preuzmite dokument---> Informator za lekare.pdf
INFORMACIJA O EPIDEMIJI Q GROZNICE U NOĆAJU, OPŠTINA SREMSKA MITROVICA
01.02.2012
Coxiella Burnetii Dana 01.02.2012. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, prijavio je epidemiju Q-groznice u Opštini Sremska Mitrovica( sela Noćaj,) u kojoj je zasada zvnično registrovano 26 lica od kojih je 14 hospitalizovano . U toku je epidemiološko i laboratorijsko ispitivanje za još nekoliko obolelih lica sa sumnjoma na Q groznicu...
Европска недеља превенције рака грлића материце 21- 28. јануар 2012. Године
20.01.2012
Завод за јавно здравље Сремска Митровица придружује се иницијативи Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ у обележавању 6. по реду Недеље превенције рака грлића материце...
Mere prevencije kapljičnih infekcija
20.01.2012
U toku kasne jeseni i ranog proleća, među stanovništvom su prisutne desetine različitih bakterijskih i virusnih uzročnika infekcija. Većina infekcija spada u tzv respiratorne infekcije...
UPUTSTVO ZA UZORKOVANJE I TRANSPORT MATERIJALA U MIKROBIOLOŠKOJ LABORATORIJI
15.11.2011
Za pouzdane rezultate mikrobioloških analiza od velike je važnosti odabrati odgovarajući uzorak, pravilno ga uzeti, dostaviti u laboratoriju ili ga pravilno čuvati do transporta u laboratoriju. Pod uzorkom se smatra svaki biološki materijal koji se uzima od bolesnika i analizira u mikrobiološkoj laboratoriji...
1.decembar Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a
28.11.2011
Svetska dan borbe protiv HIV/AIDS-a Pozivamo Vas da pogledate mapu aktivnosti zdravstvenih ustanova u Sremu, povodom 1.decembra Svetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a...
Svеtsкi dаn diјаbеtеsа, 14. nоvеmbаr 2011 pоd slоgаnоm „Bоri sе prоtiv diјаbеtеsа. Sаdа.”
24.11.2011
Svetska nedelja dojenja i svetski dan hrane 2011 Svеtsкi dаn diјаbеtеsа (World Diabetes Day, WDD) оbеlеžаvа sе 14. nоvеmbrа u prеко 160 zеmаljа člаnicа Uјеdinjеnih nаciја, pоd окriljеm Mеđunаrоdnе fеdеrаciје zа diјаbеtеs (International Diabetes Federation, IDF). Prеdstаvljа svеtsкu каmpаnju sа ciljеm sкrеtаnjа pаžnjе nа prоblеm diјаbеtеsа u svеtu...
18. novembar – Evropski dan posvećen racionalnoj upotrebi antibiotika
17.11.2011
Svetska nedelja dojenja i svetski dan hrane 2011 Evropski dan posvećen racionalnoj upotrebi antibiotika obeležava se 18. novembra svake godine sa ciljem da se skrene pažnja stručnjaka i javnosti na opasnost koja preti javnom zdravlju zbog rezistencije bakterija na antimikrobne lekove i da se poveća svest o potrebi racionalne primene antibiotika.
Vakcinacija protiv sezonskog gripa
02.11.2011
SZO Vakcinacija protiv sezonskog gripa u Sremu je u toku. Tokom prošle nedelje vakcine su distribuirane svim zdravstvenim ustanovama na teritoriji sremskog okruga. Uglavnom se vakcinišu lica koja su i do sada imala naviku vakcinacije.
Povodom zabrinutosti javnosti, nakon plasiranja negativnih informacija u medijima u vezi pandemije gripa i vakcinacije protiv novog gripa , svi zainteresovani mogu pročitati interesantne informacije na sajtu SZO http://www.euro.who.int/en/where-we-work/member-states/serbia/sections/news/2011/11/who-response-to-concerns-in-serbia-over-its-actions-during-the-influenza-a-h1n1-2009-pandemic
OBELEŽAVANJE SVETSKE NEDELJE DOJENJA I SVETSKOG DANA HRANE
27.11.2011
Svetska nedelja dojenja i svetski dan hrane 2011 U okviru obeležavanja Svetskog dana hrane, 16. oktobra 2011. godine, kampanje Oktobar mesec pravilne ishrane i Svetske nedelje dojenja u 2011. godini, otvoren je nagradni konkurs za decu u vrtićima i učenike u osnovnim školama na temu »Cena hrane - od krize do stabilnosti« i „Majčino mleko-najbolja hrana, Značaj komunikacije i upotrebe savremenih tehnologija za pravu informisanost“...
Preuzmite dokument---> SpisakNagradjeneDece.pdf
Preuzmite dokument---> Slike.pdf
Počinje vakcinacija protiv gripa u Sremu
26.10.2011
Dana 26.10.2011. godine Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica započeo je sa distribucijom vakcine protiv sezonskog gripa Domovima zdravlja u Sremu.
Organizovana vakcinacija će započeti u Domovima zdravlja tokom sledeće nedelje.
Institut za virusologiju vakcine i serume “Torlak” je isporučio vakcinu protiv gripa “Vaxigrip”, proizvođača Sanofi Pasteur S.A. koja sadrži vakcinalne sojeve:
 1. A/California tip /7/2009 (H1N1)
 2. A/Perth/16/2009 (H3N2)
 3. B/Brisbane/60/2008
Vakcinu treba da prime sva lica starija od 6 meseci sa hroničnim oboljenjem srca, pluća i bubrega, jetre, gojazni, dijabetičari i dr hronični bolesnici. Vakcina protiv gripa se posebno preporučuje zdravstvenim radnicima, licima starijim od 65 godina, licima koji žive u kolektivima tipa staračkih domova, izbegličkih centara i sl.
Hronični bolesnici bi trebalo da se vakcinišu i protiv infekcija izazvanih bakterijama iz roda pneumokoka (izazivaju upale pluća, upale uha i mozga) a preporučuje se deci starijoj od 2 godine i odraslima koji boluju od hroničnih bolesti ili imaju oslabljen imunitet. Ova vakcina se može dati istovremeno sa vakcinom protiv gripa a štiti od infekcija izazvanih ovim bakterijama minimalno 5 godina.
OKTOBAR MESEC BORBE PROTIV RAKA DOJKE
26.10.2011
Rak dojke je najčešće maligno oboljenje kod žena i najčešći uzrok prevremenog umiranja žena u Sremu i Srbiji. Većina obolelih žena se javi lekaru kada je bolest već uznapredovala, tj kada su šanse za izlečenje manje.
Od raka dojke u Sremu je prošle, 2010 godine obolelo 239 žena. Smatra se da je realan broj obolelih žena veći zbog problema u prijavljivanju malignih bolesti.
Preuzmite dokument---> SamopregledDojke2011.pdf
Obeležavanje SVETSKOG DANA SRCA
06.10.2011
Svetski dan srca 2011 Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica zajedno sa Domom zdravlja Sremska Mitrovica, Crvenim krstom, Udruženjem dijabetičara, Udruženjem starih lica i organizacijom Karitas je proteklih dana obavio niz aktivnosti povodom Svetskog dana srca i Dana starih i podsetio građane na nekoliko glavnih faktora rizika koji dovode do KVB....
Preuzmite dokument---> AGITKA Svetski dan srca.pdf
Preuzmite dokument---> LIFLET Svetski dan srca 2011.pdf
PRIKAZ KVALITETA PIJAĆIH VODA U OPŠTINI SREMSKA MITROVICA POREKLOM IZ JAVNIH ČESMI UZORKOVANIH U SEPTEMBRU 2011. GODINE
03.10.2011
U toku septembra meseca 2011 godine, stručna ekipa Odeljenja higijene i medicinske ekologije ZZJZ Sr.Mitrovica izvršila je uzorkovanje voda sa arteških česmi radi analize zdravstvene ispravnosti iste. Tom prilikom je uzorkovana voda sa 14 česmi u gradu Sr.Mirovica...
EPIDEMIJA DEČJE PARALIZE (POLIOMIJELITISA) U KINI
30.09.2011
Od 26.8. 2011. godine kada je Kina izvestila kancelariju SZO za Zapadno-pacifički region da je izolovan divlji tip polio virusa tip 1 kod četvoro male dece, prijavljeno je još 6 novih slučajeva. Divlji polio tip 1 je nađen i kod bliskih kontakata i zdrave dece. Od 10 potvrđenih paralitičkih slučajeva, 6 su deca uzrasta ispod 3 godine života, a 4 su mlađi odrasli uzrasta od 22-26 godina života...
СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ БЕСНИЛА
26.09.2011
Алијанса за контролу беснила, непрофитна организација из Велике Британије и Центар за контролу и превенцију болести из САД, оснивачи Светског дана борбе против беснила и ове године су носиоци овог глобалног обележавања, чији је циљ да прикупи и повеже све релевантне партнере у циљу превенције и контроле беснила...
Unapređenje sistema kvaliteta u Zavodu za javno zdravlje
26.09.2011
U maju mesecu 2011.godine je izvršen redovan nadzor Akreditacionog tela Srbije. Novi obim akreditacije obuhvata 106 metoda:
 • za isptivanje voda za piće, prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda, površinskih voda, hrane, predmeta opšte upotrebe i vazduha;
 • uzorkovanje voda, vazduha i predmeta opšte upotrebe;
 • merenje buke u životnoj sredini
Projekat „Razvoj zdravstva Srbije-dodatno finansiranje“
26.09.2011
Razvoj zdravstva Srbije-dodatno finansiranje Razvoj zdravstva Srbije-dodatno finansiranje Razvoj zdravstva Srbije-dodatno finansiranje Razvoj zdravstva Srbije-dodatno finansiranjeU okviru projekta Ministarstva zdravlja „Razvoj zdravstva Srbije-dodatno finansiranje“, realizovana je faza B1-teorijska obuka za sprovođenje popisa medicinske opreme u zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Prvi nivo obuke/teorijska obuka, sproveden je u organizaciji Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica dana 23.09.2011.godine u trajanju od 9.30 do 14.30 časova. Teorijsku obuku za sprovođenje popisa medicinske opreme obavila je međunarodna konsultantska firma CEO TBSSE. Obuci su prisustvovali predstavnici svih zdravstvenih ustanova sa teritorije Sremskog okruga.
29.09.2011. Obeležavanje SVETSKOG DANA SRCA
22.09.2011
Svetski dan srca Jedan od značajnih datuma u Kalendaru javnog zdravlja koji obeležavamo je 29.septembar SVETSKI DAN SRCA ....
28. JUL –SVETSKI DAN HEPATITISA
02.08.2011
Svetski Dan hepatitisa se obeležava OD 63. Skupštine Svetske zdravstvene organizacije kada odlučeno je da 28. jul bude Svetski dan borbe protiv hepatitisa sa ciljem edukacije i boljeg razumevanja virusnih hepatitisa kao globalnog problema svetskog zdravstva i podsticanja mera prevencije i kontrole ove bolesti...
Rezultаti коnкursа liкоvnih, litеrаrnih i drugih кrеаtivnih rаdоvа dеcе i mlаdih u Srbiјi u 2011. gоdini - XXI NЕDЕLjА ZDRАVLjА USTА I ZUBА
14.07.2011
Među nајuspеšniјim rаdоvima nаgrаđеnim nа оpštinsкоm i rеpubličкоm nivоu je i likovni rad Prеdrаga Milоvаnоvića, učеniкa VI/2 rаzrеdа, ОŠ ,,D.R.Nаrоd“- Mаčvаnsка Mitrоvicа. On je osvojio I nagradu i njegov rad će biti plakat za sledeću godinu...
Obeležavanje SVETSKOG DANA BORBE PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA
29.06.2011
Svetski dan borbe protiv droge Ujedinjene nacije 26. juna svake godine obeležavaju Svetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge. Tema i slogan kampanje povodom ovog značajnog datuma iz kalendara javnog zdravlja je
GLOBALNA AKCIJA- ZDRAVO OKRUŽENJE BEZ DROGA ....
Obaveštenje subjektima u poslovanju hranom o vrstama usluga Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici
17.05.2011
Usluge koje može da pruži Zavod i aktivnosti koje vrše naši stručni kadrovi su:
Hemijska ispitivanja hrane prema važećim Pravilnicima o kvalitetu i hemijska ispitivanja vode za piće, prema važećem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće – Laboratorija sanitarne hemije i ekotoksikologije;
Mikrobiološka ispravnosti hrane, vode za piće, briseva uzetih sa radnih površina, predmeta opšte upotrebe, ruku i uniforme zaposlenih -Laboratorija sanitarne mikrobiologije;
• Odeljenje DDD pruža usluge određivanja kritičnih tačaka i postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u proizvodnim objektima
• Služba epidemiologije vrši obavezne zdravstvene preglede (sanitarni pregledi)
Higijensko sanitarni pregled ...
Obleležavanje Svetskog dana bez duvanskog dima 31.maj 2011.godine.
07.06.2011
Tri načina da se sačuvaju ljudski životi Jedan od značajnih datuma u Kalendaru javnog zdravlja koji obeležavamo je 31.maja -SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA...
Saznajte nešto više o malim boginjama (BROŠURA)
31.05.2011
Morbili ili male boginje su veoma zarazno i ozbiljno oboljenje, čiji je uzročnik morbilivirus...
Q groznica - Informator za lekare (BROŠURA)
31.05.2011
Q groznica je oboljenje iz grupe antropozoonoza, čiji je uzročnik Coxiella burnetti, rikecija, veoma otporna na hemijske agense, dezinficijense, sasušivanje, UV zrake, visoke i niske temperature...
INFORMACIJA O EPIDEMIJI Q GROZNICE U OPŠTINI RUMA
27.05.2011
Dana 16.05.2011.Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, prijavio je epidemiju Q-groznice u Opštini Ruma ( sela Dobrinci, Kraljevci, Platičevo) u kojoj je zasada obolelo 5 lica. U toku je epidemiološko i laboratorijsko ispitivanje za još 3 lica...
INFORMACIJA O EPIDEMIJI MALIH BOGINJA MEĐU ČLANOVIMA DVE PORODICE U OPŠTINI RUMA
25.05.2011
Dana 19 05 2011, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, ZZJZ Sremska Mitrovica , prijavio je epidemiju morbila među članovima dve porodice iz Rume. U ovoj epidemiji, dosada je obolelo sedam lica od toga su dva laboratorijski potvrdjena na Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak...
Светски дан без дуванског дима 31.маj 2011. године
24.05.2011
Tri načina da se sačuvaju ljudski životi
Светска здравствена организација (СЗО) изабрала је да „Оквирна конвенција о контроли дувана“ буде тема Светског дана без дуванског дима, који ће се обележити у уторак 31. маја 2011. године...
Preuzmite dokument---> Svetski dan bez duvanskog dima.pdf
Preuzmite dokument---> Vodic za primenu Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO.zip
INFORMACIJA O EPIDEMIJI Q GROZNICE U OPŠTINI RUMA
23.05.2011
Dana 16.05.2011.Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, prijavio je epidemiju Q-groznice u Opštini Ruma ( sela Dobrinci, Kraljevci, Platičevo) u kojoj je zasada obolelo 4 lica. U toku je epidemiološko i laboratorijsko ispitivanje za još 4 lica. U najvećem riziku da obole od Q groznice su stočari, trgovci stokom i veterinari. O epidemiji su obaveštena nadležna veterinarska i sanitarna inspekcija koji su na terenu već preduzeli mere iz svoje nadležnosti...
Preuzmite dokument---> INFORMACIJA O EPIDEMIJI MORBILA.pdf
Preuzmite dokument---> INFORMACIJA O EPIDEMIJI Q groznice.pdf
Preuzmite dokument---> Šta je Q groznica.pdf
Obeležavanje XXI NEDELJE ZDRAVIH USTA I ZUBA, pod sloganom „BOLJE SPREČITI, NEGO LEČITI“
18.05.2011
U okrviru obeležavanja značajnih datuma iz Kalendara javnog zdravlja, u periodu od 09.-15 maja 2011. godine obeležili smo XXI Nedelju zdravih usta i zuba, sa porukom BOLJE SPREČITI, NEGO LEČITI.
Tim povodom ZZJZ Sremska Mitrovica je zajedno sa Domom zdravlja Sremska Mitrovica – Stomatološkom službom, raspisao konkurs za likovne i literarne radove na temu „Bolje sprečiti, nego lečiti“. Na naše adrese je stiglo preko 200 dečijih likovnih i literarnih radova...
Dan sećanja na preminule od HIV-a
11.05.2011
U Srbiji, u 26 gradova čitavim nizom manifestacija biće obeležen Dan sećanja na preminule od AIDS-a. Podaci pokazuju da se broj obolelih od AIDSa ne povećava, ali da još uvek mali broj građana koristi zaštitu i želi da se testira. Broj obolelih u svetu meri se desetinama miliona, a Ujedinjene nacije preduzimaju posebne mere da zaustave širenje ove opasne zarazne bolesti.
Dan sećanja na preminule od AIDS-a, koji je ustanovljen u maju 1983. u San Francisku, obeležava se u preko 100 zemalja sveta, a ove godine i u 26 gradova širom Srbije, među kojima je i Sremska Mitrovica.
Judith Rajhenberg ističe da Dan sećanja na preminule od AIDS-a, nije običan dan:
"Ovaj dan ne sme biti samo komemoracija, on treba da nas podseti da ne smemo odustati."
Pozivamo sve građane da se testiraju na HIV. Testiranje je bez uputa, besplatno i poverljivo, a obavlja se svakog radnog dana od 7 do 15 časova u prostorijama Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica
INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA U OKVIRU OBELEŽAVANJA „MARTA-MESECA BORBE PROTIV RAKA“
07.04.2011
O značaju preventivnih pregleda i o tome kako se što pre može otkriti i sprečiti rak grlića materice govorila je 28.03.2011god. Dr Maja Gadžurić –spec. epidemiologije, ženama iz “Udruženju žena” sela Šašinci.
Na temu skrining pregleda za rak dojke i grlića materice, Mr.sci med Snežana Medić spec.epidemiologije je održala dva predavanja ženama fabrike MITSIDES POINT, 30.03.2011 god...
7. april – Svetski dan zdravlja
06.04.2011
Obeležavanje Svetskog dana zdravlja 7.april 2011.godine
„Antimikrobna rezistencija: danas bez akcije, sutra bez leka“

