Радно време Завода

Понедељак-Петак
07:00-15:00
Субота-Недеља
нерадни дани

Радно време Пријема

Понедељак-Петак
Пријем Хигијена 07:00-12:00
Издавање извештаја о испитивању 12:00-14:00
Пријем Клиничка микробиологија 07:00-11:00
Издавање резултата 12:00-14:00
Пријем Епидемиологија 07:00-11:00
Издавање санитарних књижица 12:00-14:30

Општи подаци

Матични број: 08039801 
Регистарски број: 8238022472
Шифра делатности:86-90
ПИБ: 100791703
Жиро рачун: 840-209667-75
Тел: +381 22 610 511
Факс: +381 22 636 509
Емаил: info@zdravlje-sm.org.rs

Адреса

Завод за јавно здравље
ул. Стари шор 47
22000 Сремска Митровица
Република Србија

  1. Испуњење захтева клијената и корисника,
  2. Рационално пословање уз одржавање квалитета,
  3. Перманентна обука и усавршавање запослених,
  4. Повећање стандарда запослених, у складу са могућностима Завода,
  5. Партнерски однос са испоручиоцима,
  6. Развој система менаџмента квалитетом Завода и система квалитета лабораторије,
  7. Увођење нових метода испитивања у складу са захтевима тржишта и развојем науке,
  8. Унапређење опреме и технологије рада,
  9. Стално обезбеђење потребних услова радне средине,
  10. Учешће у међулабораторијским упоредним испитивањима.

 

За повратак кликните овде