Радно време Завода

Понедељак-Петак
07:00-15:00
Субота-Недеља
нерадни дани

Радно време Пријема

Понедељак-Петак
Пријем Хигијена 07:00-12:00
Издавање извештаја о испитивању 12:00-14:00
Пријем Клиничка микробиологија 07:00-11:00
Издавање резултата 12:00-14:00
Пријем Епидемиологија 07:00-11:00
Издавање санитарних књижица 12:00-14:30

Општи подаци

Матични број: 08039801 
Регистарски број: 8238022472
Шифра делатности:86-90
ПИБ: 100791703
Жиро рачун: 840-209667-75
Тел: +381 22 610 511
Факс: +381 22 636 509
Емаил: info@zdravlje-sm.org.rs

Адреса

Завод за јавно здравље
ул. Стари шор 47
22000 Сремска Митровица
Република Србија

Одељење за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију (ДДД)

Одељење обавља следеће услуге:

  • Услуге дезинфекције
  • Услуге дезинсекције (сузбијање инсеката)
  • Услуге дератизације (сузбијање глодара)

Клијенти Одељења:

  • Предузећа и друга правна лица;
  • Грађани;
  • Државне институције;
  • Друге здравствене установе

Овај посао обавља техничар одељења ДДД који је обучен и едукован за руковање са отровима под стручним надзором лекара специјалисте епидемиолога.

Услуге се врше по захтеву или уговору.

Контакт телефон: 022 610 511, лок 108.