S obzirom da je upotreba i zloupotreba antimikrobnih lekova u humanoj medicini i veterini u proteklih 70 godina povećala broj i vrste mikroorganizama koji su otporni na ove lekove, povećavajući broj smrtnih ishoda, komplikacija bolesti uz visoke zdravstvene troškove, Svetski dan zdravlja je ove godine posvećen antimikrobnoj rezistenciji i obeležava se pod sloganom „Antimikrobna rezistencija: danas bez akcije, sutra bez leka“...
Predmet : MART- MESEC BORBE PROTIV RAKA
18.03.2011
Poštovani gradjani, Ministastvo zdravlja i Republički zavod za zdravstveno osiguranje pokrenuli su Nacionalnu kampanju SRBIJA PROTIV RAKA...
PREDMET: OBELEŽAVANJE 21 MARTA, DANA SAVETOVANJA NA HIV
16.03.2011
Na inicijativu Komisije za HIV, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, u Vojovodini se prvi put obeležava 21. mart, Dana savetovanja na HIV...
INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI GRIPA NA TERITORIJI SREMA
16.03.2011
Dana 16 03 2011 godine, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti ODJAVIO je epidemiju gripa za Sremski okrug...
INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI GRIPA NA TERITORIJI SREMA
09.03.2011

U devetoj nedelji nadzora, u Sremu se beleži opadajući trend incidencije obolenja sličnih gripu ( OSG )u odnosu na prethodni period, kao i pad broja obolelih od OSG u odnosu na prethodnu nedelju.
Preuzmite dokument---> Informacija o epidemiji gripa u Sremu.pdf
Preuzmite dokument---> Sentinel izveštaj 09-2011.pdf
Preuzmite dokument---> informacija javne ustanove.pdf
Preuzmite dokument---> informacija za vrtice.pdf
МАРТ–МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА
04.03.2011

Циљ кампање је смањење броја новооболелих и броја умрлих од малигних обољења, што се може постићи уколико се код грађана развије свест о личној одговорности за властито здравље и значају редовних превентивних прегледа...
Preuzmite dokument---> Март-месец борбе против рака.pdf
Preuzmite dokument---> Малигни тумори.pdf
Preuzmite dokument---> Агитка.pdf
INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI GRIPA NA TERITORIJI SREMA
02.03.2011

U osmoj nedelji nadzora, u Sremu se beleži opadajući trend incidencije obolenja sličnih gripu ( OSG )u odnosu na prethodne četiri nedelje, kao i pad broja obolelih od OSG u odnosu na prethodnu nedelju.
Preuzmite dokument---> Informacija o epidemiji gripa u Sremu.pdf
Preuzmite dokument---> Sentinel izveštaj 08-2011.pdf
Preuzmite dokument---> informacija javne ustanove.pdf
Preuzmite dokument---> informacija za vrtice.pdf
INFORMACIJA O PRIJAVI EPIDEMIJE GRIPA NA TERITORIJI SREMA
23.02.2011

U sedmoj nedelji nadzora, u Sremu se beleži rastući trend incidencije obolenja sličnih gripu ( OSG )u odnosu na prethodne dve nedelje, kao i porast broja obolelih od OSG u odnosu na prethodnu nedelju.
Preuzmite dokument---> Informacija o epidemiji gripa u Sremu.pdf
Preuzmite dokument---> Sentinel izveštaj 07-2011.pdf
Preuzmite dokument---> informacija javne ustanove.pdf
Preuzmite dokument---> informacija za vrtice.pdf
INFORMACIJA O PRIJAVI EPIDEMIJE GRIPA NA TERITORIJI SREMA
16.02.2011

Na osnovu rezultata populacionog, sentinel nadzora, evidencije laboratorijski potvrđenih, hospitalizovanih, kao i teških akutnih respiratornih bolesti, Zavod za javno zdravlje, dana 09 02 2011 prijavio je epidemiju gripa na nivou Sremskog okruga.
Preuzmite dokument---> Informacija o epidemiji gripa u Sremu.pdf
Preuzmite dokument---> Sentinel izveštaj 06-2011.pdf
Preuzmite dokument---> informacija javne ustanove.pdf
Preuzmite dokument---> informacija za vrtice.pdf
INFORMACIJA O PRIJAVI EPIDEMIJE GRIPA NA TERITORIJI SREMA
09.02.2011

Na osnovu rezultata populacionog, sentinel nadzora, evidencije laboratorijski potvrđenih, hospitalizovanih, kao i teških akutnih respiratornih bolesti, Zavod za javno zdravlje prijavio je epidemiju gripa na nivou Sremskog okruga...
Preuzmite dokument---> Informacija o epidemiji gripa u Sremu.pdf
Preuzmite dokument---> Sentinel izveštaj 05-2011.pdf
Preuzmite dokument---> informacija javne ustanove.pdf
Preuzmite dokument---> informacija za vrtice.pdf
Peta evropska nedelja prevencije raka grlića materice
02.02.2011
БУДИ БРЖА Povodom obeležavanja Evropske nedelje prevencije raka grlića materice, pod sloganom „BUDI BRŽA“ Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica zajedno sa DZ Sremska Mitrovica je 26.01.2011. godine održao konferenciju za štampu. Evropska nedelja prevencije raka grlića materice ustanovljena je 2007. godine i obeležava se svake poslednje nedelje u januaru.Tokom ovogodišnje Nedelje, koja traje od 23.01- 29.01 2011. godine u velikom broju zemalja Evrope istovremeno se održavaju brojne aktivnosti, čiji je zajednički cilj da promovišu važnost prevencije raka grlića materice...
DОBАR IZBОR: ZDRАVА SRBIJA
02.02.2011
DОBАR IZBОR: ZDRАVА SRBIJA
Pоvоdоm оbеlеžаvаnjа Nаciоnаlnоg dаnа bеz duvаnsкоg dimа, u centru za prevenciju Doma zdravlja Sremska Mitrovica оdržаna је konferencija za štampu – DОBАR IZBОR: ZDRАVА SRBIЈА...Preuzmite dokument---> DОBАR IZBОR: ZDRАVА SRBIJA.pdf
Preuzmite dokument---> ISKRENO O DUVANSKOM DIMU.pdf
ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА ГРИПА У СРЕМУ
02.02.2011
У Срему се у последње три недеље региструје пораст оболења сличних грипу. Током 4 недеље Јануара пријављено је 306 оболења сличних грипу, што је дупло више у односу на претходну недељу, односно три пута више у односу на претпрошлу недељу. Preuzmite dokument---> grip.doc
Preuzmite dokument---> GRIP-SENTINEL-2011.xls
Пета европска недеља превенције рака грлића материце
24.01.2011
БУДИ БРЖА Рак грлића материце јединствен је по томе што нам је познато шта тачно треба да урадимо како бисмо спречили скоро сваки случај ове болести. Добро је познато да добро организовани скрининг програми могу да спрече и до 80% случајева рака грлића материце. Сада постоје и вакцине против хуманог папилома вируса (ХПВ) које су високо ефикасне у превенцији инфекције ХПВ тип 16 и 18 који су заједно одговорни за настанак 7 од 10 случајева рака грлића материце...Preuzmite dokument---> Peta nedelja prevencije raka grlica materice
Preuzmite dokument---> TEKST O NEDELJI PREVENCIJE
Preuzmite dokument---> Sajt za pesmu posvecenu prevenciji raka grlica materice
Izveštaj sentinel nadzora nad oboljenjima sličnim gripu i akutnim respiratornim infekcijama na teritoriji Vojvodine (02. nedelja 2011. godine)
19.01.2011
Tokom 15. nedelje (od 10-16.01.2011.godine - 02. nedelja 2011. godine) u sezoni 2010/2011. godine, u sentinel nadzoru je učestvovalo 86 lekara. Pod nadzorom je bila populacija od 96.832 stanovnika Vojvodine. Nadzorom nad oboljenjima sličnim gripu i akutnim respiratornim infekcijama na teritoriji Vojvodine registrovane su sledeće incidencije...
SVETSKI DAN BORBE PROTIV SIDE 01.12.2010. godine
08.12.2010
VOLIM DRUGE, VOLIM SEBE
01.12.2010. godine je obeležen SVETSKI DAN BORBE PROTIV SIDE, pod sloganom VOLIM DRUGE, VOLIM SEBE. Ove godine smo SVETSKI DAN BORBE PROTIV SIDE obeležili zajedno sa DZ Sremska Mitrovica, Crvenim krstom, Kancelarijom za mlade i đačkim parlamentom srednje ekonomske škole i gimnazije.
1. decembar SVETSKI DAN BORBE PROTIV AIDS-a
29.11.2010
Preuzmite dokument---> INFORMACIJA ZA MEDIJE
Preuzmite dokument---> EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA HIV/AIDSa u Sremu
Preuzmite dokument---> HIV infekcije u Ap Vojvodini 2010.godina Zvanična informacija Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut
Centar za mikrobiologiju ZZJZ Sremska Mitrovica
17.11.2010
18. novembar - Evropski dan posvećen svesti o potrebi racionalne upotrebe antibiotika
Evropski Centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), zajedno sa nadležnim zdravstvenim organima širom Evropske unije, pokrenuli su Evropski dan posvećen svesti o potrebi racionalne upotrebe antibiotika (European Antibiotic Awareness Day- EAAD), koji se kao evropska javno-zdravstvena inicijativa obeležava svake godine 18. novembra.
Rezistencija bakterija na antibiotike postaje sve ozbiljniji problem za javno zdravlje kod nas, u Evropi i u celom svetu. Dok se broj infekcija izazvanih rezistentnim uzročnicima povećava, otkriće novih antibiotika ide sporo, što daje zabrinjavajuću sliku lečenja infekcija u budućnosti.
Obeležen Svetski dan srca
21.10.2010
Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica kao i svake godine po Kalendaru zdravlja obeležio je Svetski dan srca. U želji da se što više građana odazove ovoj javnoj manifestaciji Zavod je u saradnji sa Domom zdravlja Sremska Mitrovica, tj. sa centrom za prevenciju i polivalentnom patronažom organizovao bazar zdravlja u centru grada. Građanima je tog dana izmeren krvni pritisak, šećer u krvi i dodeljen zdravstveno vaspitni materijal. Procenjeno je da je naš štand toga dana posetilo 1.500 građana.

