Почетна Вести Саветовалишта Пројекти Галерија слика Контакт

Menu:

О нама
Услуге
Делатност
Сремски округ
Остало
Служба за хигијену и медицинску екологију
Биро за административно-техничке послове

Grb Srbije;Tradicionalni grd Vojvodine; Zvanicni grb Vojvodine

SRPS ISO 9001:2001

Политика квалитета >>
------------------------
Обим Акредитације >>
------------------------
Анализа здр.стања становништва Сремског округа >>
------------------------
Анализа квалитета рада здр.установа Сремског округа >>
------------------------
Анализа задовољства запослених >>
------------------------
Анализа задовољства корисника здравственом заштитом >>
------------------------
Weather by Freemeteo.com

Facebook

Zaustavi-zaštiti-pomozi

Skrining Srbija

Центар за хигијену и хуману екологију

Организација:

Одељење за хигијену и медицинску екологију

Основни задатак свих одсека Одељења за хигијену и медицинску екологију је да доприносе у оквиру својих активности унапређењу здравља становништва.

Делатности одељења за хигијену и медицинску екологију су следеће:

Све наведене делатности обављају се у складу са захтевима стандарда ЈУС ИСО /ИЕЦ 9001:2001 и Систем менаџмента квалитетом и ЈУС ИСО/ИЕЦ 17025:2001 Општи захтеви за компетентност рада лабораторија за испитивање.

Делатности Одсека за пријем и узорковање:

Врши се комплетирање, обрада и дистрибуција извештаја о спитивању узорака анализираних у лабораторијама санитарне хемије и санитарне микробиологије.


Делатности Одсека за заштиту животне средине:

Делатности Одсека за унапређење исхране:

Све наведене делатности обављају се у складу са захтевима стандарда ЈУС ИСО /ИЕЦ 9001:2001 и Систем менаџмента квалитетом и ЈУС ИСО/ИЕЦ 17025:2001 Општи захтеви за компетентност рада лабораторија за испитивање.

За детаљније информације о раду саветовалиста кликните овде.

Запослени у Центру за хигијену и хуману екологију су: