Санитарни прегледи

Радно време:
Обављање здравствених прегледа и пријем материјала за лабораторијски преглед врши се: 

 • Понедељак, Среда, Петак: 7:00-11.00
 • Уторак, Четвртак: 08.00-11.00

Издавање санитарних књижица

 • Понедељак-Петак:12:00-14:00

Контакт телефон: 022 610 511 лок.117

Где се обавља санитарни преглед?

 • У Заводу за јавно здравље Сремска Митровица, ул. Стари шор 47, приземље десно
 • У организацији наручиоца (терен) према договору

Услуге се врше по захтеву или уговору.

Шта је све потребно да би се обавио санитарни преглед?

 • Уредно попуњена санитарна књижица
 • Фотографија
 • Узорак столице
 • За фирме, списак радника оверен од послодава а за појединце - појединачне упутнице које морају садржавати следеће податке: Тачан назив и седиште фирме, име и презиме радника.
 • Поврда о уплати (уплата се може вршити на благајни завода или жирално (број жиро рачуна и предрачун се може добити на тел/фаx 022 636 509)
 • По обављеном санитарном прегледу, санитарне књижице је потребно преузети лично, а за фирме преузимање врши овлашћено лице уз потпис о преузимању.

Радно време:

Обављање здравствених прегледа и пријем материјала за лабораторијски преглед врши се:

 • сваким радним даном 7:00-11.00h сем уторка и четвртка кад је радно време од 08.00-11.00h

Издавање санитарних књижица

 • сваким радним даном од 12:00-14:00h

Контакт телефон: 022 610 511 лок 117

За информације ко подлеже обављању здравствених (санитарних) прегледа кликните овде.