Preuzmite dokument---> Agitka svetski dan srca 2010
Preuzmite dokument---> POSTER 2010
Preuzmite dokument---> Bolest_srca_i_krvnih_sudova_u_Srbiji.ppt
OKTOBAR MESEC PRAVILNE ISHRANE
21.10.2010
Tvoje DA menja SVE“ Ove godine se obeležava 65 rođendan osnivanja Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i ishranu (FAO), a Svetski dan hrane se obeležava pod sloganom »Ujedinjeni u borbi protiv gladi«.

Preuzmite dokument---> Nagradni Konkurs
Preuzmite dokument---> Oktobar mesec pravilne ishrane
Preuzmite dokument---> Svetska nedelja dojenja
Preuzmite dokument---> Slike sa dodele nagrada
PREDMET: INFORMACIJA O VAKCINACIJI PROTIV SEZONSKOG GRIPA U SEZONI 2010/2011 GOD
15.10.2010
Distribuirana je vakcina „Vaxigrip“, proizvođač Sanofi pasteur S.A., serije G 9799-2 i G-9811-1, koje sadrže : A/California tip /7/2009 (H1N1) vakcinalni soj A/Perth/16/2009 (H3N2) vakcinalni soj B/Brisbane/60/2008 vakcinalni soj
KRETANJE ZARAZNIH BOLESTI NA TERITORIJI SREMSKOG OKRUGA za period od 01.01.2010-03.10.2010 (devetomesečni)
15.10.2010
-IZVEŠTAJ o kretanju zaraznih bolesti na teritoriji sremskog okruga u periodu 01.01.-30.09. 2010. godine IZVEŠTAJ O KRETANJU ZARAZNIH BOLESTI I-IX 10.doc >>
-KRETANJE ZARAZNIH BOLESTI NA TERITORIJI SREMSKOG OKRUGA za period od 01.01.2010-03.10.2010 >>
ПРЕДМЕТ: Прoмовисање донације Министарства здравља и Европске уније
30.06.2010
Прoмовисање донације Министарства здравља и Европске уније У среду, 30.јуна 2010. у 9 часова, на паркингу испред Завода за јавно здравље Сремска Митровица, званично је промовисана донација Министарства здравља и Европске уније. Реч је о возилу за транспорт инфективног медицинског отпада, а у оквиру Националне стратегије за третирање медицинског отпада.
26. jun 2010. Svetski dan borbe protiv droga
29.06.2010
Tvoje DA menja SVE“ Zloupotreba i posledice zlopotrebe psihoaktivnih supstanci pogađaju sve društvene slojeve u svim zemljama sveta. Zloupotreba droga ima negativne posledice po zdravlje i živote ljudi, podstiče kriminal i preti održivom razvoju. U svetu oko 200 miliona ljudi najmanje jednom godišne uzme neku drogu, a svake godine 200.000 ljudi umre od posledica korišćenja droga...
Preuzmite---> Brosura_o_drogama.pdf
Preuzmite---> Flajer_za_roditelje.pdf
Preuzmite---> TvojeNEmenjaSve.flv
Savetovalište za pravilnu ishranu
21.06.2010
Preuzmite---> Rad savetovališta za pravilnu ishranu
Preuzmite---> Glavne preporuke za letnju ishranu
Обележавање 05. jуна „ Светски дан заштите животне средине“
21.06.2010
Obeležavanje Svetskog dana zaštite životne sredine“ У оквиру обележавања значајних датума из Календара јавног здравља и у складу са акцијом „ Велико спремање Србије“ коју је покренуло Министарство животне средине и просторног планирања, 05. јун се обележава као „Светски дан заштите животне средине.“ Ове године се обележава под слоганом „Биодиверзитет – много врста. Једна планета. Једна будућност“.
Извештај о обележавању XX недеље здравља уста и зуба
21.06.2010
Prvonagrađeni rad na konkursu“ XX недеља здравља уста и зуба, обележавала се од 10. -16. маја 2010. године под слоганом „ Сви заједно до лепог осмеха“. Активности су спроведене на територији Сремског округа, у већини домова здравља – стоматолошким службама. Завод за јавно здраље Сремска Митровица, је у сарадњи са ДЗ Сремска Митровица организовао изложбу дечијих радова на задати слоган
Извештај о обележавању 31. маја 2010. године – Светски дан без дуванског дима.
21.06.2010
31мај2010. године – Светски дан без дуванског дима“ Завод за јавно здравље Сремска Митровица обележио је 31. мај – Светски дан без дуванског дима. Светска здравствена организација изабрала је за овогодишњи Светски дан без дуванског дима, 31. мај 2010.године на тему: „Девојчице и жене као мета дуванске индустрије.“
Obeležavanje dana sećanja na preminule od side
17.05.2010
Preuzmite---> Obeležavanje dana sećanja na preminule od side
Obeležavanje 7.aprila, Svetskog dana zdravlja
23.04.2010
Obeležavanje 7.aprila, Svetskog dana zdravlja U okviru obeležavanja važnih datuma iz Kalendar javnog zdravlja, Svetski dan zdravlja, 7.april 2010.godine i ove godine obeležio se na teritoriji celog Sremskog okruga. Slogan pod kojim se obeležavao- 1000 gradova, 1000 života, interesantan je bio za sve strukture našeg područja, tako da smo imali veliki broj partnera u realizaciji aktivnosti. Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica je ovaj dan obeležio u saradnji sa: DZ Sremska Mitrovica (Centar za prevenciju), Zelena agenda, Kancelarija za mlade, predstavnici i volonteri Crvenog krsta… Preuzmite .zip---> Slike sa obeležavanja svetskog dana zdravlja
KAMPANJA „ OSTAVI I POBEDI“ 2010.
19.04.2010
Obaveštavamo Vas da je i ove godine, Ministarstvo zdravlja republike Srbije, Institut za javno zdravlje Srbije „ dr Milan Jovanović Batut“, Republička stručna komisija za prevenciju pušenja, Kancelarija za kontrolu duvana, Udruženje za javno zdravlje Srbije organizovala realizaciju populacione kampanje „ Ostavi i pobedi ( „Quit & Win“), koja se sprovodi svake druge godine. Na okružnom i lokalnom nivou kampanju sprovodi mreža instituta i zavoda za javno zdravlje u saradnji sa domovima zdravlja, zdravstvenim centrima, bolnicama, školama, radnim organizacijama, medijima.....
Preuzmite---> Quit&Win obrazac za prijavu
МАРТ–МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА
29.03.2010
Међународна унија за борбу против рака (International Union Against Cancer - UICC) већ три године води кампању усмерену на превенцију рака кроз унапређење здравља деце (“Today’s children, tomorrow’s world”). Ради се о петогодишњем програму који има за циљ подизање свести о начинима како се може спречити рак кроз изборе које правимо.
22. mart-Svetski dan voda
22.03.2010
22.mart Svetski dan voda U okviru Kalendara javnog zdravlja, 22. mart obeležava se kao Svetski dan voda. 22.mart 2010.godine, obeležava se pod sloganom “ Čista voda za zdrav svet, Izazovi i mogućnosti u razmeni znanja o kvalitetu vode “. Naša ustanova, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, obeležila je ovaj dan i tim povodom održala konferenciju za medije. Na konferenciji je bilo reči o značaju i povezanosti kvaliteta voda, ekosistema i blagostanja ljudi, kao i o kvalitetu vode na teritoriji našeg okruga. Dr Jelena Divac, specijalista higijene, istakla je koliki je značaj vode, jer je ona osnova za život na zemlji. Kvalitet života direktno zavisi od kvaliteta vode. Stoga nam je potrebna samo volja da unapređujemo kvalitet vode a ne da ga narušavamo, jer i znanja i veštine imamo. Čuvajmo naš najdragoceniji resurs, a to je čista voda.
Preuzmite dokument: Izazovi i mogućnosti u razmeni znanja o kvalitetu vode
31.januar „ Nacionalni dan bez duvanskog dima“
10.02.2010
31.januar „ Nacionalni dan bez duvanskog dima“ U okviru obeležavanja značajnih datuma iz „Kalendara javnog zdravlja“ 31.januar se obeležava kao „ Nacionalni dan bez duvanskog dima“. Ove godine ovaj dan se obeležavao pod sloganom „ Osveži prostor –izbaci duvanski dim“.
A H1N1: Odjava epidemije
01.02.2010
Dana 01.02.2010.godine Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica je odjavio epidemiju novog A H1N1 gripa za teritoriju Sremskog okruga.
EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NOVOG GRIPA U SREMU
25.01.2010
Tokom prošle nedelje registrovano je ukupno 114 slučajeva obolenja sličnih gripu što je skoro za trećinu manje nego u prethodnoj nedelji . Treba imati u vidu, ovi brojevi služe samo za procenu epidemiološke situacije, a ne mogu biti precizan pokazatelj.
Tok vanredne vakcinacije protiv novog gripa u Sremu
25.01.2010
U periodu od 17 12 2009 do 25 01 2010, u Sremu je dato 8781 doza vakcina protiv novog gripa, prvenstveno licima sa hroničnim obolenjima.
Evropska nedelja prevencije raka grlića materice 24.-30.januar 2010.
22.01.2010
U Registru za rak Centra za kontrolu i prevenciju bolesti ZZJZ u S.Mitrovici prijavljeni broj obolelih žena od Carcinoma grlića materice u periodu od 01.01.2009.-31.01.2009.je 33. Broj umrlih ,na osnovu prijava obolelih od ovog malignog oboljenja se ne može utvrditi. U dispanzeru za žene DZ S.Mitrovice urađeno je u peridu od 01.01.2009.-31.12.2009. 1. Preventivnih pregleda 7800 žena
2. Papa-Nikolau test je rađen kod 4003 žene
3. Test na HPV je rađen kod 277 žena
EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NOVOG GRIPA U SREMU
21.01.2010
Zvanično je registrovano šest smrtnih ishoda zbog novog gripa sa teritorije Srema ( Opštine Indjija , Irig, Pećinci, Ruma, Sremska Mitrovica, Šid) .
Tok vanredne vakcinacije protiv novog gripa u Sremu
18.01.2010
U periodu od 17 12 2009 do 18 01 2010, u Sremu je dato 7989 doza vakcina protiv novog gripa, prvenstveno licima sa hroničnim obolenjima.
EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NOVOG GRIPA U SREMU
18.01.2010
Na osnovu analize pristiglih prijava gripa iz zdravstvenih ustanova na teritoriji Srema za prethodnu nedelju, može se zaključiti da je došlo do jenjavanja drugog pandemijskog talasa.
Tok vanredne vakcinacije protiv novog gripa u Sremu
14.01.2010
U periodu od 17 do 14 01 2010, u Sremu je dato 7493doza vakcina protiv novog gripa, prvenstveno licima sa hroničnim obolenjima. Ukupno je dosada vakcinalnim punktovima dosada dostavljeno 19410 doza vakcina( poslednja tranša je stigla danas 14 01 2010 godine).
Za zdravstvene radnike
12.01.2010
-Izveštaj sentinela nadzora nad oboljenjima sličnim gripu i akutnim respiratornim infekcijama na teritoriji Vojvodine za 19. nedelju nadzora u sezoni 2009/2010. godine (1.nedelja 2010. godine) >>
-Geografska raširenost oboljenja sličnih gripu u Vojvodini u sezoni 2009-2010.ppt >>
-Intenzitet kliničke aktivnosti i trend incidencije oboljenja sličnih gripu u Vojvodinu u sezoni 2009-2010.ppt >>
Tok vanredne vakcinacije protiv novog gripa u Sremu
11.01.2010
Pozivamo sva zainteresovana lica sama jave u svoj DZ gde su formirani fiksni vakcinalni punktovi, dok će za vakcinaciju javnih i socijalnih ustanova biti angažovani mobilni timovi.
EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NOVOG GRIPA U SREMU
11.01.2010
meksički grip Pad obolevanja od gripa je registrovan u svim opštinama u Sremu, osim u Šidu. U Opštini Ruma je prošle nedelje prijavljeno najviše : 65 slučajeva obolenja sličnih gripu, U Opštini Sremska Mitrovica 34 slučaja, u Opštini Inđija 14 obolelih, u Opštinama Šid ( 24) i Opštini Irig (6) u Opštini Pećinci (3) obolelih od gripa.
Tok vanredne vakcinacije protiv novog gripa u Sremu
06.01.2010
Pozivamo sva zainteresovana lica sama jave u svoj DZ gde su formirani fiksni vakcinalni punktovi, dok će za vakcinaciju javnih i socijalnih ustanova biti angažovani mobilni timovi.
EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NOVOG GRIPA U SREMU
06.01.2010
