Радно време Завода

Понедељак-Петак
07:00-15:00
Субота-Недеља
нерадни дани

Радно време Пријема

Понедељак-Петак
Пријем Хигијена 07:00-12:00
Издавање извештаја о испитивању 12:00-14:00
Пријем Клиничка микробиологија 07:00-11:00
Издавање резултата 12:00-14:00
Пријем Епидемиологија 07:00-11:00
Издавање санитарних књижица 12:00-14:30

Општи подаци

Матични број: 08039801 
Регистарски број: 8238022472
Шифра делатности:86-90
ПИБ: 100791703
Жиро рачун: 840-209667-75
Тел: +381 22 610 511
Факс: +381 22 636 509
Емаил: info@zdravlje-sm.org.rs

Адреса

Завод за јавно здравље
ул. Стари шор 47
22000 Сремска Митровица
Република Србија

Директор завода

Прим. др Нада Зец Петковић, спец. соц.мед.

Помоћници директора

др Бранка Малбашић, спец.соц.медицине, помоћник директора за медицинска питања

Костић Јадранка, магистар пољопривредних наука, помоћник директора за квалитет

Жаклина Љубичић, спец.токсиколошке хемије, менаџер за послове на тржишту

Руководилац лабораторије за квалитет

Костић Јадранка, магистар пољопривредних наука

Представник руководства за квалитет

Тамара Петаковић, дипл. инг. техн.,технички руководилац лабораторије за квалитет

Начелници Центара

Прим.др Нада Зец Петковић, спец.соц.мед., Начелник Центра за промоцију здравља

др Бранка Малбашић, спец.соц.мед.,начелник Центра за анализу, планирање и орг.здр. заштите и информатику са биостатистиком

др Марија Гаџурић, спец.епид., начелник Центра за контролу и превенцију болести

др Зинаида Сретеновић, спец.хигијене, начелник Центра за хигијену и хуману екологију

др Ружица Трифуновић, спец.микроб., начелник Центра за микробиологију

Шефови медицинских одељења:

др Маја Голубовић, спец.микроб., шеф Одељења клиничке микробиологије

др Татјана Рогуља-Орељ, спец.хигијене, шеф Одељења за хигијену и медицинску екологију

Весна Мартиновић, дипл. пх, спец.санит.хемије, шеф Одељења санитарне хемије и екотоксикологије

др Гордана Ивановић, спец.микроб., шеф Одељења санитарне микробиологије

др Марија Лазаревић, спец.епид., шеф Одељења епидемиологије

Технички руководиоци:

Тамара Петаковић, дипл. инг. техн. у Одељењу санитарне хемије и екотоксикологије

Костић Јадранка, магистар пољопривредних наука у Центру за микробиологију

Шеф Одељења правно техничких послова:

Антонић Тамара, дипл.правник Шеф

Одељејна за информатику са биостатистиком: Никола Сапун, дипл.инф.

Главни техничар Завода: Весна Нешић, медицинска сестра-техничар, технички секретар и главни техничар Завода

Главни техничари:

Благојевић Светлана, медицинска сестра-техничар, главни техничар у Центру за микробиологију

Банош Александра, хемијско-технолошки техничар, главни техничар у Одељењу санитарне хемије и екотоксикологије

Лазић Мира, виши санитарни техничар, главни техничар у Одељењу за хигијену и медицинску екологију

Белушевић Снежана, медицинска сестра-техничар, главни техничар у Центру за анализу, планирање и орг.здр. заштите и информатику са биостатистиком и Центра за промоцију здравља

Достанић Зорица, санитарни техничар, главни техничар у Центру за контролу и превенцију болести