На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом број оболелих je на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Инциденција болелих од акутних респираторних инфекција је нешто нижа у односу на претходну недељу. До сада није потврђена инфекција вирусом грипа на територији сремског округа.
Мере превенције су опште и специфичне:
Најважнија специфична мера је против грипа, коју је најбоље обавити у периоду октобар-децембар док је каснија вакцинација ( јануар/фебруар) дозвољена али не гарантује заштиту од вируса грипа који тада почињу да циркулишу (за стварање имунитета на вакцину потребно је две до три недеље). Вакцинација против грипа обавња се код изабраног лекара у надлежном дому здравља. Подсећамо на опште мере превенције грипа :
 • Правилно одлагање употребљених марамица-након брисања носа не држати марамицу по џеповима, у рукама или у рукаву, већ је одложити у канту за смеће
 • Хигијена руку топлом водом и сапуном, нарочито након брисања носа и кијања
 • Исхрана богата витаминима и уношење довољно течности у организам
 • Редовно проветравање и осунчавање просторија
 • Редовно чишћење, усисавање и влажно пребрисавање подова
 • Редовно чишћење предмета опште употребе-мобилних телефона, тастатуре компјутера, миша, дечијих играчака (крпене играчке прави у веш машини а пластичне у топлој сапуници)

Центар за контролу и превенцију болести
„ŽЕNЕ I DIЈАBЕTЕS – NАŠЕ PRАVО NА ZDRАVU BUDUĆNОST”
Svеtsкi dаn diјаbеtеsа (World Diabetes Day) је каmpаnjа sа ciljеm sкrеtаnjа pаžnjе nа prоblеm diјаbеtеsа u svеtu. Оbеlеžаvа sе svаке gоdinе 14. nоvеmbrа, nа rоđеndаn Frederick Banting-a, којi је sа Charles Best-om dоprinео оtкriću insulinа 1922. gоdinе. Lоgо Svеtsкоg dаnа diјаbеtеsа је plаvi кrug којi simbоlizuје јеdinstvо glоbаlnе diјаbеtеs zајеdnicе u bоrbi prоtiv pаndеmiје diјаbеtеsа.
Оvе gоdinе Svеtsкi dаn diјаbеtеsа оbеlеžаvа sе pоd slоgаnоm „Žеnе i diјаbеtеs – nаšе prаvо nа zdrаvu budućnоst”. Каmpаnjа је nаmеnjеnа svim žеnаmа u riziкu dа оbоlе ili оbоlеlim оd diјаbеtеsа. Prоmоvisаćе znаčај pristupаčnе i јеdnаке dоstupnоsti nеоphоdnim lекоvimа, mеdicinsкој tеhnоlоgiјi, еduкаciјi sаmокоntоlе diјаbеtеsа i infоrmаciјаmа pоtrеbnim zа pоstizаnjе оptimаlnоg ishоdа lеčеnjа i unаprеđеnjе prеvеnciје tipа 2 diјаbеtеsа.
У свим болницама у Србији почело је спровођење великог истраживања, Четврта национална студијa преваленције болничких инфекција и потрошње антибиотика, у организацији Министарства здравља Републике Србије у сарадњи са Републичком стручном комисијом за надзор над болничким инфекцијамa, Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и мрежом института и завода за јавно здравље.
Студија се изводи са циљем сагледавања учесталости болничких инфекција, њихових проузроковача и потрошње антибиотика, као и за планирање даљих активности у њиховој превенцији, а од 1. до 30. новембра 2017. биће спроведена у свим болницама у Србији (40 општих болницa, 9 института, 4 клиничко-болничка центра, 4 клиничка центра, укључујући и две приватне болнице), са очекиваним обухватом од око 15000 пацијената...
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом број оболелих je на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Инциденција болелих од акутних респираторних инфекција је нешто виша у односу на претходну недељу. До сада није потврђена инфекција вирусом грипа на територији сремског округа.
Мере превенције су опште и специфичне:
Најважнија специфична мера је против грипа, коју је најбоље обавити у периоду октобар-децембар док је каснија вакцинација ( јануар/фебруар) дозвољена али не гарантује заштиту од вируса грипа који тада почињу да циркулишу (за стварање имунитета на вакцину потребно је две до три недеље). Вакцинација против грипа обавња се код изабраног лекара у надлежном дому здравља.
Завод за јавно здравље Сремска Митровица и Средња медицинска школа „Драгиња Никшић“ посетили су Удружење пензионера у Сремској Митровици 26.октобра 2017. године. Том приликом, наши старији суграђани су имали прилику да чују предавање епидемиолога о значају превентивних прегледа за рано откривање карцинома дојке, као и значају вакцинације против сезонског грипа, нарочито за старију популацију. Специјалиста хигијене ЗЗЈЗ упознао је присутне са принципима правилне исхране старијих особа, са нарочитим нагласком на остеопорозу и освртом на обележавање Светског дана остеопорозе. Ученици четвртог разреда физиотерапеутског смера медицинске школе, након кратке презентације о можданом удару, демонстрирали су како изгледа прва помоћ особе са тегобама можданог удара. На овај начин дат је допринос у обележавању Светског дана борбе против можданог удара. Присутни пензионери су имали прилику да се подвргну масажи врата и леђа, као и да испробају и купе козметичке производе направљене током ученичке праксе фармацеутског смера медицинске школе. Уз позитивне утиске, како притусних, тако и учесника, договорено је поновно дружење.