meksički grip Pad obolevanja od gripa je registrovan u svim opštinama u Sremu. U Opštini Ruma je prošle nedelje prijavljeno najviše : 80 slučajeva obolenja sličnih gripu, U Opštini Sremska Mitrovica 55 slučaja, u Opštini Inđija 16 obolelih, u Opštinama Šid ( 20) i Opštini Irig (15) u Opštini Pećinci (39) obolelih od gripa.
Za zdravstvene radnike
05.01.2010
-Izveštaj sentinela nadzora nad oboljenjima sličnim gripu i akutnim respiratornim infekcijama na teritoriji Vojvodine za 18. nedelju nadzora u sezoni 2009/2010. godine (1.nedelja 2010. godine) >>
-Geografska raširenost oboljenja sličnih gripu u Vojvodini u sezoni 2009-2010.ppt >>
-Intenzitet kliničke aktivnosti i trend incidencije oboljenja sličnih gripu u Vojvodinu u sezoni 2009-2010.ppt >>
EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NOVOG GRIPA U SREMU
04.01.2009
meksički grip Pad obolevanja od gripa je registrovan u svim opštinama u Sremu. U Opštini Ruma je prošle nedelje prijavljeno najviše : 80 slučajeva obolenja sličnih gripu, U Opštini Sremska Mitrovica 55 slučaja, u Opštini Inđija 16 obolelih, u Opštinama Šid ( 20) i Opštini Irig (15) u Opštini Pećinci (39) obolelih od gripa.
Tok vanredne vakcinacije protiv novog gripa u Sremu
04.01.2010
VAKCINACIJA PROTIV NOVOG GRIPA u Sremu, je počela u četvrtak 17 12 2009 godine. U periodu od 17 do 03 01 2010, u Sremu je dato 5185 doza vakcina protiv novog gripa, prvenstveno licima sa hroničnim obolenjima.
Tok vanredne vakcinacije protiv novog gripa u Sremu
30.12.2009
VAKCINACIJA PROTIV NOVOG GRIPA u Sremu, je počela u četvrtak 17 12 2009 godine. U periodu od 17 do 30 12 2009, u Sremu je dato 4476 doza vakcina protiv novog gripa, prvenstveno licima sa hroničnim obolenjima.
Za zdravstvene radnike
29.12.2009
-Izveštaj sentinela nadzora nad oboljenjima sličnim gripu i akutnim respiratornim infekcijama na teritoriji Vojvodine za 17. nedelju nadzora u sezoni 2009/2010. godine (52.nedelja 2009. godine) >>
-Geografska raširenost oboljenja sličnih gripu u Vojvodini u sezoni 2009-2010.ppt >>
-Intenzitet kliničke aktivnosti i trend incidencije oboljenja sličnih gripu u Vojvodinu u sezoni 2009-2010.ppt >>
-Excel, sve opštine >>
-Excel, Vojvodina >>
-Registrovani smrtni ishodi od gripa >>
EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NOVOG GRIPA U SREMU
28.12.2009
meksički grip Pad obolevanja od gripa je registrovan u svim opštinama u Sremu. U Opštini Ruma je prošle nedelje prijavljeno najviše : 297 slučajeva obolenja sličnih gripu, U Opštini Sremska Mitrovica 118 slučaja, u Opštini Inđija 38 obolelih, u Opštinama Šid ( 30) i Opštini Irig (30) u Opštini Pećinci (48)
A H1N1: Tok vakcinacije u Sremu i najčešća pitanja i odgovori
28.12.2009
-VAKCINACIJA PROTIV NOVOG GRIPA u Sremu >>
-Vakcinacija protiv gripa, značaj, interes i vakcine budućnosti >>
A H1N1: Tok vakcinacije u Sremu i najčešća pitanja i odgovori
23.12.2009
-VAKCINACIJA PROTIV NOVOG GRIPA u Sremu >>
-Vakcinacija protiv gripa, značaj, interes i vakcine budućnosti >>
Za zdravstvene radnike
22.12.2009
-Izveštaj sentinela nadzora nad oboljenjima sličnim gripu i akutnim respiratornim infekcijama na teritoriji Vojvodine za 16. nedelju nadzora u sezoni 2009/2010. godine (51.nedelja 2009. godine) >>
-Geografska raširenost oboljenja sličnih gripu u Vojvodini u sezoni 2009-2010.ppt >>
-Intenzitet kliničke aktivnosti i trend incidencije oboljenja sličnih gripu u Vojvodinu u sezoni 2009-2010.ppt >>
-Excel, sve opštine >>
-Excel, Vojvodina >>
-Registrovani smrtni ishodi od gripa >>
EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NOVOG GRIPA U SREMU
22.12.2009
meksički grip Pad obolevanja od gripa je registrovan u svim opštinama u Sremu. U Opštini Ruma je prošle nedelje prijavljeno najviše : 508 slučajeva obolenja sličnih gripu, U Opštini Sremska Mitrovica 230 slučaja, u Opštini Inđija 98 obolelih, u Opštinama Šid ( 67) i Opštini Irig (37) u Opštini Pećinci (166)
PRIKAZ KVALITETA PIJAĆIH VODA U OPŠTINAMA SREMSKA MITROVICA POREKLOM IZ JAVNIH ČESMI UZORKOVANIH U NOVEMBRU 2009 GODINE
18.12.2009
voda Obzirom da su sve voda imale isparni ostatak ispod 500(spadaju u grupu sa niskim sadržajem rastvornih minerala pa se stoga mogu piti u većoj količini)*, da su adekvatnog PH (kiselosti), da je dobar odnos poželjnih minerala, smatram da je pravo bogatstvo imati ovakve vode dostupne korišćenju svim građanima, te se toplo preporučuju za piće.
EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NOVOG GRIPA U SREMU
18.12.2009
meksički grip Najveći broj obolelih od gripa, prošle nedelje, registrovan je u Opštini Ruma ( 518 slučajeva) i u Opštini Sremska Mitrovica (294 slučaja) ( u obe opštine- dva puta više u odnosu na prethodnu nedelju).
Za zdravstvene radnike
16.12.2009
-Izveštaj sentinela nadzora nad oboljenjima sličnim gripu i akutnim respiratornim infekcijama na teritoriji Vojvodine za 15. nedelju nadzora u sezoni 2009/2010. godine (50.nedelja 2009. godine) >>
-Geografska raširenost oboljenja sličnih gripu u Vojvodini u sezoni 2009-2010.ppt >>
-Intenzitet kliničke aktivnosti i trend incidencije oboljenja sličnih gripu u Vojvodinu u sezoni 2009-2010.ppt >>
-Excel, sve opštine >>
-Excel, Vojvodina >>
-Registrovani smrtni ishodi od gripa >>
Vakcina protiv novog gripa: PITANJA I ODGOVORI
16.12.2009
-VAKCINACIJA PROTIV NOVOG GRIPA u Sremu >>
-Vakcinacija protiv gripa, značaj, interes i vakcine budućnosti >>
EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NOVOG GRIPA U SREMU
15.12.2009
meksički grip Trend porasta registrovanih slučajeva obolenja sličnog gripu u Sremu, nastavljen je i u drugoj nedelji decembra. Tokom prošle nedelje registrovano je ukupno 1615 slučajeva obolenja sličnih gripu što je za 35% više nego u prošloj nedelji, i čak 10% više nego što je registrovano za ceo prethodni mesec.
EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NOVOG GRIPA U SREMU
10.12.2009
meksički grip Posle prolaznog pada registrovanih slučajeva obolenja sličnih gripu tokom treće nedelje novembra, tokom četvrte nedelje Novembra, registrovan je ponovni skok obolevanja od gripa a u prvoj nedelji decembra izraziti porast obolenja sličnih gripu.
Za zdravstvene radnike
08.12.2009
-Izveštaj sentinela nadzora nad oboljenjima sličnim gripu i akutnim respiratornim infekcijama na teritoriji Vojvodine za 14. nedelju nadzora u sezoni 2009/2010. godine (49.nedelja 2009. godine) >>
-Geografska raširenost oboljenja sličnih gripu u Vojvodini u sezoni 2009-2010.ppt >>
-Intenzitet kliničke aktivnosti i trend incidencije oboljenja sličnih gripu u Vojvodinu u sezoni 2009-2010.ppt >>
-Excel, sve opštine >>
-Excel, Vojvodina >>
-Registrovani smrtni ishodi od gripa >>
EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NOVOG GRIPA U SREMU
08.12.2009
meksički grip Posle prolaznog pada registrovanih slučajeva obolenja sličnih gripu tokom treće i četvrte nedelje Novembra, registrovan je ponovni skok obolevanja od gripa a u prvoj nedelji decembra izraziti porast obolenja sličnih gripu. Zabeležen je duplo veći broj obolenja sličnih gripu u odnosu na prethodnu nedelju, a porast je izražen u svim opštinama u Sremu osim Opštine Pećinci
OBELEŽEN 1. DECEMBAR 2009.-SVETSKI DAN BORBE PROTIV HIV/AIDS-a.
07.11.2009
meksički grip U okviru obeležavanja datuma iz Kalendara javnog zdravlja 1.decembar „ Svetski dan borbe protiv HIV/ AIDS“ se tradicionalno već niz godina obeležava u našoj zemlji. Ove godine, 1.decembar obeležavao se pod sloganom „ Poveži se sigurno. Zaštitimo ljubav.Koristi kondom.“
Za zdravstvene radnike
03.12.2009
STRUČNO-METODOLOŠKO UPUTSTVO ZA KONTROLU ŠIRENjA PANDEMIJSKOG GRIPA U R. SRBIJI >>
Klinički protokol za postupak sa obolelima od gripa >>
EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NOVOG GRIPA U SREMU
01.12.2009
meksički grip Posle registrovanog velikog skoka u broju prijavljenih slučjeva u prvoj nedelji novembra, u drugoj nedelji novembra beleži se nešto usporeniji porast a u trećoj nedelji pad obolevanja od gripa
EPIDEMIOLOŠKA SITACIJA HIV/AIDS u 2009 godini
01.12.2009
HIV-AIDS Prema procenama SZO i UNAIDS-a u svetu živi nekoliko desetina miliona ljudi sa HIV infekcijom.Ovaj broj se tokom godina povećava kako zbog porasta broja novoinficiranih tako i zbog povećane dostupnosti antiretroviralne terapije posebno u srednje razvijenim zemljama što je dovelo do produženja životnog veka HIV inficiranih osoba.
EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NOVOG GRIPA U SREMU
24.11.2009
meksički grip Tokom treće nedelje novembra intenzitet kliničke aktivnosti virusa gripa u Sremu je pao i nalazi se ispod praga visokog intenziteta i potvrđeni su sporadični epidemiološki međusobno nepovezani slučajevi na teritoriji opštine Inđija.
Za zdravstvene radnike
24.11.2009
-Izveštaj sentinela nadzora nad oboljenjima sličnim gripu i akutnim respiratornim infekcijama na teritoriji Vojvodine za 12. nedelju nadzora u sezoni 2009/2010. godine (47.nedelja 2009. godine) >>
-Geografska raširenost oboljenja sličnih gripu u Vojvodini u sezoni 2009-2010.ppt >>
-Intenzitet kliničke aktivnosti i trend incidencije oboljenja sličnih gripu u Vojvodinu u sezoni 2009-2010.ppt >>
-Excel, sve opštine >>
-Excel, Vojvodina >>
EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NOVOG GRIPA U SREMU
20.11.2009
meksički grip Incidencija obolenja sličnih registrovana tokom prošle nedelje je u padu u opštinama Sremska Mitrovica i Stara Pazova, na istom nivou kao u pretprošloj nedelji u Opštini Inđija i u porastu u Opštinama Ruma i Šid.
Za zdravstvene radnike
17.11.2009
-Izveštaj sentinela nadzora nad oboljenjima sličnim gripu i akutnim respiratornim infekcijama na teritoriji Vojvodine za 11. nedelju nadzora u sezoni 2009/2010. godine (46.nedelja 2009. godine) >>
-Geografska raširenost oboljenja sličnih gripu u Vojvodini u sezoni 2009-2010.ppt >>
-Intenzitet kliničke aktivnosti i trend incidencije oboljenja sličnih gripu u Vojvodinu u sezoni 2009-2010.ppt >>
Epidemija virusnog parotitisa (zaušaka, mumpsa) u Sremskoj Mitrovici
17.11.2009
prezentacija_zauske_srem.ppt >>
IZVEŠTAJ O SPROVEDENIM AKTIVNOSTIMA POVODOM SVETSKE NEDELJE DOJENJA.
16.11.2009
dodela nagrada Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da smo u okviru obeležavanja Svetske nedelje dojenja koja se na nacionalnom nivou obeležila od 28. septembra – 04. oktobra 2009. godine pod sloganom:
”DOJENJE – SPASAVA ŽIVOT U KRIZNIM SITUACIJAMA. DA LI STE SPREMNI?”
EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NOVOG GRIPA U SREMU
17.11.2009
meksički grip Počev od poslednje nedelje Oktobra, u Sremu se registruje porast obolenja sličnih gripu. U periodu od 02.11-15.11 2009 godine, zvanično je prijavljeno 556 slučajeva obolenja sličnih gripu na teritoriji sedam Sremskih opština.
Za zdravstvene radnike
11.11.2009
Geografska raširenost oboljenja sličnih gripu u Vojvodini u sezoni 2009-2010.ppt >>
Intenzitet kliničke aktivnosti i trend incidencije oboljenja sličnih gripu u Vojvodinu u periodu 01-07.09.2009.ppt >>
DEŽURSTVO U “HALO CENTRU”ZA A(H1N1)
11.09.2009
“HALO CENTAR”
telefoni Domova zdravlja sa teritorije Srema

