Радно време Завода

Понедељак-Петак
07:00-15:00
Субота-Недеља
нерадни дани

Радно време Пријема

Понедељак-Петак
Пријем Хигијена 07:00-12:00
Издавање извештаја о испитивању 12:00-14:00
Пријем Клиничка микробиологија 07:00-11:00
Издавање резултата 12:00-14:00
Пријем Епидемиологија 07:00-11:00
Издавање санитарних књижица 12:00-14:30

Општи подаци

Матични број: 08039801 
Регистарски број: 8238022472
Шифра делатности:86-90
ПИБ: 100791703
Жиро рачун: 840-209667-75
Тел: +381 22 610 511
Факс: +381 22 636 509
Емаил: info@zdravlje-sm.org.rs

Адреса

Завод за јавно здравље
ул. Стари шор 47
22000 Сремска Митровица
Република Србија


Поседујемо следеће сертификате:


Копију сертификата о акредитацији можете видети овде.
Копију решења о сертификату за SRPS ISO 9001:2015 JUQS можете видети овде.
Копију решења о сертификату за SRPS ISO 9001:2015 IQNET можете видети овде.
Копију решења за буку можете видети овде.
Копију решења за ваздух можете видети овде.
Копију решења за отпадне воде можете видети овде.