Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica
Почетна Вести Саветовалишта Пројекти Галерија слика Контакт

Menu:

О нама
Услуге
Делатност
Сремски округ
Остало
Одељење за епидемиологију заразних и хроницно незаразних болести
Амбуланта за вакцинацију
Саветовалисте за добровољно и поверљиво тестирање на ХИВ
Одељење за здравствени надзор
Одељење за санитарни преглед
Одељење за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију (ДДД) Grb Srbije;Tradicionalni grd Vojvodine; Zvanicni grb Vojvodine

SRPS ISO 9001:2001

Политика квалитета >>
------------------------
Обим Акредитације >>
------------------------
Анализа здр.стања становништва Сремског округа >>
------------------------
Анализа квалитета рада здр.установа Сремског округа >>
------------------------
Анализа задовољства запослених >>
------------------------
Анализа задовољства корисника здравственом заштитом >>
------------------------
Weather by Freemeteo.com

Facebook

Zaustavi-zaštiti-pomozi

Skrining Srbija

Центар за контролу и превенцију болести

У оквиру Одељења епидемиологије, Центра за контролу и превенцију болести организовани су:

  1. Одсек за епидемиолошки надзор
  2. Одсек за здравствени надзор и ДДД
    • Амбуланта за вакцинацију
    • Саветовалиште за добровољно и поверљиво тестирање на ХИВ

Одсек за епидемиолошки надзор бави се:

Епидемиологијом заразних болести:

Превенцијом и сузбијањем болничких инфекција кроз:

Надзором над спровођењем имунизације на територији Срема кроз:

Епидемиологијом незаразних болести:

Регистар за рак:Врши се евидентирање пријава оболења и смрти од малигних болести у региону Срема.

У оквиру Одсека за здравствени надзор и ДДД раде:

Амбуланта за вакцинацију

Услуге које се обављају у амбуланти за вакцинацију:

Тренутно расположиве вакцине у амбуланти за вакцинацију могу се видетиовде.

Саветовалиште за добровољно и поверљиво тестирање на ХИВ

Саветовалиште за добровољно и поверљиво тестирање на ХИВ и АИДС у Заводу за заштиту здравља Сремска Митровица ради од 2002. године.

У Саветовалишту је могуће обавити саветовање о ризику да се оболи од ХИВ-а и полно преносивих болести као и анонимно тестирање на ХИВ и за сад су тестови бесплатни. Није потребан упут лекара ни здравствена књизица.

Коме је намењено саветовалиште?

Радно време Саветовалишта: од 8 до 14х сваког радног дана. Телефон за информације о раду саветовалиста за добровољно и поверљиво тестирање на ХИВ 022 610 511 лок 108

Клијентима саветовалиста је омогућено да се обрате путем електронског саветовалишта директно епидемиологу који ради у саветовалишту и да поставе питања везана за ризик од преношења ХИВа и полно преносивих болести на емаил:epidemiologijasm@gmail.com. Одговор на Ваше питање очекујте у року 7 дана.

У оквиру одсека за здравствени надзор и ДДД обављају се:

ОБАВЕЗНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ (Санитарни прегледи)

Обавезан здравствени преглед (санитарни преглед) обавља се код одређених категорија запослених, других лица и клицоноша који се врши ради спречавања појаве заразних болести, под условима, у роковима и на начин прописан важећом Законском регулативом. (Правилник о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва, Сл. гласник РС бр. 3/2017)

Ко подлеже обављању здравствених (санитарних) прегледа?

Обавезном здравственом (или санитарном) прегледу подлежу лица запослена на пословима:

Лица која у току школовања обављају обавезну праксу на наведеним пословима дужна су да обаве здравствене прегледе под условима, у роковима и на начин прописан за лица запослена на тим пословима.

За информације о услугама кликнитеовде.

Услуге ДДД (дезинфекције, дезинсекције и дератизације)

Услуге ДДД врше се од 2004 године, након добијања решења од стране Министарства здравља Србије којим се утврђује да испуњава прописане услове за рад (решење бр 512-01-20/04-02 од 5.04 2004 године).

За информације о услугама кликнитеовде.