Pacijenti koji dobiju simptome slične gripu, treba da se jave HALO CENTRU nadležnog Doma zdravlja.
INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJU NOVOG GRIPA NA TERITORIJI SREMA
11.11.2009
Na teritoriji Srema tokom letnjeg perioda registorovano je 9 laboratorijski potvrđenih i 6 verovatnih slučajeva novog gripa H1N1 i to na teritoriji sledećih Opština :
 • Stara Pazova (tri lab potvrđena i 3 verovatna slučaja),
 • Sremska Mitrovica ( 4 laboratorijski potvrđena slučaja)
 • Pećinci ( 2 laboratorijski potvrđena slučaja i 3 verovatna slučaja).
Preporuke za obolele od gripa i njihove ukućane
03.11.2009
Оболели од новог грипа који се лече у кућним условима би требало да:
• консултују свог изабраног лекара због посебних видова заштите уколико болују од шћерне болести, астме, емфизема, болести срца или су у другом стању
• консултују свог изабраног лекара о евентуалној терапији антивирусним лековима
• се држе подаље од других колико год је то могуће, а због могућности заражавања других. Не иду на посао и у школу
Epidemija virusnog parotitisa (zaušaka, mumpsa) u Sremskoj Mitrovici
30.10.2009
prezentacija_zauske_srem.ppt >>
Svetska nedelja dojenja pod sloganom „ Dojenje spasava život u kriznim situacijama, da li ste spremni“?
08.10.2009
Svetska nedelja dojenjaSvetska nedelja dojenja, ove godine obeležavala se od 28.09.2009.- 04.10.2009. a pod sloganom „ Dojenje spasava život u kriznim situacijama, da li ste spremni“? Ovaj značajan datum obeležili smo u saradnji sa DZ Pećinci, gde je dr Mirjana Pešić- pedijatar, održala prigodno predavanje svim prisutnima. Istakao se značaj dojenja kao zlatnog standarda u ishrani novorođenog deteta, kao i to koliko je značajno u unapređenju i zaštiti i majke i deteta. Tom prilikom u skladu sa temom prikazana je izložba radova dece školskog uzrasta, a koji su učestvovali na nagradnom konkursu ove godine.
Svetski dan srca pod sloganom „ Radi za svoje srce“
08.10.2009
Radi za svoje srceZavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica u saradnji sa DZ Irig, dana 28.09.2009. obeležio je Svetski dan srca. Ove godine ovaj dan obeležavao se pod sloganom „ Radi za svoje srce“.Svoje aktivnosti sproveli smo u predškolskoj ustanovi, gde smo tom prilikom sa zaposlenima razgovarali i održali edukativno predavanje o prevenciji kardiovaskularnih bolesti, o svim faktorima rizika koji dopronose njihovom nastanku. Na taj način smo želeli razviti svest kod svih o važnosti usvajanja zdravih stilova života. Tog dana smo zaposlenima proverili zdravstveno stanje ( merili TA I vrednosti šećera u krvi). Sproveli smo anketiranje zaposlenih kroz preventivne karte, gde smo dobili informacije o prisutnosti faktora rizika kod njih samih, o njihovim redovnim odlascima kod svog izabranog lekara....i koliko uopšte oni rade na unapređenju svog sopstvenog zdravlja. U razgovoru sa njima dali smo savete o daljim preventivnim pregledima koje bi trebali da obave a sve u cilju unapređenja njihovog zdravlja.
Epidemija virusnog parotitisa (zaušaka, mumpsa) u Sremskoj Mitrovici
01.10.2009
prezentacija_zauske_srem.ppt >>
Preporuke za suzbijanje širenja virusa novog gripa A (H1N1) u školama
15.09.2009
A H1N1Radi sprečavanja unosa i širenja ovog oboljenja u školu, potrebno je da postupate na sledeći način: Ukoliko imate simptome i znake bolesti* potrebno je da ostanete kod kuće i javite se telefonom svom lekaru i obavestite učitelja/razrednog starešinu.
Epidemija virusnog parotitisa (zaušaka, mumpsa) u Sremskoj Mitrovici
15.09.2009
prezentacija_zauske_srem.ppt >>
ČUVAJTE ZDRAVLjE ZDRAVIM PONAŠANjEM
02.09.2009
gradska plaza Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” i Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu i ove godine je organizovao XIX Nedelju zdravlja usta i zuba od 11. do 17. maja 2009. godine koja predstavlja ove sveukupne aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja usta i zuba stanovništva Srbije, sa porukom...
ISPITIVANJE KVALITETA SAVSKE VODE U SEZONI KUPANJA LETO 2009.godine (19.08.-24.08.2009)
26.08.2009
gradska plaza Zavod za Javno zdravlje svake godine vrši ispitivanje kvaliteta savske vode u delu plaže u opštini Sremska Mitrovica.
Uzorci će se uzimati počevši od 01.06.2009godine,jedanput nedeljno do kraja sezone kupanja. Po završenim ispitivanjima biće prikazani rezultati za svaku nedelju uzorkovanja.
INFORMACIJA O EPIDEMIJI VIRUSNOG PAROTITISA U OPŠTINI SREMSKA MITROVICA
26.08.2009
parotitis Dana 20.08.2009. godine Centar za kontrolu i prevenciju bolesti prijavio je epidemiju virusnog parotitisa na teritoriji opštine Sremska Mitrovica. U periodu od 30 07 2009 godine, pa do 25 08 2009, ukupno je registrovano je ukupno 18 lica sa simptomima i znacima parotitisa, od kojih je većina obolele dece iz Kuzmina, jedno dete iz Laćarka a obolelih ima i u Čalmi i Divošu (Opština Sremska Mitrovica)
ISPITIVANJE KVALITETA SAVSKE VODE U SEZONI KUPANJA LETO 2009. godine (05.08.-10.08.2009)
18.08.2009
gradska plaza Zavod za Javno zdravlje svake godine vrši ispitivanje kvaliteta savske vode u delu plaže u opštini Sremska Mitrovica.
Uzorci će se uzimati počevši od 01.06.2009godine,jedanput nedeljno do kraja sezone kupanja. Po završenim ispitivanjima biće prikazani rezultati za svaku nedelju uzorkovanja.
Imenovanje novog v.d.direktora ZZJZ Sremska Mitrovica
07.08.2009
Dana 04.08.2009 godine po rešenju Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodina, imenovana je za v.d.direktora Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, dr Ružica Trifunović spec. mikrobiologije

kontakt telefon: 022/610-511 lok.102
mobilni telefon: 064-4593279
Javni poziv 1/09 za nabavku laboratorijskog materijala od 17.07.2009
27.07.2009
Tender_tabele.zip >>
OBELEŽEN SVETSKI DAN BORBE PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA
01.07.2009
svinjski gripsvinjski gripsvinjski gripZavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica u saradnji sa Domom zdravlja Sremska Mitrovica ( preventivni centar I savetovalište za mlade) , Crvenim krstom Srem. Mitrovica i Kancelarijom za mlade grada Srem. Mitrovica obeležio je na gradskom trgu, Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga. Ove godine ovaj dan obeležava se pod sloganom “ Da li droga upravlja tvojim životom”. Tom prilikom se u neposrednom kontaktu sa građanima ,a naročito mladom populacijom ukazalo na štetnost i pogubnost ove opake pojave, koja je sve više prisutna. Mladima su potrebni izvori, tačne informacije o svemu što ova pojava nosi, o svim štetnim posledicama po fizičko i mentalno zdravlje. Kampanja je usmerena na omladinu koja vrlo često nije svesna o tome koliko je velika opasnost narkomanije.S toga je svaki kontakt i komunikacija sa mladima od velike važnosti kako bi smanjili i sprečili širenje ove pojave.
LAJMSKA BOLEST
11.06.2009
Lajmska bolest je zarazna bolest čiji uzročnik je Borrelia burgdorferi. Infekcija se prenosi ubodom krpelja. Vreme od uboda krpelja do pojave prvih simptoma bolesti kreće se od 3 do 32 dana . Rana faza bolesti ponekad može biti bez ikakvih simptoma a oboleli se javi lekaru tek sa kasnim manifestacijama.
INFLUENCA A H1N1 VIRUS -korisni linkovi
13.05.2009
svinjski gripKorisni linkovi sa ažurnim podacima (tabelarno i grafički):

- World Health Organization
- World Health Organization - grafički prikaz
- European Centre of Disease Prevention and Control (ECDC)
INFLUENCA A H1N1 VIRUS- KAKO DA SE ZAŠTITIŠ
11.05.2009
svinjski grip Influenca A H1N1 virus koji je nedavno nađen je novi subtip virusa koji sadrži gene iz svinjskog, ptičjeg i ljudskog virusa u kombinaciji koja nikad nije ranije u svetu zapažena. Postoje sve indicije da se virus prenosio s čoveka na čoveka i rezultirajuća bolest je bila ozbiljna u značajniom broju slučajeva u Meksiku. Van Meksika bolest je bila blaga, i bio je samo jedan ozbiljan slučaj prijavljen u EU. Simptomi gripa A H1N1 kod ljudi su slični simptomima običnog sezonskog gripa:
Preporuke putnicima u međunarodnom saobraćaju
11.05.2009
svinjski grip Svi putnici na međunarodnim putovanjima treba da obrate pažnju na glavne karakteristike novog soja virusa gripa A(H1N1) i zone u svetu gde se prijavljuje lokalna transmisija.
Pripravni epidemiolog Zavoda za javno zdravlje
30.04.2009
tel: 064/215-00-72
od 08 do 20h
7. APRIL, SVETSKI DAN ZDRAVLjA
30.04.2009
svinjski gripPoštovani saradnici, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica u saradnji sa Domom zdravlja S. Mitrovica, dana 07.04.2009, održao je konferenciju za novinare u biblioteci novog hirurškog bloka Opšte bolnice Srem. Mitrovica. Svetski dan zdravlja se proslavlja 7. aprila da se obeleži osnivanje Svetske zdravstvene organizacije. Svake godine, SZO izabere ključni globalni zdravstveni problem i organizuje međunarodne, regionalne i lokalne događaje na taj dan i tokom cele godine kako bi istakla značaj izabrane oblasti. Ove godine, Svetski dan zdravlja se obeležava pod sloganom „ SPASITE ŽIVOTE. UČINITE BOLNICE BEZBEDNIM U VANDREDNIM SITUACIJAMA“. Svetski dan zdravlja 2009.godine fokusirao se na bezbednost zdravstvenih kapaciteta ( objekata ) i spremnost ( pripravnost ) zdravstvenih radnika koji leče životno ugrožene u vandrednim situacijama.
Svinjski grip - informacija
29.04.2009
svinjski grip Zaključno sa 28.4.2009. godine, sedam zemalja je zvanično prijavilo slučajeve obolevanja od svinjskog gripa A/H1N1. U Americi je registrovano 64 laboratorijski potvrđenih slučajeva, bez smrtnog ishoda. Meksiko je prijavio 26 potvrđenih slučajeva sa sedam (7) smrtnih ishoda.
Svinjski grip - najčešća pitanja i odgovori
30.04.2009
svinjski grip Šta je svinjski grip? Svinjski grip je veoma zarazno akutno respiratorno oboljenje svinja prouzrokovano jednim od nekoliko tipova virusa svinjskog gripa A sa velikom učestalošću obolevanja i malom smrtnošću (1–4%). Virus se među svinjama širi kapljičnim putem, direktnim i indirektnim kontaktom i preko svinja asimptomatskih nosilaca virusa (bez znakova bolesti). Epidemije kod svinja se javljaju u toku cele godine, s tim što se broj obolelih životinja u oblastima sa kontinentalnom klimom povećava tokom jesenjih i zimskih meseci.
PROCENA EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE SVINJSKOG GRIPA
29.04.2009
svinjski grip Vanredni sastanak Komisije za zarazne bolesti Ministarstva zdravlja Srbije i Posebne radne grupe Ministarstva zdravlja Srbije za implementaciju Plana aktivnosti Vlade Republike Srbije pre i u toku pandemije gripa, povodom pojave novog svinjskog virusa gripa na području Meksika, SAD i Kanade, održan je 27.4.2009. godine u Institutu za javno zdravlje Srbije „Milan Jovanović Batut” u Beogradu. Od 23.4.2009. godine u stalnom zasedanju je Posebna radna grupa Ministarstva zdravlja.
Информација за јавност-H1N1 нови сој вируса свињског грипа
28.04.2009
svinjski grip Поводом појаве инфекције људи изазване новим сојем вируса свињског грипа у земљама Северне и Средње Америке, Министарство здравља и Институт за јавно здравље Србије са Посебном радном групом за примену Плана активности пре и у току пандемије грипа непрекидно прате епидемиолошку ситуацију.
PRIKAZ KVALITETA PIJAĆIH VODA U OPŠTINAMA SREMSKA MITROVICA POREKLOM IZ JAVNIH ČESMI UZORKOVANIH U APRILU 2009 GODINE
21.04.2009
vodaU toku aprila meseca 2009 godine, stručna ekipa službe higijene i medicinske ekologije ZZJZ Sr.Mitrovica izvršila je uzorkovanje voda sa arteških česmi radi analize zdravstvene ispravnosti.