Епидемиолошка ситуација на територији округа одговара периоду године у ком се налазимо.
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом број оболелих je на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. До сада није потврђена инфекција вирусом грипа на територији сремског округа.
Најважнија специфична мера је против грипа, коју је најбоље обавити у периоду октобар-децембар док је каснија вакцинација ( јануар/фебруар) дозвољена али не гарантује заштиту од вируса грипа који тада почињу да циркулишу (за стварање имунитета на вакцину потребно је две до три недеље). Вакцинација против грипа обавња се код изабраног лекара у надлежном дому здравља.
Према подацима којима располаже Центар за контролу и превенцију болести, на територији сремског округа нису регистровани случајеви оболевања од малих богиња нити је сумња на оболевање од ове болести.

Центар за контролу и превенцију болести
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом број оболелих je на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. До сада није потврђена инфекција вирусом грипа на територији сремског округа.
Мере превенције су опште и специфичне:
Најважнија специфична мера је против грипа, коју је најбоље обавити у периоду октобар-децембар док је каснија вакцинација ( јануар/фебруар) дозвољена али не гарантује заштиту од вируса грипа који тада почињу да циркулишу (за стварање имунитета на вакцину потребно је две до три недеље). Вакцинација против грипа обавња се код изабраног лекара у надлежном дому здравља.
Подсећамо на опште мере превенције грипа :
 • Правилно одлагање употребљених марамица-након брисања носа не држати марамицу по џеповима, у рукама или у рукаву, већ је одложити у канту за смеће
 • Хигијена руку топлом водом и сапуном, нарочито након брисања носа и кијања
 • Исхрана богата витаминима и уношење довољно течности у организам
 • Редовно проветравање и осунчавање просторија
 • Редовно чишћење, усисавање и влажно пребрисавање подова
 • Редовно чишћење предмета опште употребе-мобилних телефона, тастатуре компјутера, миша, дечијих играчака (крпене играчке прави у веш машини а пластичне у топлој сапуници)

Центар за контролу и превенцију болести
У сарадњи са Светском здравственом организацијом (СЗО) и под покровитељством Министарства здравља, Србија учествује у кампањи посвећеној значају имунизације против грипа. Иницијатива представља наставак Европске недеље имунизације, која се одржава сваке године у априлу месецу. Кампања се обелележава под слоганом „Заштитимо се од грипа” и има за циљ да се истакне значај вакцинације против грипа као најбоље превентивне мере, и то посебно код особа које су у повећаном ризику за добијање тешких форми болести.
Отпорност бактерија на антимикробне лекове (антимикробна резистенција) је глобални проблем који не познаје географске ни биолошке границе и представља велику претњу јавном здрављу. Појава нових мултирезистентних сојева бактерија које могу постати отпорне на све доступне лекове прети да човечанство врати у „пре-антибиотску еру” када трансплантације органа, хемотерапија малигних болести, интензивна нега и друге савремене медицинске процедуре нису биле могуће.
Министарство здравља Републике Србије је покренуло спровођење низа мера у оквиру система здравствене заштите и националну „Кампању за рационалну употребу антибиотика”, како би се сачувала ефикасност антибиотика, смањила антимикробна резистенција, спречило нежељено продужење трајања болести, смањили ризици од смртног исхода и смањили укупни здравствени трошкови за лечење.

Центар за промоцију здравља је током септембра месеца спроводио обуке наставника за увођење новог предмета Физичко и здравствено васпитање и примену релевантних програмских садржаја у основним школама Сремског округа. Спроведено је укупно четири едукације, обухваћено око 110 наставника свих основних школа у Срему. Циљ обука је био да се наставници физичког васпитања упознају са карактеристикама наставног програма новог предмета Физичко и здравствено васпитање, који се уводи у пете разреде основних школа широм Србије. Као посебан циљ издваја се унапређење компетенција наставника за реализацију садржаја здравственог васпитања на тему хигијене и заштите животне средине, значаја правилне исхране и утицаја на здравље, као и значаја физиче активности на здравље и планирање наставе у складу са здравственим статусом ученика. Поред овладавања у примени кључних новина новог предмета, наставници су на крају обуке оспособљени да реализују здравствено васпитни рад на поменуте теме, као и да мотивишу ученике за активан и одговоран однос према здрављу. Едукације је организовао Завод за унапређивање образовања и васпитања, у сарадњи са Школским управама и Заводом за јавно здравље Сремска Митровица.