Радно време Завода

Понедељак-Петак
07:00-15:00
Субота-Недеља
нерадни дани

Радно време Пријема

Понедељак-Петак
Пријем Хигијена 07:00-12:00
Издавање извештаја о испитивању 12:00-14:00
Пријем Клиничка микробиологија 07:00-11:00
Издавање резултата 12:00-14:00
Пријем Епидемиологија 07:00-11:00
Издавање санитарних књижица 12:00-14:30

Општи подаци

Матични број: 08039801 
Регистарски број: 8238022472
Шифра делатности:86-90
ПИБ: 100791703
Жиро рачун: 840-209667-75
Тел: +381 22 610 511
Факс: +381 22 636 509
Емаил: info@zdravlje-sm.org.rs

Адреса

Завод за јавно здравље
ул. Стари шор 47
22000 Сремска Митровица
Република Србија

На основу члана 62. став 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. гласник РС'' број 107/05) приватна пракса дужна је да надлежном заводу за јавно здравље редовно доставља здравствено-статистичке извештаје и другу евиденцију у области здравства.
Како до сада нису објављени обрасци прилагођени приватним ординацијама, Завод за јавно здравље Ужице се потрудио да постојеће збирне здравствено-статистичке извештаје прилагоди приватној пракси и извештавању о њиховом раду. Одавде можете преузети здравствено-статистички извештај за Вашу делатност, у скраћеном обиму, али са прописаним садржајем обележја.
Извештаји се достављају у прописаним роковима, до 10. у месецу по истеку сваког тромесечја. У заглављу сваког извештаја мора да се наведе назив ординације и период за који је извештај сачињен. На крају сваког извештаја треба навести датум, печат и потпис овлашћеног лица.

Word dokumentИзвештај о стањима и обољењима Preuzmite dokument
Excel dokumentИзвештај опште медицине Preuzmite dokument
Excel dokumentИзвештај ординације за кожно венеричне болести Preuzmite dokument
Excel dokumentИзвештај ординације за рехабилитацију Preuzmite dokument
Excel dokumentИзвештај ординације за здравствену заштиту деце Preuzmite dokument
Excel dokumentИзвештај ординације за здравствену заштиту жена Preuzmite dokument
Excel dokumentИзвештај специјалистичких ординација Preuzmite dokument
Excel dokumentИзвештај стоматолошке ординације Preuzmite dokument