Tom prilikom je uzorkovana voda sa 15 česmi u gradu Sr.Mirovica.Po završenom laboratorijskom ispitivanju lekar specijalista higijene je doneo stručno mišljenje. Sve ocenjene vode kao higijenski ispravne su pogodne za piće. Podatak o tvrdoći vode dat je radi informacije više tehničke prirode(meke vode ne stvaraju kamenac na posuđu, kućnim aparatima, lakše se kuvaju mahunarke I sl.) a ne u vezi uticaja na zdravlje.
NEDELJA IMUNIZACIJE 2009 - materijal za zdravstvene radnike
16.04.2009
voda 1.) Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Srema u 2008 godini, Mr sci med Snežana Medić, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica Preuzmi .pdf>>

2.) Plan aktivnosti eliminacije morbila u Srbiji, Dr Goranka Lončarević, Institut za javno zdravlje Srbije Preuzmi .ppt>>

3.) Održavanje statusa "Zemlja bez poliomijelitisa, Dr Milena Kanazir, Institut za javno zdravlje Srbije Preuzmi .ppt>>
“ NEDELJA IMUNIZACIJE 2009” -materijal za medije
16.04.2009
voda U susret Nedelji imunizacije u Evropi
Poslednju nedelju aprila Evropa posvećuje imunizaciji.Od 20-26. aprila 2009. godine u evropskim zemljama će se sprovoditi različite aktivnosti u cilju promovisanja ove najefikasnije preventivne mere.To je prilika da se zdravstveni radnici,mediji,političari,donosioci odluka i zakona,kroz različite vidove aktivnosti ,suoče sa svim izazovima imunizacije. Od samog početka,u obeležavanje Nedelje imunizacije u Evropi uključila se i naša zemlja...
...Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica će obeležiti ovu nedelju u saradnji sa Domovima Zdravlja u Sremu: - organizovanim sprovođenjem vanredne vakcinacije u marginalizovanim populacionim grupama (Sremska Mitrovica, naselje Modran) - dopunskom imunizacijom u svim gradovima gde je vakcinalni obuhvat MMR i OPV ispod 95% - istraživanjem znanja i stavova roditelja dece predškolskog uzrasta u Opštini Sremska Mitrovica o vakcinaciji ( rezultati ovog istraživanja biće prezentirani stručnoj i opštoj javnosti u nedelji imunizacije)
OBAVEŠTENJE O OBELEŽAVANJU 22. MARTA- SVETSKOG DANA VODA.
10.04.2009
voda U skladu sa obeležavanjem važnijih datuma iz „ Kalendara javnog zdravlja“, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, 22. mart obeležio je „ Svetski dan voda“. Svetski dan voda 2009.godine se obeležio pod sloganom „Voda za sve-Prilika za sve“. Dr Jelena Divac- specijalista higijene dala je izjavu za medije, naglasivši da naši sugrađani piju kvalitetnu vodu, i da nema razloga za brigu. Ujedinjene Nacije su čitavu narednu deceniju (od 2005. do 2015. godine) proglasile međunarodnom decenijom zaštite i očuvanja voda na Zemlji. Voda ne zna za geografske granice i političke, ekonomske i druge prepreke. Ona je potreba svakog čoveka, bez obzira na boju kože, veru ili naciju. Zbog toga , kada se svaki sledeći put odvrne slavina moramo se setiti da vodu treba koristiti tako da je ima za sve nas, ali voditi računa da je ostane dovoljno i za buduće generacije.
INFORMACIJA O ODJAVI EPIDEMIJE GRIPA ( J 10.1) NA TERITORIJI SREMSKOG OKRUGA
17.03.2009
Dana 17 03 2009 godine, odjavljena je epidemija gripa u Sremskom okrugu. ( J.10.1 –Influenza virus identificatum cum symotomis respiratorius alias) , koja je prijavljena 17 02 2009 godine
Epidemiološka situacija oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija u Sremu
17.02.2009
U prvoj nedelji februara, iz brisa grla i nosa četvoro dece školskog uzrasta iz Sremske Mitrovice koji su imali tipičnu kliničku sliku za grip, Institut za imunologiju i virusologiju Torlak, izolovao je viruse Influenza A (H3)- 1 izolat i Influenza tip B( 3 izolata) čime je dijagnoza gripa i etiološki potvrđena.
OBELEŽEN NACIONALNI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA
04.02.2009
Zavod za javno zdravlje Sr. Mitrovica, u saradnji sa Domom zdravlja ( preventivni centar i Savetovalište za mlade) sprovelo je niz aktivnosti povodom 31. januara –NDDD. U osnovnoj školi „Jovan Popović“ održano je prigodno predavanje i edukativna radionica, a sve u cilju ukazivanja mladima na štetnost duvanskog dima, kako za njih tako i za njihovo okruženje. Tom prilikom podeljen je i propagandni i edukativni materijal na ovu temu. Centar za prevenciju je u okviru svojih redovnih aktivnosti i preventivnih pregleda u radnim organizacijama obeležio ovaj dan. Takođe je podeljen materijal po restoranima i kafićima, gde se u neposrednom kontaktu sa ljudima ukazalo na opasnost od duvanskog dima i tzv. pasivnog pušenja. Cilj svih naših aktivnosti jeste da podignemo svest građana o važnosti usvajanja zdravih stilova života i eliminaciji štetnih životnoh navika kao što je ova.
Epidemiološka situacija oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija u Sremu
13.01.2009
Tokom decembra 2008 godine i u prve dve nedelje januara 2009 godine, registrovana je niska učestalost oboljenja sličnih gripu, to jest incidencija oboljenja sličnih gripu je je na nivou uobičajenom za period van epidemije. Broj registrovanih slučajeva u toku poslednje 6 nedelja kretao se u rasponu od minimum 11 do maksimalnih 52 slučaja za ceo Srem...
PLANIRANE AKTIVNOSTI POVODOM 1 DECEMBRA, DANA BORBE PROTIV AIDS-a
28.11.2008
Dan borbe protiv AIDS-a Povodom 1 decembra, svetskog dana borbe protiv AIDSa, Zavod za javno zdravlje, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti u saradnji sa Centrom za promociju zdravlja Zavoda i Centrom za prevenciju i Savetovalištem za mlade Doma zdravlja u Sremskoj Mitrovici planira sledeće aktivnosti:
- Zdravstveno predavanje i kreativne radionice, za decu osmih razreda Osnovnih Škola u Sremskoj Mitrovici 1. decembra u 11 h 30 min u Savetovalištu za mlade, Doma Zdravlja u Sremskoj Mitrovici
- Zdravstveno predavanje i punkt za podelu promotivnog materijala u Srednjoj ekonomskoj školi u Sremskoj Mitrovici 1. Decembra u 10 h.
- Gostovanja na medijima...
SVETSKI DAN ČISTIH RUKU 15. OKTOBAR 2008.
07.10.2008
Čiste ruke Glavni cilj Svetskog dana čistih ruku je razvoj kulture pranja ruku sapunom, kako na globalnom tako i na lokalnom nivou, jer iako ljudi peru ruke, mali broj njih pere svoje ruke u kritičnim momentima (na primer posle upotrebe toaleta, posle negovanja bebe, pre pripremanja hrane).
Pranje ruku sapunom je jedna od najefektivnijih i najisplativijih mera prevencije dijareje i upale pluća, bolesti koje su najodgovornije za umiranje dece do godinu dana
– svake godine 3,5 milona dece u svetu ne dožive svoj prvi rođendan zbog dijareje i pneumonije.
II Svetski dan borbe protiv besnila
24.09.2008
besan pas „Biti obavešten,
najbolji je način odbrane od besnila“I ove godine SZO obeležava 28 septembar kao svetski dan borbe protiv besnila. To je dan kada se priča o opasnostima koje nosi animalno besnilo kao i o merama prevencije humanog besnila. Slogan pod kojim se obeležava ovaj dan je „Biti obavešten, najbolji je način odbrane od besnila“.
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, poziva Vas da 26 09 2008 ( petak) , u 10 h u u Centar za prevenciju, u Dispanzeru na Savi, II sprat, prisustvujete tribini posvećenoj borbi protiv besnila kojom će se obeležiti Svetski dan borbe protiv besnila u Sremu.
Na ovoj tribini biće reči o epidemiološkoj i epizotološkoj situaciji humanog i animalnog besnila u Srbiji i Vojodini, sa posebnim osvrtom na probleme u sprovođenju antirabične zaštite ljudi u Sremskom okrugu.
PROŠIRENJE OBIMA AKREDITACIJE u skladu sa SRPS ISO 17025:2006
22.09.2008
Dana 28.8.2008. u Laboratoriji ZZJZ je uspešno izvršena treća po redu nadzorna provera Akreditacionog tela Srbije (ATS) prema standardu SRPS ISO 17025:2006 kao i proširenje postojećeg obima na ispitivanje vazduha i buke. Prilikom provere nije utvrđena nijedna neusaglašenost čime je Laboratorija Zavoda (mikrobiološka i hemijska) još jednom potvrdila svoju kompetentnost. Naše akreditovane metode možete pronaći na sajtu ATS-a ( www.ats.org.rs ) - Registar akreditovanih organizacija pod akreditacionim brojem 01-151.
Reagovanje na tekst „ Ribolovce na Savi napao opasan virus“ objavljen u Vojvođanskom izdanju Blica, od 10 09 2008 godine
12.09.2008
U tekstu pod naslovom „ Ribolovce na Savi napao opasan virus“ koji je potpisala novinar „Blica“ Narcisa Božić, napisane su neproverene informacije kojima je javnost dezinformisana. Obzirom da je u pitanju senzacionalički tekst koji ima uticaja na formiranje nepotrebne panike kod stanovništva, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti ukazuje na netačne navode u objavljenom tekstu:
-Naslov: „Ribolovce na Savi napao opasan virus“ ( lepotspire nisu virusi već bakterije)
-„Mnogi Mitrovčani odu u ribolov na Savi a vrate se kući zaraženi leptospirozom“, netačna informacija jer prema zvaničnoj evidenciji , od početka 2008 godine, nemamo nijedan prijavljen slučaj leptospiroze u Sremu.
-„U Vojvodini je godišnje od leptospiroze oboljevalo 100 ljudi“ nije tačan jer se broj obolelih poslednjih 10 godina kretao u rasponu od 7-32 ( prosek 18).
-„Prošle godine u Sremu je obolelo četvoro, u Sremskoj Mitrovici troje i u Rumi jedna osoba“- netačna informacija jer prema zvaničnim podacima je u 2007 godini registrovano 3 osobe obolele od leptospiroze, od toga 2 iz Sremske Mitrovice i jedna iz Rume.
Obeležen medjunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge
26.06.2008
Ujedinjene nacije su 26. jun proglasile za Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge. Tema i slogan kampanje povodom Svetskog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge za 2008. godinu je DA LI DROGA UPRAVLJA TVOJIM ŽIVOTOM? TVOJ ŽIVOT. TVOJE OKRUŽENjE. TU MESTA ZA DROGU NEMA. Ovom kampanjom, UN kancelarija za drogu i kriminal (Uniteds Nations Ofice on Drugs and Crime – UNODC) ima za cilj podizanje nivoa svesti o značajnom problemu koji droga predstavlja za društvo.
Okružni pobednik u kampanji "Quit & Win-ostavi i pobedi"
10.06.2008
Dana 4. juna 2008.godine u Zavodu za javno zdravlje Sremska Mitrovica uručena je nagrada za okružnog pobednika u kampanji "Quit & Win-ostavi i pobedi". Okružni pobednik je Plavšić Duško 1978 godište iz Sremske Mitrovice, sa pušačkim stažom od 5 godina i 10 popušenih cigareta dnevno.
31.maj - Svetski dan borbe protiv pušenja!
03.05.2008
Obeležen 31.maj - Svetski dan borbe protiv pušenja, pod sloganom
"Mladi bez duvanskog dima - rasturi mrežu reklamiranja duvana"
Dan sećanja na preminule od side (CandleLight Memorial)
15.05.2008
Ne smemo da zaboravimo!
Ne smemo da odustanemo!

Sa HIV-om se danas živi

Jedna od najznačajnijih manifestacija koja je podstakla drugačije razmišljanje o HIV-sidi, pružanje podrške medicinskim istraživanjima, preduzimanje akcija na smanjenju stigme i diskriminacije je Dan sećanja na preminuleo od side-CandleLight Memorial. U maju 1983. godine nekoliko osoba podstaknutih sopstvenim strahom, bolom, gubitkom, gnevom i izolovanošću, odlučilo je da prošeta ulicama San Franciska noseći parolu Borimo se za sopstvene živote. Njima se tada priključilo još 10.000 ljudi koji su lično, ili preko svojih porodica i prijatelja, bili suočeni sa tada misterioznom, ali teškom i smrtonosnom bolešću. Od tada, već 25 godina, ovaj memorijal se obeležava širom sveta.
УЧЕСТВУЈТЕ У КАМПАЊИ “ОСТАВИ И ПОБЕДИ” 2008.
15.04.2008
КО МОЖЕ ДА ОСВОЈИ НАГРАДУ:
1. Пушач који жели одмах да престане са пушењем
2. Непушач који подржава пушача да престане са пушењем
Ако сте пушач, да бисте учествовали у освајању награде треба да сте стари најмање 18. година, да свакодневно пушите најмање годину дана, и, што је најважније, ДА ЖЕЛИТЕ ДА ПРЕСТАНЕТЕ СА ПУШЕЊЕМ! Потребно је да:...
Ostavi i pobedi: Quit & Win
08.04.2008
Minostarstvo zdravlja Republike Srbije, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" i mreža Zavoda za javno zdravlje, komisija za prevenciju pušenja, Kancelarija za kontrolu duvana, realizuju kampanju "Ostavi i pobedi" ("Quit & Win"), koja se sprovodi svake druge godine, u Srbiji od 1998 godine, a u svetu od 1994 godine. I ove godine, kampanja će se odvijati na celoj teritoriji Srbije u maju 2008 godine...
Obeležen 7.april - svetski dan zdravlja !
08.04.2008
Svetski dan zdravlja je najznačajniji datum SZO, događaj koji se obeležava svuda u svetu, pa i kod nas. Od 1950 godine Svetski dan zdravlja obeležava se 7. aprila svake godine, sa težnjom da se poveća svest o značaju zdravlja. Ove godine 7. april je obeležen na gradskom trgu gde se direktno kontaktiralo sa slučajnim prolaznicima uz deljenje zdravstveno vaspitnih sredstava...
EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA GRIPA I AKTUNIH RESPIRATORNIH INFEKCIJA U SREMU
30.01.2008
Dana 25.01.2008. dobili smo informaciju o izolaciji virusa gripa A podtipa H1 iz brisa guše uzetih od dvoje pacijenata predškolskog uzrasta iz Novog Sada. Virus je izolovan na Institutu za virusologiju, vakcine i serume Torlak, Beograd.
STOP RAKU GRLIĆA MATERICE! Evropska nedelja prevencije raka grlića materice 20. - 26. januar, 2008. godine
22.01.2008
Saopštenje za medije

Rak grlića materice je ozbiljan javno-zdravstveni problem u Evropi. Trenuto 175.000 žena na starom kontinentu živi...
EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA GRIPA I AKTUNIH RESPIRATORNIH INFEKCIJA U SREMU
19.12.2007
U Sremu je od 01 10 do 18.12 2007 godine , registrovano ukupno 1310 slučajeva oboljenja sličnih gripu od čega je u prošloj nedelji registrovano 71 slučaj, što je manje nego u prethodnim nedeljama. Prema ovim pokazateljima nije registrovana pojačana aktivnost virusa gripa i broj slučajeva oboljenja sličnih gripu je na uobičajneom nivou za ovo doba godine. Najveći broj obolelih su deca školskog uzrasta i odrasle osobe.
ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА ХИВ ИНФЕКЦИЈА У СРЕМУ, ВОЈВОДИНИ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
03.12.2007
Од 1981 године када је први пут препознат као нова болест , АИДС је усмртио више од 30 милиона људи , чинећи ХИВ епидемију најдеструктивнојом у писаној историји човечанства. Процењује се да у свету данас са ХИВ-ом живи око 33,2 милиона људи. Забележен је пораст броја оболелих жена, од почетка епидемије. У 2007. години забележено је нових 2,5 милиона нових инфекција, од чега 68% у земљама Субсахарске Африке, међу којима већину чине жене.
PRIKAZ KVALITETA PIJAĆIH VODA U OPŠTINI SREMSKA MITROVICA IPOREKLOM IZ JAVNIH ČESMI oktobar/novembar 2007 godine
28.11.2007
Uzorkovana je voda sa 26 česmi u opštini Sremska Mirovica u: gradu, Laćarku i Mačvanskoj Mitrovici . Po završenom laboratorijskom ispitivanju lekar specijalista higijene je doneo stručno mišljenje. Sve ocenjene vode kao higijenski ispravne su pogodne za piće. Podatak o tvrdoći vode dat je radi informacije više tehničke prirode (meke vode ne stvaraju kamenac na posuđu, kućnim aparatima, lakše se kuvaju mahunarke i sl.) a ne u vezi uticaja na zdravlje.
Odrzana zdravstvena tribina u OS.T.V.Lebarnik Lacarak
8.11.2007
7 novembra 2007 godine je odrzana zdravstvena tribina u OS T.V.Lebarnik Lacarak.Tribina je bila posvecena zdravim stilovima zivota i pravilnoj ishrani kao vaznom faktoru za pravilan rast i razvoj dece osnovno skolskog uzrasta.Na kraju tribine podeljene su nagrade svim nagradjenim ucenicima koji su ucestvovali na konkursu "Oktobar mesec - Mesec pravilne ishrane" i "Majcino mleko - najbolja hrana". U isto vreme , za sve zaposlene u skoli se organizovavala kontrola vitalnih parametara i procena rizika po zdravlje ( krvni pritisak,nivo šećera u krvi,vrednost holesterola,telesna masa, BMI i procenat telesne masnoće ).
INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI ZARAZNE ŽUTICE U SREMU
08.11.2007
Proteklih meseci u više opština u Sremu, registrovana je pojava zarazne žutice i to u opštinama Ruma, Sremska Mitrovica i Inđija. U epidemiji zarazne žutice u Sremskoj Mitrovici, od početka decembra 2006 godine do danas obolelo je 48 lica. Najviše obolelih je registrovano u Laćarku ali su poslednji registrovani slučajevi iz gradskog jezgra Sremske Mitrovice. Najviše novoobolelih je iz domaćinstava ranije zaraženih, medju njihovim komšijama, rodjacima i prijateljima...
Epidemija hepatitisa A u Nišu
07.11.2007
Prema informaciji Instituta za javno zdravlje Niš, epidemija hepatitisa A u gradu Nišu započela je 25.08.2007. godine a otkrivena je 06.09.2007. godine, u naseljima Nikola Tesla i Niška Banja, sa petoro obolelih. U narednom periodu broj obolelih se povećavao i održavao na dva do tri slučaja nedeljno, da bi krajem oktobra došlo do naglog povećanja broja obolelih na 10 do 15 dnevno...
EPIDEMIJE HEPATITISA A U REPUBLICI SRBIJI UPERIODU 2002. – 2006.
07.11.2007
U periodu 2002. – 2006. godina na teritoriji R. Srbije registrovane su 182 epidemije hepatitisa A. U ovim epidemijama obolelo je ukupno 909 osoba ...
EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA GRIPA I AKUTNIH RESPIRATORNIH INFEKCIJA U SREMU
25.10.2007
Za proteklih mesec dana na teritoriji AP Vojvodine su registrovana 6.282 bolesnika od zaraznih bolesti koje podležu obaveznom prijavljivanju. U odnosu na prethodni period, broj obolelih je veći za 30%. Najveći porast broja obolelih je u grupi respiratornih zaraznih bolesti. Prijavljeno je 5.265 slučajeva oboljenja i registrovan porast od preko 40%. Vodeće dijagnoze su infekcije gornjeg respiratornog trakta (4.659) a broj obolelih je veći za 50% u odnosu na prethodni mesec. Registrovan je manji porast broja obolelih od zapaljenja pluća (284), dok se ovčije boginje (203), koje se održavaju endemoepidemijski, tokom ove godine nalaze u interepidemijskoj fazi.
Konferencija za medije
09.10.2007
Dana 08.10.2007.godine u Zavodu za javno zdravlje održana je konferencija za medije. Konferenciji su prisustvovali novinari Sremske TV, M TV, M novine i Sremske novine. Teme koje su izlagane su:
-Praćenje i analiza kvaliteta rada dravstvenih ustanova Sremskog okruga
-Analiza zdravstvenog stanja stanvništva sremskog okruga
Projekat prevencije HIV-a
-Aktivnsti iz promocije zdravlja u mesecu oktobru
Vakcina protiv gripa
04.10.2007
Nadzor nad gripom u sezoni 2007/2008 zvanično je počeo od 01 10 2007 godine, tako da će podaci o broju sumjivih na grip u Sremu ( ukoliko ih bude bilo) za tekuću nedelju biti poznati u utorak 9 10 2007 godine. Za sezonu 2007/2008 godine, planirano je 6370 doza vakcine protiv gripa za Srem ali zasad nema zvaničnih informacija da li će ta količina biti odobrena niti kada će početi distribucija vakcine...
01.oktobar - Svetski dan borbe protiv hepatitisa C
01.10.2007
Hepatitis je zapaljenje jetre, organa koji obavlja brojne vitalne funkcije i može biti uzrokovano brojnim faktorima, ali najčešće virusima. Postoji nekoliko tipova virusnog hepatitisa:A,B,C,D,E,F,G ali se danas sa sigurnošću može reći da samo HBV, HCV ( hepatitis C virus) i HDV mogu dati hronično oštećenje jetre koje traje duže od 6 meseci. Hepatitis C najčešće ne daje nikakve simptome bolesti, ali tokom godina se mogu razviti brojna oštećenja jetre kao što su ciroza jetre i malgini tumor jetre. Ukoliko se jave najčešći simptomi su slični simptomima gripa i osećaj stalnog umora. Tokom 2006 godine i u prvoj polovini 2007 godine, u Sremu je registrovano 19 slučajeva akutnog hepatitisa C, 24 slučajeva hroničnog hepatitisa C i 26 slučaja nosilaštva virusa hepatitisa C. Najčešće se ovo oboljenje registruje kod pacijenata na hemodijalizi i intravesnkih narkomana. Više o putevima prenošenja virusa hepatitisa C kao i ostalih virusa koji izazivaju hepatitise...
Oktobar-mesec pravilne ishrane
01.10.2007
Pravo na hranu je neotuđivo pravo svake žene, muškarca, devojčice i dečaka, gde god da žive na ovoj planeti. Izbor teme «Pravo na hranu i pravilnu ishranu - pravo svakog čoveka» kao teme za Svetski dan hrane 2007. godine i Teleapela za hranu pokazuje povećano prepoznavanje od strane međunarodne zajednice značajne uloge ljudskih prava u eliminaciji gladi i siromaštva, i ubrzavanja i produbljivanja održivog procesa razvoja.
Svetski dan srca 30.09.2007
17.09.2007
Svetski dan srca, osmi put za redom, organizuje Svetska federacija za srce u preko 100 zemalja sveta. Svetska federacija za srce (World Heart Federation), sa sedištem u Ženevi, Švajcarska, posvećena je prevenciji i kontroli bolesti srca i krvnih sudova radi postizanja dužeg i kvalitetnog života širom sveta, a posebno u srednje razvijenim i nerazvijenim zemljama. Svetski dan srca uključuje veliki broj aktivnosti, kao što su šetnje, trke, preskakanje konopca, fitnes, tribine, naučni skupovi, izložbe, koncerti, sportski turniri i drugo.
Svetska nedelja dojenja 2007
17.09.2007
Svetska nedelja dojenja je globalna kampanja koja se održava u oko 120 zemalja sveta sa ciljem da se stvori društvena svest o značaju i prednostima dojenja, da pruži podršku dojenju, a time i unapredi zaštita zdravlja majke i deteta. Zvanični datum Svetske nedelje dojenja na globalnom nivou je 1–7. avgust, ali se državama, organizacijama i institucijama predlaže da za obeležavanje i aktivnosti povodom Svetske nedelje dojenja izaberu najprikladnije događaje ili datume u njihovim zemljama.
Svetska nedelja dojenja od 1.X -7 .X.2007
17.09.2007
Svetska nedelja dojenja je globalna kampanja koja se održava u oko 120 zemalja sveta sa ciljem da se stvori društvena svest o značaju i prednostima dojenja, da pruži podršku dojenju, a time i unapredi zaštita zdravlja majke i deteta. Zvanični datum Svetske nedelje dojenja na globalnom nivou je 1–7. avgust, ali se državama, organizacijama i institucijama predlaže da za obeležavanje i aktivnosti povodom Svetske nedelje dojenja izaberu najprikladnije događaje ili datume u njihovim zemljama
INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI ZARAZNE ŽUTICE
22.08.2007
U epidemiji zarazne žutice u Sremskoj Mitrovici, od početka decembra 2006 godine do danas obolelo je 31 lica. Najviše obolelih je registrovano u Laćarku ali su poslednji registrovani slučajevi iz gradskog jezgra Sremske Mitrovice. Najviše novoobolelih je iz domaćinstava ranije zaraženih, medju njihovim komšijama, rodjacima i prijateljima.
U epidemiji zarazne žutice u Rumi, od 1. maja 2007 godine do danas, obolelo je 61 osoba...
ISPITIVANJE KVALITETA SAVSKE VODE U SEZONI KUPANJA LETO 2007 godine
26.07.2007
Zavod za zaštitu zdravlja svake godine vrši ispitivanje kvaliteta savske vode u delu plaže u opštini Sremska mitrovica. Ocenu kvaliteta donosi lekar specijalista higijene i medicinske ekologije a na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja a u odnosu na zahteve Uredbe o klasifikaciji voda međurepubličkih vodotoka, međudržavnih voda i voda obalnog mora Jugoslavije Sl.list SFRJ br.6/78 i Odluke o maksimalno dopuštenim koncentracijama radionuklida i opasnih materija u međurepubličkim vodotocima,međudržavnim vodama i vodama obalnog mora Jugoslavije, Sl.list br.8/78...
INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI ZARAZNE ŽUTICE
26.07.2007
Proteklih meseci u više opština u Sremu, registrovana je pojava zarazne žutice i to u opštinama Ruma, Sremska Mitrovica i Inđija. U epidemiji zarazne žutice u Sremskoj Mitrovici, od početka decembra 2006 godine do danas obolelo je 28 lica. Najviše obolelih je registrovano u Laćarku ali su poslednji registrovani slučajevi iz gradskog jezgra Sremske Mitrovice. Najviše novoobolelih je iz domaćinstava ranije zaraženih, medju njihovim komšijama, rodjacima i prijateljima...
Uputstvo kupačima za zdravstveno bezbedno kupanje
18.06.2007
Zavod za zaštitu zdravlja svake godine vrši ispitivanje kvaliteta savske vode u delu plaže u opštini Sremska Mitrovica. Ocenu kvaliteta donosi lekar specijalista higijene i medicinske ekologije a na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja a u odnosu na zahteve Uredbe o klasifikaciji voda međurepubličkih vodotoka, međudržavnih voda i voda obalnog mora Jugoslavije Sl.list SFRJ br.6/78 i Odluke o maksimalno dopuštenim koncentracijama radionuklida i opasnih materija u međurepubličkim vodotocima,međudržavnim vodama i vodama obalnog mora Jugoslavije, Sl.list br.8/78.
REZULTATI ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSI SLADOLEDA od 22.05-07.06.2oo7
18.06.2007
U aprilu mesecu tehničari Zavoda su u saradnji sa sanitarnim inspektorima otpočeli sistematsko uzorkovanje sladoleda u svim opštinama Sremskog okruga. Na osnovu rezultata laboratorijskih analiza lekar specijalista higijene donosi stručno mišljenje o zdravstvenoj ispravnosti uzorka.
Evropska agencija za lekove (EMEA) je 06. juna 2007. objavila povlačenje iz prometa leka Viracept (nelfinavir)
13.06.2007
Kompanija F. Hoffmmann la Roche (odeljenje: Roche Registration) obavestila je 05. juna uveče Evropsku agenciju za lekova (European Medicines Agency – EMEA) o kontaminaciji antiretrovirusnog leka Viracept (nelfinavir) koji se koristi u lečenju odraslih i adolescenata inficiranih virusom HIV-1, kao i dece starije od 3 godine. Usled toga, Viracept se povlači iz prometa u zemljama EU i to po hitnom postupku.
Obeležen 31 maj - Svetski dan borbe protiv pušenja
05.06.2007
31 maja 2007 godine obeležen je Svetski dan borbe protiv pušenja pod sloganom "Prostor 100% bez duvanskog dima". Sve aktivnosti se isključivo vode u okviru Nacionalne strategije za kontrolu duvana usvojene od strane Vlade Republike Srbije u januaru mesecu ove godine. Efekti svih ovih aktivnosti su vidljivi rezultatima ispitivanja zdravstvenog stanja stanovnika Republike Srbije, obavljenom u oktobru mesecu 2006 godine koji pokazuju da smo od 2000 godine uspeli da smanjimo učestalost pušenja za 5% među odraslim stanovništvom i za 7% među adolescentima. Kako je izgledao ulični performans povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv pušenja možete pogledati u sledećem dokumentu
Obeležena XVII nedelja zdravlja, usta i zuba od 14. do 20. maja 2007. godine "bolesti usta i zuba se mogu sprečiti"
29.5.2007
Nedelja zdravlja usta i zuba predstavlja završnu manifestaciju sveukupnih aktivnosti za očuvanje i unapredjenje oralnog zdravlja stanovništva Srbije...
REZULTATI ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSI SLADOLEDA
29.5.2007
U aprilu mesecu tehničari Zavoda su u saradnji sa sanitarnim inspektorima otpočeli sistematsko uzorkovanje sladoleda u svim opštinama Sremskog okruga.
Tabelarno su prikazani rezultati ispitivanja koji će se ažurirati pristizanjem novih gotovih izveštaja.
Lajmska bolest
29.5.2007
Bolest se odlikuje specifičnim lezijama kože, opštim simptomima i neurološkim, reumatološkim i kardiološkim oštećenjima koja se javljaju u različitim kombinacijama u roku od nekoliko meseci do nekoliko godina.
Prva manifestacija je najčešće crvena makula na mestu uboda, koja se polako i bezbolno širi stvarajući koncentrične krugove. Ova specifična promena naziva se erythema migrans čiji prečnik, u zavisnosti od mesta uboda, može da bude i 70 cm. Ponekada se javljaju slične multiple lezije na koži nezavisno od mesta uboda. Rani opšti simptomi su: slabost, malaksalost, febrilnost, glavobolja, ukočeni vrat, mijalgija, migratorne artralgije i limfadenopatija. Kod nelečenih, tegobe mogu trajati više nedelja i duže.Simptomi obično počinju nedelju do mesec dana po ubodu krpelja.
PRIKAZ KVALITETA PIJAĆIH VODA U OPŠTINAMA SREMSKA MITROVICA I RUMA POREKLOM IZ JAVNIH ČESMI
21.05.2007
U toku aprila meseca stručna ekipa službe higijene i medicinske ekologije ZZZZ Sremska Mitrovica izvršila je uzorkovanje voda sa arteških česmi radi analize kvaliteta i zdravstvene ispravnosti.
Tom prilikom je uzorkovana voda sa 29 česmi u opštini Sremska Mirovica u: gradu, Laćarku i Mačvanskoj Mitrovici i jedna u opštini Ruma...
Obeležena medjunarodna nedelja bezbednosti u saobraćaju od 23-29. aprila 2007. god.
17.5.2007
Obeležena medjunarodna nedelja bezbednosti u saobraćaju.
U periodu od 23. do 29. aprila 2007. godine, centar za Promociju zdravlja Zavoda za zaštitu zdravlja Sremska Mitrovica je koordinirao obeležavanje medjunarodne nedelje bezbednosti u saobraćaju. Planirane aktivnosti su sprovele sve zdravstvene ustanove sremskog okruga kao i neke nedržavne organizacije.
Epidemija morbila u AP Vojvodini
30.4.2007
U epidemiji morbila u AP Vojvodini je do 24. Aprila 2007. Godine registrovano 156 bolesnika. Među obolelima raste učešće starijih lica koja u prošlosti nisu preležala ovo oboljenje i nisu vakcinisana. Od ukupnog broja obolelih 52 (33%) osobe su starije od 20 godina...
Nedelja imunizacije u Evropi
16-22. april 2007.
Zaštitimo vakcinom svako dete!
17.4.2007
Sprečite zarazne bolesti.
Zaštitite svoje dete.
Vakcinišete ga na vreme.

Zaštite dete od: tuberkoloze, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečje paralize, hepatitisa B, malih boginja, zaušaka, rubele, oboljenja izazivanih hemofilusom influence tip B
Obeležen 24 mart-Svetski dan borbe protiv TBC
26.03.2007
26 marta 2007 Centar za Promociju zdravlja je obelezio Svetski dan borbe protiv TBC nizom aktivnosti. U obeležavanju ovog dana učestvavovale su i druge zdravstvene organizacije, predstavnici medija, Crveni krst , školske organizacije itd.
Kontrola kvaliteta vazduha
23.3.2007
Zavod za zaštitu zdravlja iz Sremske Mitrovice je početkom meseca marta Rešenjem Ministarstva Nauke i životne sredine – Uprave za zaštitu životne sredine ispunio propisane uslove za vršenje kontrole kvaliteta vazduha...
Epidemiološka situacija gripa i akutnih respiratornih infekcija u sremu
22.3.2007
Broj obolelih od gripa opada i u većini zemalja u Evropi osim onih u njenim severnim delovima gde se i dalje beleži porast.
Broj obolelih od gripa i oboljenja sličnih gripu u Srbiji nastavlja da opada. U Srbiji je u 9. nedelji 2007. godine registrovano 10717 obolelih, sa incidencijom 143,6 na 100.000 stanovnika...
Informacija o epidemiji hepatitisa a (zarazne žutice) u Laćarku
17.4.2007
HEPATITIS A (zarazna žutica) je crevna zarazna bolest koja se klinički manifestuje febrilnošću, slabošću, pojavom žutice, gubitkom apetita i mučninom a koja u celini ima dobroćudan tok. Bolest često ne daje nikakve simptome pogotovu kod dece predškolskog uzrasta ( simptomi se javljaju u svakog trećeg deteta) Medju odraslim osobama i starijom decom, infekcija je najčešće simptomatska i žutica se javlja u više od dve trećine slučajeva. Nema hroničnog hepatitisa A...
Informacija o epidemiji hepatitisa a (zarazne žutice)
9.3.2007.
Epidemija zarazne žutice u Sremskoj Mitrovici je još uvek u toku. Registrovana u Laćarku i njoj je od 3. decembra 2006 godine do danas (9.3.2007.), obolelo 15 lica ( iz 7 porodica), od kojih dva lica ne žive u Laćarku. Od 15 obolelih, osam lica je hospitalizovano na infektivnom odeljenju ZC Sremska Mitrovica. Uzrast obolelih se kreće od 4 do 56 godina., a dve trećine obolelih su deca predškolskog i školskog uzrasta.
Informacija o epidemiji malih boginja
22.3.2007
Dana 30. 1. 2007. godine epidemiološka služba IZJZ Novi Sad prijavila je epidemiju morbila na teritoriji Novog Sada u romskim naseljima Klisa i Bangladeš, sa sedam obolelih osoba, nakon dobijanja laboratorijskih rezultata sa Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak". Epidemija je počela 15.1. 2007, a otkrivena je 26. 1. 2007. godine po prijavi dežurnog infektologa KC Novi Sad. Izvor zaraze bila je građanka Bosne i Hercegovine, romske nacionalnosti. U periodu 15.1. 2007. do 1.3.2007. godine prema pristiglim podacima registrovano je 63 slučaja morbila na teritoriji opštine Novi Sad (7 periurbanih lokaliteta), uključujući i prigradsko naselje Kać.
Obelezen 31.januar -Nacionalni dan borbe protiv pusenja
1.2.2007
31 januara je u Zavodu odrzana konferencija za novinare gde se govorilo o stetnosti duvana sa posebnim akcentom na pasivno pusenje.Konferenciji su prisustvovali predstavnici Doma zdravlja i djacki parlament sremskomitrovacke gimnazije.
Postavljen sajt Zavoda za zaštitu zdravlja
17.1.2007
Sajt Zavoda za zaštitu zdravlja - Sremska Mitrovica postavljen na Internet.